رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کد محصول :T159

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل Word در ۱۳۰ صفحه

در این پروژه ابتدا در فصل اول مقدمه و بعد بیان مسئله و اهمیت و ضرورت ان می پردازیم. و در همین فصل به هدف های تحقیق می پردازیم. در ادامه فصل متغیرهای تحقیق در ارتباط با موضوع و تعریف مفاهیم و اصطلات مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به تاریخچه تحقیق اشاره شده و بعد به بررسی و اشنایی با دوره پیش دبستانی و رشد کودک پرداخته می شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

این کانون دارای گسترده‌ترین شبکه‌ی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان است و نیز از برجسته‌ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب‌های این کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می‌رود. کانون همچنین تهیه‌کننده‌ی فیلم‌ها و سایر فرآورده‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است که پس از انقلاب اسلامی، به‌عنوان نهادی دولتی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

فهرست مطالب رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

مقدمه من : ۳

 

چکیده تحقیق.. ‌و

 

فهرست.. ‌ز

 

فصل اول

تاریخچه کلی.. ۱۴

 

کانون و گسترش آن.. ۱۵

 

فستیوال فیلم‌های کودکان و نو جوانان. ۱۷

 

سینما ۱۷

 

تئاتر. ۱۸

 

پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.. ۱۹

 

چاپ کتاب.. ۱۹

 

۱- ۱- فراغت : ۲۰

 

۱- ۱- ۱- کارکردهای فراغت : ۲۱

 

۱- ۱- ۲- تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت : ۲۱

 

۱- ۱- ۳- ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت : ۲۲

 

۱-۲- پرورش کودک : ۲۳

 

۱-۲-۱- کودک و اجتماع : ۲۳

 

۱-۲-۲- روان شناسی تربیتی : ۲۴

 

۱-۲-۲-۱- هدف های تربیتی بر بنیاد دموکراسی : ۲۵

 

۱-۲-۲-۲- هدف های تربیتی در اسلام : ۲۶

 

۱-۲-۳- هدف از پرورش کودکان : ۲۶

 

۱-۲- ۴- شرایط اجرای اصول و روش های صحیح تربیت : ۲۸

 

۱-۲- ۵- ویژگی های ذهنی – شناختی کودکان : ۲۹

 

۱-۲-۶- انطباق و سازگاری با محیط : ۳۰

 

۱-۲-۶-۱- شرایط انطباق با محیط : ۳۱

 

۱-۲-۷- تأثیر سرگرمی های مفید در زندگی : ۳۲

 

۱-۲-۸- تأمین امنیت و آسایش خاطر کودکان : ۳۴

 

۱-۲-۹- اعتماد به نفس، امیدواری وخوش بینی : ۳۵

 

۱-۲-۱۰- عدم پذیرش مسئولیت در کودکان : ۳۶

 

.۱-۲-۱۱- روش پرورش ذوق و قریحه، هنر و زیبایی شناسی در کودکان : ۳۷

 

۱-۲-۱۲- روش پرورش دینی و اخلاقی : ۳۸

 

۱-۲-۱۲-۱- پرورش دینی : ۳۸

 

۱-۲-۱۲-۲- تربیت اخلاقی : ۳۹

 

۱-۲-۱۳- نتایج و توصیه ها : ۳۹

 

۱-۳- روان شناسی کودک : ۴۱

 

۱-۳-۱- مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد : ۴۱

 

۱-۳-۱-۱- تعریف رشد : ۴۱

 

۱-۳-۱-۲- مفهوم پختگی (رسیدگی) : ۴۲

 

۱-۳-۱-۳- مراحل رشد و تحول کودکان : ۴۳

 

شش سالگی.. ۴۳

 

الف) خصوصیات جسمانی ـ بدنی : ۴۳

 

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۴

 

هفت و هشت سالگی.. ۴۴

 

الف) خصوصیات جسمی – حرکتی : ۴۴

 

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۵

 

ج) خصوصیات عاطفی : ۴۶

 

د) خصوصیات اجتماعی : ۴۷

 

نه سالگی و ده سالگی.. ۴۸

 

الف) خصوصیات جسمانی ـ حرکتی : ۴۸

 

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۸

 

ج) خصوصیات اجتماعی : ۴۹

 

نتیجه گیری : ۵۰

 

۱-۳-۲- تفاوت رشد و پرورش : ۵۰

 

۱-۳-۳- نیازها و علایق کودکان : ۵۱

 

۱-۳-۳-۱- نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان : ۵۱

 

الف) نیازها از دیدگاه موری : ۵۱

 

ب) نیازها از دیدگاه مزلو : ۵۲

 

۱-۳-۳-۲- نیازها وعلایق ذاتی کودکان : ۵۳

 

۱-۳-۳-۲-۱- فعالیت های ساختنی : ۵۴

 

۱-۳-۳-۲-۲- جمع آوری اشیاء : ۵۵

 

۱-۳-۳-۲-۳- معماری مصور و شکل های خنده دار : ۵۶

 

۱-۳-۳-۲-۴- رادیو و تلویزیون : ۵۶

 

۱-۳-۳-۲-۵- رویاهای روزانه یا خیالبافی : ۵۷

 

۱-۳-۳-۲-۶- بازی : ۵۷

 

الف) کودک و بازی : ۵۷

 

ب) تعریف بازی : ۵۸

 

ج) فرآیند بازی : ۶۰

 

د) اهداف بازی : ۶۰

 

ه) بازی و رشد اجتماعی : ۶۲

 

و) بازی و ساخت شخصیت : ۶۳

 

ز) بازی و رشد هوشی : ۶۵

 

فصل دوم

مطالعات تکمیلی.. ۶۶

 

۲-۱- اماکن فرهنگی.. ۶۷

 

۲-۲- فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی.. ۶۷

 

۲-۳- برنامه فیزیکی.. ۶۸

 

۲-۴- استانداردها: ۷۱

 

۲-۴-۱- آکوستیک : ۷۲

 

۲-۴-۳- قاب صحنه. ۷۳

 

۲-۴-۴- ایمنی پشت صحنه. ۷۳

 

۲-۴-۵- ایمنی سالن.. ۷۳

 

۲-۴-۶- گالری و موزه ۷۴

 

۲-۴-۷- کلاسهای دروس نظری و هنری.. ۷۵

 

۲-۵- کتابخانه ها ۷۶

 

۲-۶- زمینهای بازی کودکان. ۸۱

 

۲-۷- فضاهای اداری.. ۸۱

 

۲-۸- روند کار ۸۳

 

۲-۹- شرایط قرارگیری فضاهای اداری.. ۸۳

 

۲-۱۰- سیستم ها ۸۳

 

۲-۱۱- مبلمان فضاهای اداری.. ۸۴

 

۲-۱۲- پارکینگ… ۸۴

 

۲-۱۳- نگاهی به مسائل سازه ای و تاسیساتی.. ۸۵

 

۲-۱۳-۱- سیستم ساخت.. ۸۵

 

۲-۱۳-۲- سیستمهای سازه ای.. ۸۶

 

۲-۱۳-۲-۱- سازه دیوار باربر. ۸۶

 

۲-۱۳-۲-۲- سازه هسته برشی.. ۸۷

 

۲-۱۳-۲-۳- سیستم قاب صلب.. ۸۷

 

فصل سوم

سازمان : ۹۳

 

۱) معاونت تولید : ۹۴

 

۲) معاونت فرهنگی : ۹۶

 

گسترش فرهنگ کتابخوانی.. ۹۹

 

ارتباط با همه بچه‌های ایران در هر جا. ۹۹

 

ج) پژوهش و تجربیات هنری : ۱۰۱

 

۴) معاونت اداری و مالی : ۱۰۳

 

الف) معماران : ۱۰۷

 

ب) کودکان : ۱۰۸

 

یک مشاهده مهم. ۱۰۸

 

جاهای جالب.. ۱۰۸

 

فصل چهارم

ویژگیهای جغرافیایی استان خراسان : ۱۱۳

 

شهرستان سبزوار: ۱۱۳

 

تقسیمات اقلیمی ایران : ۱۱۴

 

تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران : ۱۱۵

 

اقلیم گرم و خشک(فلات مرکزی): ۱۱۶

 

منطقه نیمه بیابانی : ۱۱۷

 

منطقه بیابانی : ۱۱۷

 

مطالعات شهرستان سبزوار : ۱۱۸

 

بررسی ویژگیهای اقلیمی منطقه: ۱۱۸

 

الف) درجه حرارت در فصول مختلف : ۱۱۸

 

ب) میزان بارندگی و رطوبت هوا : ۱۱۹

 

ج) یخبندان : ۱۱۹

 

د) بادهای منطقه. ۱۱۹

 

شرایط اقلیمی سبزوار و آسایش انسان : ۱۲۰

 

اهداف طراحی اقلیمی : ۱۲۲

 

روشهای پیشنهادی: ۱۲۲

 

کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد : ۱۲۳

 

روشهای پیشنهادی: ۱۲۳

 

استفاده از نوسان روزانه دمای هوا : ۱۲۴

 

روشهای پیشنهادی: ۱۲۴

 

کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم : ۱۲۵

 

روشهای پیشنهادی: ۱۲۵

 

تعیین جهت بهینه ساختمان با توجه به تابش آفتاب و باد غالب : ۱۲۶

 

بررسی میزان تابش آفتاب : ۱۲۶

 

تعیین جهت بهینه با توجه به باد غالب زمستانی : ۱۲۷

 

انتخاب مصالح متناسب با اقلیم : ۱۲۷

 

تابش آفتاب و سایه بان: ۱۲۸

 

نتیجه گیری از بحث اقلیم و تأثیر کلی آن بر طراحی : ۱۲۹

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:130
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 32000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، پروژه طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن