رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری

کد محصول :T78

مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی هنری

مقاله مجموعه فرهنگی هنری که در آن طراح از یک سو به بیان و مطرح کردن خویش و احساسات و اندیشه­ هایش می پردازد و از سوی دیگر بر ذخیره فرهنگ ملّی و مذهبی خود می افزاید. بنابراین این مرکز یا مجموعه فرهنگی هنری به گونه ای طراحی شده است که بطور همه جانبه در برانگیختن روحیه کشف و ابداع خلّاقیت در جوانان موثر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.

بنابراین در بخش رساله و مطالعات معماری سایت تاپ معمار با رساله کامل طراحی مجموعه فرهنگی هنری که در قالب فایل ورد در ۲۵۰ صفحه قابل ویرایش میباشد تقدیم حضور عزیزان میگردد .

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری

یکی از این مقولات ویژگیهای ابنیه فرهنگی است. ابنیه و خانه های فرهنگی باید انعطاف پذیر و قابل گفتار باشند، و مقوله دیگر توجّه به فرهنگ مردم سرزمینی است که بنای فرهنگی در آن احداث می شود. احترام به باورها، تلاش در جهت ارتقای فرهنگ عامه و ایجاد فضایی در جهت ارتباط با فرهنگ های مختلف از ملزومات چنین بنایی است.

در ضمن چنین بنایی خود باید نمایی از فرهنگ و مذهب مردمی باشد که در آن شکل گرفته است.  سومین مقوله توجّه به وضعّیت اقلیمی منطقه و هماهنگ سازی ساختمان در جهت حداکثر استفاده از طبیعت منطقه است.

با توجّه به اینکه پروژه مجموعه فرهنگی هنری بطور مستقیم با امور فرهنگی و اجتماعی سرو کار دارد و با توجّه به موقعّیت سایت که در بلوار کشاورز و نبش خیابان حجاب قرار دارد و از آنجائیکه تهران خود یکی از قطبهای فرهنگی کشور است، از این رو در این پایان نامه سعی شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نیز مسائلی از این دست مورد توجّه قرار گیرد، از این جهت بخشی از پایان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است .

پروژه مجموعه فرهنگی هنری

همچنین مفهوم فراغت ،امری است که در ۱۰۰ سال اخیر به ویژه پس از تحوّلات فکری و صنعتی روی داده در اروپا و آمریکا و سایر ممالک پیشرفته ایجاد فرصت بیشتری پس از کار برای افراد به دست آمده است و در واقع در ارتباط مستقیم با موضوع شهرنشینی و کارکردها و ویژگی های حاکم بر شهر و شهرنشینی شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه های ویژه فرهنگی و هنری مورد علاقه جوانان و مردم یکی از علل به وجود آمدن مراکز فرهنگی و هنری در دوره معاصر بوده اند. از این رو در مطالعات به این مباحث نیز پرداخته شده است.

طراحی مجموعه فرهنگی هنری

عناوین و فرهست مطالب رساله مجموعه فرهنگی هنری

عنوان صفحه

 

چکیده ‌ق

 

مقدمه: ۱

 

روند انجام پروژه ۱

 

طرح مساله ۱

 

روند تحقیق ۲

 

پیش فرض پژوهش ۳

 

روش پژوهش ۴

 

مطالعات کتابخانه ای: ۴

 

مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: ۵

 

مطالعات میدانی: ۵

 

مصاحبه های تخصصی: ۶

 

پیشینه پژوهش ۶

 

فصل ۱ – مطالعات پایه و شناخت موضوع

تعاریف و مفاهیم پایه ۹

 

مقدمه ۹

 

طرح مساله و اهمیت موضوع پژوهش ۱۲

 

تمدن و فرهنگ ۱۳

 

معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ ۱۴

 

تعریف فرهنگ culture 16

 

تعریف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ های فارسی ۱۷

 

تعریف فرهنگ نزدایرانیان ۱۸

۱- دکترعلی شریعتی

 

۲٫ دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن

 

۳٫ دکترعبدالکریم سروش

 

۴٫ استادمحمدتقی جعفری ۱۹

 

تعریف مقوله هنر ۲۰

 

تعریف هنر ۲۰

 

عناصر موجود در یک اثر هنری ۲۱

 

کلیات هنر در مجموعه فرهنگی هنری ۲۲

 

طبقه بندی هنرها در مجموعه فرهنگی هنری ۲۵

 

پیوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری ۲۶

 

رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری ۲۷

 

تعریف مفهومی فرهنگ ۲۹

 

تعریف لغوی فرهنگ ۳۱

 

تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ: ۳۲

 

ضرورت پرداختن به فرهنگ ۳۴

 

ویژگیهای فرهنگ : ۳۵

 

پیشینه مراکز فرهنگی ۳۷

 

لزوم ایجاد مراکز فرهنگی ۴۰

 

خود آگاهی فرهنگی ۴۰

 

زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد ۴۲

 

آگاهی یافتن به محیط زیست از راه آموزش زیبایی شناسی ۴۲

 

شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی ۴۳

 

شکلهای جدید فرهنگی ۴۳

 

مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران ۴۴

 

گسترش فرهنگ ۴۷

 

استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ ۴۸

 

فراغت ۵۰

 

اوقات فراغت ۵۰

 

طبقه بندی اوقات فراغت ۵۱

 

کار کردهای اوقات فراغت ۵۱

 

الف- تامین استراحت ۵۲

 

برخی آثار و نتایج اوقات فراغت ۵۲

 

عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت ۵۵

 

نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی ۵۶

 

فراغت، گردشگری و فرهنگ ۵۷

 

نمونه های گوناگون وقت گذرانی ۵۸

 

نظاره و تماشا ۵۹

 

فعالیت های صحنه ای

 

۱۲- ضرورت مجموعه های فرهنگی ۶۲

 

– تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر ۶۳

 

تقسیم بندی خانه های فرهنگ و هنر ۶۶

 

فصل ۲ – بررسی مبانی نظری ماهیت مجموعه فرهنگی هنری

حوزه های فعالیت مجموعه ۶۹

 

الف- آموزشی ب- فرهنگی ج- اداری د- خدماتی ۶۹

 

بخش آموزشی ۶۹

 

کانون هنرهای تجسمی ۷۰

 

اهداف کانون هنرهای تجسمی ۷۰

 

کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ ۷۱

 

اهداف کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ ۷۲

 

کانون موسیقی در خانه فرهنگ ۷۳

 

اهداف کانون موسیقی در خانه فرهنگ ۷۳

 

کانون نمایش در خانه فرهنگ ۷۴

 

بخش فرهنگی در خانه فرهنگ ۷۸

 

بخش اداری در خانه فرهنگ ۷۸

 

بخش خدماتی در خانه فرهنگ ۷۸

 

طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی در خانه فرهنگ ۷۸

 

فضاهای آموزشی ۷۹

 

فضاهای کمک آموزشی ( وابسته آموزشی) ۷۹

 

فضاهای اداری، رفاهی و خدماتی ۷۹

 

فصل ۳ – بررسی تطبیقی

نمونه های موردی ۸۰

 

مجتمع فرهنگی فجر سنندج ۸۱

 

مجتمع فرهنگی بوعلی سینای همدان ۸۵

 

فرهنگسرای خاوران ۹۰

 

زیر زمین ۹۴

 

فرهنگسرا نگارستان (موزه قرآن) ۹۵

 

مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو ۹۶

 

واحد آموزش ۹۷

 

واحد عکاسی ۹۸

 

واحد زبان ۹۸

 

واحد کامپیوتر ۹۹

 

کارگاه هنرهای تجسمی ۹۹

 

واحد نگارخانه ۹۹

 

واحد کتابخانه: ۹۹

 

خانه مشق فرهنگسرای سرو ۱۰۰

 

نوار خانه موسیقی ۱۰۰

 

کانون قرآن ۱۰۰

 

کانون شعر و ادب فارسی ۱۰۰

 

کانون فیلم ۱۰۱

 

کانون شطرنج ۱۰۱

 

کانون تئأتر ۱۰۱

 

کانون موسیقی ۱۰۱

 

سالن ورزشی ۱۰۲

 

مهد کودک فرهنگسرای سرو ۱۰۲

 

امکانات رفاهی ۱۰۳

 

آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی) ۱۰۳

 

آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات) ۱۰۳

 

خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) ۱۰۳

 

خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی ۱۰۴

 

خانه فرهنگ دردار ۱۰۴

 

خانه فرهنگ سلمان فارسی ۱۰۵

 

نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر ۱۰۵

 

مجتمع ورزشی رفسنجان اثر آقای میرمیران ۱۰۶

 

چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین ۱۰۷

 

مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان ۱۰۹

 

پیش گفتار ۱۱۰

 

پیوند معماری و دنیای عرفان ۱۱۱

 

مجموعه‌ی فرهنگی رفسنجان ۱۱۷

 

مشخصات فنی عمومی پروژه ۱۱۸

 

روابط و باورهای اجتماعی ۱۲۱

 

مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس) ۱۲۲

 

مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید) ۱۲۳

 

مرکز فرهنگی جان مری جیبائو ،نومئا ۱۲۵

 

فصل ۴ – بررسی وضعیت کلی شهر تهران

جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد تهران قدیم و تهران جدید ۱۳۰

 

ویژگیهای محیطی منطقه تهران ۱۳۴

 

ویژگیهای اقلیمی و جوی ۱۳۵

 

دما و تغییرات آن ۱۳۵

 

بارش و میزان بارندگی ۱۳۷

 

رطوبت نسبی هوا ۱۳۹

 

باد ۱۴۰

 

تبخیر ۱۴۱

 

تعداد روزهای یخبندان ۱۴۱

 

تابش آفتاب

 

۴-۸- موقعیت تابش خورشید

 

۴-۹- بادهای غالب

 

۴-۱۰- سرعت و جهت باد

 

۴-۱۱- درجه حرارت ورطوبت نسبی ۱۴۶

 

برنامه های فیزیکی و شرح کاربریهای طرح ۱۴۶

 

بخش فرهنگی ۱۴۶

 

بخش آموزشی ۱۴۷

 

بخش اداری ۱۴۷

 

بخش خدماتی ۱۴۷

 

فصل ۵ – شناخت و بررسی عرصه طرح

سایت شناسی ۱۴۸

 

شناخت و بررسی عرصه طرح ۱۴۹

 

سایت شناسی ۱۴۹

 

پلان محدوده سایت ۱۵۰

 

تصاویر داخلی از سایت ۱۵۳

 

جهت وزش باد مطلوب در سایت ۱۵۵

 

پلان کاربریهای محدوده سایت ۱۵۵

 

فصل ۶ – بررسی استانداردهای

محیطی و فضایی ۱۵۶

 

ظرفیت راه خروج ۱۵۷

 

الف- واحد تصرف در بناهای مختلف ۱۵۷

 

نیازها و استانداردهای محیطی ساختمانهای فرهنگی آموزشی ۱۶۰

 

دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی ۱۶۱

 

موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای فرهنگی آموزشی ۱۶۱

 

جلوگیری از اتلاف حرارت ۱۶۲

 

سایه بان ۱۶۶

 

مصالح ساختمانی ۱۶۶

 

استانداردهای فضایی سالن آمفی‌تئاتر ۱۶۷

 

آکوستیک ۱۶۷

 

بنابراین خواسته یک معمار در طراحی آکوستیک ۱۶۹

 

روشنایی و نورپردازی ۱۷۰

 

ضوابط ایمنی و حفاظتی ۱۷۱

 

ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها ۱۷۲

 

انواع چیدمان مختلف میز و صندلی ۱۷۵

 

مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد ۱۷۵

 

موجود بین آنها ۱۷۵

 

– انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها ۱۷۷

 

ج) پارکینگ: ۱۷۸

 

آمفی تئاتر ( جزء فضاها) ۱۷۹

 

جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید ۱۷۹

 

چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش ۱۸۱

 

جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۱۸۱

 

پشت صحنه ۱۸۲

 

جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید ۱۸۳

 

جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۱۸۸

 

عرصه اداری ( استانداردها – جزء فضاها) ۱۸۸

 

استانداردها ۱۸۸

 

جزء فضاها ۱۸۹

 

نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی ۱۹۱

 

عرصه خدماتی ( استانداردها – جزءفضاها) ۱۹۱

 

هواساز ۱۹۱

 

پارکینگ ۱۹۱

 

برنامه فیزیکی وایده های طراحی ۱۹۱

 

استانداردهای فضایی پروژه

 

۸-۱-۱- معرفی حوزه های عملکردی پروژه

 

حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه

 

۲) حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی

 

الف- فضاهای نمایشگاهی ۱۹۵

 

ب- فضاهای نمایشی

 

۳)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی ۱۹۶

 

آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه ۱۹۷

 

بخش اداری ۲۰۳

 

فضاهای آموزش نظری ۲۰۳

 

سالن اجتماعات ۲۰۴

 

محل تماشاچیان ۲۰۴

 

محل نشستن ۲۰۵

 

راهروها ۲۰۷

 

نمایان کردن ۲۰۷

 

دکوراتیو ۲۰۷

 

سرسرا یا لابی ۲۰۸

 

اتاق رختکن (تنفس بازیگران) ۲۰۸

 

اتاق سخنرانی ۲۰۹

 

ایمنی از حریق ۲۰۹

 

اتاق پروژکتور و ملحقات آن ۲۰۹

 

کتابخانه ۲۱۰

 

گالری‌ها ۲۱۲

 

نورپردازی گالری‌ها ۲۱۲

 

رستوران ۲۱۶

 

فصل ۷ – برنامه فیزیکی و ایده های طراحی

بررسی سرانه ها، متراژ فضاهاو برنامه فیزیکی ۲۱۸

 

برنامه فیزیکی طرح: (مشخص کردن فضاهای اصلی و ریز فضاها به همراه سرانه و مساحت)

 

۲- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی

 

۸-۳- ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح

 

گام چهارم) ۲۳۷

 

گام پنجم ) ۲۳۷

 

گام ششم ) ۲۳۸

 

گام هفتم ) ۲۳۸

 

گام هشتم ) ۲۳۹

 

شناخت و بررسی مصالح طرح ۲۳۹

 

شناخت سازه و تاسیسات طرح ۲۴۰

 

سالن اجتماعات ۲۴۱

 

کتابخانه ۲۴۱

 

رستوران ۲۴۲

 

اداری، آموزشی ۲۴۲

 

موتورخانه‌ ۲۴۲

 

تأسیسات برقی ۲۴۳

 

تأسیسات اطفاء حریق ۲۴۳

 

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی ۲۴۵

 

منابع اینترنتی : ۲۴۸

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۲۵۰
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری ، طراحی مجموعه فرهنگی هنری , برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی هنری , دانلود طراحی مجموعه فرهنگی هنری ، رساله پایان نامه طراحی مجموعه فرهنگی هنری، رساله طراحی مجموعه فرهنگی هنری، مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی هنری ، پروژه مجموعه فرهنگی هنری، ریزفضاهای مجموعه فرهنگی هنری ، رساله مجموعه فرهنگی هنری، پروژه مجموعه فرهنگی هنری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن