رساله کارشناسی ارشد معماری

مطالعات موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز

مطالعات موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز

کد محصول :T161

رساله طراحی موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز در قالب ۵۱۰ صفحه Word

معرفی مختصر از مطالعات موزه هنر

توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست در قرن بیستم و به تبع ان ساخت و ساز که جز صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی صد ها هزار کارگران ساختمانی و فنون مربوطه باعث از بین رفتن زمین کشاورزی فرسایش خاک و الوده کردن محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است. و به بحران انرژی دامن می زند. دراین باب معماران نیز همسو با سایر دست اندر کاران در پی یافتن راهکارهای جدید برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند.

بدیهی است که زندگی و کار تفریح استراحت و غیره فعالیتهای است که در فضا های طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته شده است و از انجا که نقاط ضعف وقوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر گذاشته است وظیفه حساسی بر عهده معماران است.

فهرست مطالب :

مقدمه. ۴۳

 

تعریف مسئله. ۴۵

 

تعاریف… ۴۶

 

ضرورت و اهمیت مسئله. ۴۸

 

اهداف… ۵۰

 

معماری ارگانیک… ۵۲

 

طراحی هماهنگ و همراه با طبیعت… ۵۳

 

معماری سبز. مطالعات طراحی موزه هنر با ر۵۵

 

معماری و اکولوژی.. ۵۶

 

معماری ارگانیک… ۶۱

 

مراحل تحقیق.. ۶۱

 

مبانی نظری.. ۶۲

 

اکولوژی.. ۶۴

 

ابعاد اکولوژی.. ۶۵

 

بینش اکولوژیکی.. ۶۶

 

طراحی اکولوژیکی چیست ؟. ۶۶

 

مفهوم توسعه پایدار. ۶۹

 

پیشینه توسعه پایدار. ۷۰

 

بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه. ۷۱

 

اصول عمده مدیریت پایدار جنگلهای کره زمین.. ۷۱

 

شاخص های پایدار. ۷۱

 

پایه های توسعه پایدار. ۷۲

 

موانع در برابر توسعه پایدار. ۷۳

 

نقش اعتلای دانش عمومی ومردمی در حفاظت از محیط زیست… ۷۴

 

آموزش… ۷۶

 

انواع اموزش… ۷۶

 

اکو پارک-تکنولوژی-آموزش… ۷۷

 

شناخت انرژی های تجدید پذیر. ۷۹

 

انرژی خورشیدی.. ۸۰

 

شناخت انرژی‌های تجدید پذیر. ۸۰

 

انرژی خورشید. ۸۱

 

روش‌های بکارگیری انرژی خورشید. ۸۲

 

مزایای استفاده از سلول PV عبارتند از. ۸۴

 

معایب سلول PV.. 84

 

گرمایش و سرمایش خورشیدی.. ۸۴

 

گرد اورنده خورشیدی.. ۸۵

 

۶-۱-۱- گرد اورنده های صفحه تخت… ۸۵

 

۶-۱-۲- گرد اورنده های لوله های تخلیه شده ۸۶

 

۶-۱-۳- گرد اورنده متمرکز کننده ۸۶

 

۶-۱-۴- گرد اورنده های هوای ترادمنده ۸۶

 

جهت و زاویه گیری.. ۸۷

 

نو رپردازی خورشیدی.. ۸۷

 

وضعیت انرژی خورشیدی در ایران. ۸۷

 

تولید برق.. ۸۸

 

مزایای و معایب بکار گیری انرژی زیست توده ۸۹

 

وضعیت انرژی زیست توده در ایران. ۹۰

 

انرژی تامین اسایش… ۹۱

 

بخش های شیششه ای بنا ۹۳

 

سلول های فتوولتاتیک ار گانیک (شیشه های مولد برق) ۹۴

 

بتن انتقال دهنده نور. ۹۷

 

بتن جلا یافته یا بتن پرداختی.. ۱۰۰

 

تاسیسات مکانیکی.. ۱۰۱

 

سیستم موتور خانه. ۱۰۲

 

سیستم موتور خانه هوشمند. ۱۰۳

 

سازهای چادری در فضاهای ازاد. ۱۰۶

 

آب گرم موجود در پوسته زمین.. ۱۱۱

 

پمپ حرارتی.. ۱۱۴

 

انرژی زمین گرمایی.. ۱۱۴

 

انرژی هیدرو الکتریسیته. ۱۱۷

 

انرژی هیدروژن. ۱۱۷

 

انرژی اقیانوس… ۱۱۸

 

انرژی باد. ۱۱۹

 

مبانی انرژی بادی.. ۱۲۰

 

مزرعه بادی وان گرتزلابراتوار انرژی های تجدید پذیر. ۱۲۲

 

انرژی خورشیدی.. ۱۲۴

 

کاربردههای انرژی خورشید. ۱۲۵

 

استفاده از انرژی حرارتی خورشید. ۱۲۵

 

دودکش خورشیدی.. ۱۲۶

 

حمام خورشیدی.. ۱۲۷

 

اب شیرین کن خورشیدی.. ۱۲۸

 

اجاق خورشیدی.. ۱۲۸

 

سیستم فتوولتاتیک… ۱۲۹

 

سیستم پمپاژ خورشیدی.. ۱۲۹

 

فرم‌ها و سیستم‌های ( طراحی سیستم‌های فتوولتاتیک) ۱۳۲

 

تهویه در سیستم سقفی.. ۱۳۳

 

دسته بندی سیستم فتوولتاتیک سقفی سیستم‌های متکی به نما ۱۳۳

 

سیستم دیوار غشایی.. ۱۳۴

 

دسته بندی انواع سیستم‌های فتوولتاتیک متکی بر نما ۱۳۵

 

طراحی سیستم های خورشیدی.. ۱۳۸

 

سیستم های خورشیدی غیر فعال. ۱۳۹

 

در یافت غیر مستقیم. ۱۳۹

 

چرخه گرمایشی در یافت مستقیم. ۱۴۰

 

اصول فیزیکی گرمایش خورشیدی.. ۱۴۵

 

طبیعت انرژی خورشیدی.. ۱۴۵

 

سیستم های ایستا( PASSIVE) 146

 

دو مورد اصلی از گرمایش خورشیدی ایستا ضروری هستند. ۱۴۷

 

استفاده از شیشه در نمای جنوبی.. ۱۴۷

 

قوانین موجود درسیستم جذب مستقیم. ۱۴۷

 

برای اینکه وود یک اتریوم مصرف انرژی راکاهش دهد باید به نکات زیرتوجه کرد. ۱۵۱

 

اصول گل خانه. ۱۵۴

 

کلکتورهای دارای لوله خلا.. ۱۵۶

 

لوله های وکیوم. ۱۵۷

 

کاربرد کلکتو رهای خورشیدی.. ۱۵۷

 

مزایای استفاده گرمایش از کف… ۱۵۹

 

اقتصاد. ۱۶۰

 

چوب طبیعی و مصنوعی.. ۱۶۲

 

اصول طراحی خورشیدی غیر فعال. ۱۶۲

 

میزان پیش امدی سقف ها ۱۶۳

 

مزایای ساختمانهای سبز. ۱۶۳

 

فرم مناسب بنا برای امکان گر مایش خورشیدی.. ۱۶۳

 

سایبان. ۱۶۶

 

باز شوی مناسب بنا برای امکان گر مایش فعال خور شیدی.. ۱۶۷

 

میزان پیش آمدگی مناسب سقف بنا برای امکان گر مایش فعال خورشیدی.. ۱۶۷

 

طراحی سایت مناسب برای گرمایش فعال خورشیدی.. ۱۶۸

 

مصالح.. ۱۷۱

 

توپوگرافی.. ۱۷۲

 

آب های سطحی.. ۱۷۳

 

بازیافت و استفاده ی مجدد از ساختمان. ۱۷۳

 

طراحی برای تغییر. ۱۷۵

 

طراحی منظر. ۱۷۷

 

تهویه طبیعی.. ۱۷۹

 

منطقه اسایش درون ساختمان. ۱۷۹

 

تحلیل سایت… ۱۸۱

 

نقش مناطق ایرو دینامیکی اطراف ساختمان در تهویه طبیعی.. ۱۸۱

 

نقش مسیر و سرعت جریان هوا در داخل در ایجا د اسایش… ۱۸۲

 

ضرورت جریا ن هوا در محل مورد نظر و عوامل مورد نظر و عوامل موثر در مسیر جریان. ۱۸۳

 

سرعت مناسب آسایش… ۱۸۳

 

تاثیر سایبان عمودی بر سرعت جریان داخلی.. ۱۸۴

 

تاثیر توری پنجره بر سرعت جریان داخلی.. ۱۸۵

 

برسی تکنولوژی تهویه طبیعی.. ۱۸۶

 

تهویه از طریق گردش هوا ۱۸۸

 

برسی تکنیکی تهویه از طریق گردش هوا ۱۸۹

 

یک پارچگی عملکرد باز شو وپنجره ۱۹۰

 

تهویه از طریق نیروی بالابرند ه دودکش… ۱۹۳

 

دودکش خورشیدی.. ۱۹۴

 

ملاحظات طراحی.. ۱۹۶

 

تهویه یک جانبه. ۱۹۶

 

گسترش راه حل‎های اصلی.. ۱۹۸

 

مقایسه تهویه طبیعی و مکانیکی.. ۲۰۰

 

صرفه جویی در انرژی سر مایش و محدودیت عملکرد. ۲۰۰

 

تمییزی و تصفیه کا نالها ۲۰۵

 

چشم اندازهای تهویه طبیعی و ظهور سیستم های تر کیبی.. ۲۰۶

 

ترکیب تهویه طبیعی با سیستم havc. 208

 

ضوابط طراحی معماری همساز با تهویه طبیعی.. ۲۰۹

 

نتیجه. ۲۱۲

 

مقدمه. ۲۱۵

 

مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی THE SOLSR ENERGY RESERDH FACILITY.. 215

 

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو در پاریس… ۲۲۱

 

کوهستان جادویی مه بر. ۲۲۲

 

چشم اندازها ۲۲۶

 

مسیر باغ ها ۲۲۹

 

مرکز محیطی بنیاد خلیج چساپیک… ۲۳۰

 

تکنیکهای صرفه جویی در مصرف انرژی.. ۲۳۲

 

تهویه. ۲۳۳

 

تولید انرژی.. ۲۳۴

 

عایق کاری.. ۲۳۴

 

مواد و مصالح.. ۲۳۴

 

نمونه مصادیق پارک های زیست محیطی.. ۲۳۵

 

فعالیت مرکز HYSYLB.. 235

 

پروژه HYSYLB.. 236

 

فعالیت واحد های ساختمانی سبز. ۲۳۷

 

لابراتور CLEAN NTLAB.. 237

 

نمونه مصادیق باغ‌های گیاه شناسی.. ۲۳۸

 

۹-۱-۱- باغ گیاه شناسی کوئیز نیویورک.. ۲۳۸

 

۹-۱-۲- باغ گیاه شناسی یادبود صد ساله اوکلا هما ۲۴۰

 

۹-۱-۳- باغ گیاه شناسی ملی ایران. ۲۴۳

 

گزینه هایی برای طراحی سایبانهای تنظیم کننده نور روز. ۲۷۳

 

حفاظت در برابر تابش خورشید. ۲۷۴

 

سایبان‌ها ۲۷۴

 

۹-۱-۴- سایبان ثابت… ۲۷۴

 

۹-۱-۵- سایبانهای متحرک.. ۲۷۵

 

۹-۱-۶- سایبان سبز. ۲۷۵

 

گرمایش فضا ۲۷۵

 

تهویه. ۲۷۶

 

تهویه طبیعی.. ۲۷۶

 

نورپردازی طبیعی.. ۲۷۸

 

نور پردازی سقفی.. ۲۸۰

 

نورگیری سقفی افقی.. ۲۸۰

 

نورگیر های سقفی عمودی.. ۲۸۰

 

چاهها یا شفت نوری.. ۲۸۱

 

نور گیر ی های سقفی لوله ای.. ۲۸۱

 

نور پردازی شعاعی.. ۲۸۲

 

فیبر های اپتیکی و لوله های نوری.. ۲۸۲

 

طبقات شیشه ای.. ۲۸۲

 

گرمایش اب استخر ها ۲۸۳

 

سیستم اب گرم. ۲۸۳

 

گر مایش فعال. ۲۸۴

 

سرمایش خورشیدی.. ۲۸۴

 

رطوبت زدایی با خشک کن.. ۲۸۵

 

کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در ساختمان. ۲۸۷

 

گرمایش غیر فعال. ۲۸۷

 

دریافت مستقیم. ۲۸۸

 

دیوار ترمپ… ۲۸۸

 

سیستم حلقه های همرفتی.. ۲۸۹

 

سیستم بارا ۲۹۰

 

گلخانه. ۲۹۰

 

سرمایش غیر فعال. ۲۹۱

 

انتخاب مصالح.. ۲۹۳

 

پوشش پوسته خارجی.. ۲۹۳

 

پوشش روکش دار. ۲۹۳

 

پوشش فایبر گلاس با روکش PVC.. 294

 

پوشش پلی استر با روکش PVC.. 294

 

پوششش فایبر آرامید با روکش PVC.. 295

 

پوششش فایبر گلاس با پوشش سیلیکون. ۲۹۵

 

پوشش های بدون روکش… ۲۹۶

 

کتانی.. ۲۹۶

 

پوشش های فلور پلیمر. ۲۹۶

 

صفحات مرکب… ۲۹۷

 

ورق.ETFE , 297

 

پلی وینیل کلراید PVC.. 298

 

صفحات THV.. 299

 

دیوار های داخلی.. ۲۹۹

 

دیوارهای سبک گچی.. ۲۹۹

 

بررسی دلایل استفاده کم در ایران. ۳۰۱

 

تکنولوژی نصب… ۳۰۱

 

مزایای استفاده از دیوار های سبک گچی.. ۳۰۳

 

اثرات زیست محیطی.. ۳۰۳

 

کاهش بار مرده ساختمان. ۳۰۴

 

دلایل لزوم بازیافت… ۳۰۴

 

صفحات سبک گچی پس از چوب و بتن بیشترین اتلاف را در ساختمانهای جدید دارند. ۳۰۵

 

انسان پارک وشهر. ۳۰۷

 

مفاهیم انسان پارک وشهر. ۳۰۷

 

پارک و فضای سبز. ۳۰۸

 

تاثیرات فضای سبز. ۳۰۸

 

۱۲-۱-۱- الف- اثرات اکولوژیکی.. ۳۰۸

 

۱۲-۱-۲- ب- اثرات اجتماعی وروانی.. ۳۰۹

 

۱۲-۱-۳- اثرات محیطی فضای سبز. ۳۱۰

 

نیاز انسان و کار کرد های اکولوژیکی.. ۳۱۲

 

نیاز انسان و کار کرد تفریحی.. ۳۱۳

 

نیاز انسان و کار کرد ارتباطی.. ۳۱۳

 

نیاز انسان و کار کرد آموزشی.. ۳۱۳

 

اهداف پارک داری.. ۳۱۴

 

تاریخچه پارک سازی و باغ سازی در ایران. ۳۱۵

 

تاریخچه پارک سازی وباغ سازی درجهان. ۳۱۸

 

برنامه ریزی و طراحی پار کها و فضای سبز. ۳۱۸

 

تعریف واژه پارک (park) 319

 

پار ک شهری.. ۳۱۹

 

۱۲-۱-۴- اثرات اکولوژیک… ۳۲۰

 

۱۲-۱-۵- اثرات اجتماعی و روانی.. ۳۲۰

 

شکل پار ک ها ۳۲۱

 

تاسیسات و ملزومات پارک.. ۳۲۱

 

۱۲-۱-۶- تشکیلات اداری.. ۳۲۲

 

۱۲-۱-۷- تشکیلات و تاسیسات ساختمانی.. ۳۲۲

 

اجرای فرم بصری.. ۳۳۲

 

اصول طراحی.. ۳۳۲

 

هندسه به عنوان ساز و کار نظم دهنده ۳۳۳

 

گردش بعنوان ساز و کار نظم دهنده ۳۳۳

 

اقلیم و خرده اقلیم. ۳۳۴

 

فرمهای معماری و توسعه سایت… ۳۳۵

 

ایده پردازی و ادراک شهودی.. ۳۳۵

 

عینی مالیسم د رطراحی منظر. ۳۳۵

 

سلامتی و پایدار بوم شناسی.. ۳۳۵

 

سلامت روانی و مکان سازی.. ۳۳۶

 

معیارهها و استاندارد های فیزکی طرح.. ۳۳۶

 

خلاصه و نتیجه گیری جمعیتی.. ۳۳۶

 

طریقه نمایش یک شی.. ۳۴۱

 

نور پردازی در نمایشگاه ۳۴۲

 

برنامه ریزی فضای موزه ۳۴۳

 

اصول طراحی رستوران. ۳۴۵

 

مبلمان و نور پردازی رستوران. ۳۴۷

 

سرانه فضای رستوران. ۳۴۹

 

تعریف اقلیم CLIMATE. 352

 

انواع مناطق اقلیمی.. ۳۵۲

 

مطالعات اقلیمی.. ۳۵۹

 

۱۳-۱-۱- موقعیت جغرافیای تهران. ۳۵۹

 

۱۳-۱-۲- تقسیمات اقلیمی.. ۳۵۹

 

بررسی جدول بیوکلماتیک ساختمانی.. ۳۶۸

 

اصول و شیوههای طراحی اقلیمی.. ۳۷۰

 

ابزار طراحی اقلیمی عبارتند از: ۳۷۰

 

شیو های عملی کنترل آب و هوا ۳۷۱

 

استفاده از حرارت خورشید. ۳۷۲

 

کاهش جریان هدایتی حرارت… ۳۷۳

 

کاهش جذب حرارت خورشد. ۳۷۵

 

کاهش جریان هوای خارج.. ۳۷۶

 

استفاده از تهویه هوا ۳۷۶

 

استفاده از برودت تابشی.. ۳۷۷

 

اصول اجرایی.. ۳۷۸

 

خصوصیات منظر. ۴۱۱

 

پایداری و طراحی منظر. ۴۱۲

 

منظرهای محافظ.. ۴۱۷

 

گونهای مورد استفاه در پارکسازی در حاشیه خیابانها ۴۳۰

 

استفاده از مصالح.. ۴۳۵

 

علت استفاده از گیاهان بومی.. ۴۳۸

 

مزایای گیاهان بومی.. ۴۳۸

 

معرفی و تحلیل سایت… ۴۴۴

 

مقدمه. ۴۴۴

 

موقعیت در سطح شهر و منطقه. ۴۴۵

 

ورودیها ، همجواریها و دسترسی ها اصلی پارک جنگلی لویزان. ۴۴۶

 

انتخاب محدوده دقیق طرح.. ۴۴۷

 

تو پوگرافی وشکل زمین درمحدوده طرح.. ۴۴۸

 

بادههای غالب و جهت بهینه ساختمان. ۴۴۸

 

خرد اقلیم. ۴۴۹

 

دسترسی به آب… ۴۴۹

 

دید و منظر. ۴۴۹

 

مقدمه. ۴۵۰

 

مقدمه. ۴۵۰

 

تاثیر فر هنگ اسلامی بر هویت محیط.. ۴۵۴

 

نتیجه گیری.. ۴۵۴

 

تئوری ناظر بر محتوا ۴۵۷

 

محتوا در اثر هنری.. ۴۵۷

 

اصول زیبا شناختی معماری.. ۴۶۱

 

*- اجزای فرم بصری.. ۴۶۱

 

معماری پایدار. ۴۶۴

 

ایجاد خرد اقلیم مطلوب… ۴۶۶

 

مصالح سازه و تکنیک ساخت… ۴۶۶

 

طراحی شهری پایدار. ۴۶۷

 

کارامدی فضا ۴۶۷

 

حفاظت و بهبود بخشیدن ارزشهای طبیعی.. ۴۶۸

 

طراحی انسانی.. ۴۶۹

 

ماهیت و چیستی موزه ۴۷۱

 

ایده های معماری وروند طراحی سایت… ۴۷۴

 

استراتژی کلی طراحی در مقیاس پارک جنگلی.. ۴۷۵

 

نحوه ورود به موزه هنر. ۴۷۶

 

اهداف ایجاد دریاچه و لکه گذاری آن (اولین ایده ها ) ۴۸۱

 

اید های معماری و روند طراحی موزه ۴۸۴

 

انتخاب مکان موزه در سایت… ۴۸۵

 

نحوه ارتباط موزه باسایت… ۴۸۶

 

نحوه برخورد باطبیعت… ۴۸۷

 

جهت گیری.. ۴۸۸

 

(شکل۱۶-۱۸): جهت گیری.. ۴۸۸

 

سیرکولاسیون. ۴۸۸

 

طراحی پایدار طراحی اقلیمی.. ۴۸۹

 

نمایشگاه در فضای باز. ۴۹۰

 

منابع و ماخذ

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:مطالعات موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:510
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 65000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

مطالعات موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز ، پروژه موزه هنر ، رساله طراحی موزه هنر ، پروژه طراحی موزه هنر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن