رساله کارشناسی ارشد معماری

پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی بام بروجن

پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی بام بروجن

کد محصول :T137

پایان نامه کامل مجتمع تجاری تفریحی

این پایان نامه کامل شامل :

رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی , نقشه های اتوکدی مجتمع تجاری تفریحی , فایل رویت ( سه بعدی ) , پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی , فایل PSD شیت بندی , تصاویر رندر شده و همچنین PDF کلیه نقشه های معماری مجتمع تجاری تفریحی

مراکز تفریحی به مفهوم کلی  به محلی سرپوشیده و یا روبازی اطلاق می­گردد که تعدادی فروشگاه را شامل گردیده که این فروشگاه­ها می­توانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردند. این محل کانون دادوستد بوده و ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می­نمایند.امروزه مراکز تجاری تفریحی ساختمان­های نوینی هستند که به منظور رفع نیاز خریداران و بهبود اقتصاد مشترک بین چند صنف ایجاد می­گردند. در این رابطه توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، مالی، حقوقی، انسانی، فرهنگی، گرافیکی و … حائز اهمیت می­باشد.زیرا اینگونه مراکز مورد اقبال بیشتر خریداران خواهد بود.

پروژه کامل مجتمع تجاری تفریحی

معماری بازار الهام بخش و سرمشق اغلب طراحان و معماران در طراحی مراکز خرید و پاساژهای جدید و حتی بناهای غیرتجاری می­باشد. همانند مرکز خرید، اما آنچه در الگوپذیری از معماری بازارها کمتر بدان توجه شده است فضاهای اجتماعی موجود در بازارهاست که سبب گردیده بازارها تنها مکانی برای خرید و رفع نیازهای روزمره نباشند و بسیاری از رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، و حتی سیاسی در فضاها و مکان­های مختلف بازار انجام پذیرند.

پروژه معماری مجتمع تجاری تفریحی

لذا در ارائه این پروژه که در مرکز شهر بروجن واقع شده با توجه به این موضوع یک مجتمع تجاری تفریحی طراحی شود که علاوه بر این نیازهای ساکنان آن مناطق و کم کردن سفرهای درون شهری برای شهروندان آن ناحیه فضایی تفریحی را نیز برای مراجعه کنندگان فراهم آورده است. این پروژه شامل فضاهای تجاری، دفاتر اداری، رستوران، کافی شاپ، فست فود و فضای بازی می­باشد و با توجه به ایده طرح که حرکت پویایی سعی شده که این فضاها به صورت طبقه طراحی شود تا احساس تحرک و پویایی بیشتری را در حین بازدید به مراجعه کنندگان القا کند.

فهرست مطالب :

چکیده ۱

 

فصل اول: تبیین موضوع

مقدمه ۳

۱-۱ دلایل انتخاب موضوع پروژه طراحی ۴

۱-۲ دلایل انتخاب رویکرد طراحی ۴

۱-۳ دلایل انتخاب مکان طرح و مقیاس پروژه ۵

۱-۴ شرح روند دستیابی به پروژه ۶

۱-۵ مفهوم مراکز تجاری ۶

۱-۶ هدف ایجاد مراکز تجاری ۷

۱-۷ تاریخچه مراکز تجاری ۷

۱-۷-۱ تاریخچه مراکز تجاری در جهان ۸

۱-۷-۲ تاریخچه مراکز تجاری در ایران ۹

۱-۸ شرح فضاهای بازار ۱۱

۱-۹ فضاهای احداث شده در کنار بازار ۱۳

۱-۱۰ گونه شناسی مراکز خرید ۱۴

۱-۱۰-۱ گونه شناسی مراکز خرید در جهان ۱۴

۱-۱۰-۲ گونه شناسی بازار ها در ایران ۱۷

۱-۱۱ بررسی ابعاد مختلف بازار ۱۹

۱-۱۱-۱ بررسی بازارها از دیدگاه معماری ۱۹

۱-۱۱-۲ بررسی بازارها ازدیدگاه شهرسازی ۲۰

۱-۱۱-۳ بررسی بازارها از دیدگاه اجتماعی ۲۰

۱-۱۲ انواع مراکز تجاری ۲۰

۱-۱۲-۱ از نظر عوامل اقلیمی ۲۰

۱-۱۲-۲ از نظر وسعت و حوزه نفوذ ۲۲

۱-۱۲-۳ از نظر عملکرد ۲۳

۱-۱۳ نتیجه گیری ۲۴

 

فصل دوم: شناخت بستر وگستره ی طرح

۲-۱ موقیت جغرافیای استان چهارمحال بختیاری ۲۶

۲-۲ موقعیت جغرافیایی استان ۲۷

۲-۲-۱ عرض جغرافیایی ۲۷

۲-۲-۲ ارتفاعات ۲۷

۲-۲-۳ پوشش گیاهی ۲۸

۲-۲-۴ آب و هوا ۲۸

۲-۳ موقعیت جغرافیایی شهربروجن ۲۹

۲-۴ پیشینه ی تاریخی شهربروجن ۲۹

۲-۵ بررسیهای فرهنگی – اجتماعی ۳۰

۲-۶ بررسی های اقلیم وجغرافیای طبیعی استان ۳۱

۲-۶-۱ بارندگی ۳۲

۲-۶-۲ یخبندان ۳۳

۲-۶-۳ بادهای غالب ۳۴

۲-۶-۴ رطوبت نسبی ۳۴

۲-۶-۵ پوشش گیاهی ۳۴

۲-۶-۶ دشت ها ۳۴

۲-۶-۷ ناهمواری ها ۳۵

۲-۷ جغرافیای انسانی ۳۵

۲-۷-۱ جمعیت ۳۵

۲-۷-۲ کار ۳۵

۲-۷-۳ نژاد ۳۶

۲-۷-۴ زبان و گویش ۳۶

۲-۷-۵ صنایع دستی ۳۶

۲-۷-۶ دین ۳۶

۲-۷-۷ آداب و رسوم ۳۷

۲-۷-۸ پوشش ۳۷

۲-۸ جغرافیای تاریخی ۳۸

۲-۸-۱ استان در دوران پیش از تاریخ ۳۸

۲-۸-۲ استان دردوران اسلامی ۳۸

۹-۲ موقعیت سایت ۳۹

۲-۹-۱ شیب ۴۰

۲-۹-۲ علت انتخاب زمین ۴۱

۲-۹-۳ تحلیل سایت ۴۱

 

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی

۳-۱ مرکز خرید تیراژه ۴۳

۳-۱-۱ موقیعت طرح ۴۴

۳-۱-۲ طراحی و ساخت ۴۴

۳-۱-۳ ایده طراحی ۴۵

۳-۱-۴ فضای داخلی ۴۷

۳-۱-۵ نمای مجموعه ۴۸

۳-۱-۶ برنامه ریزی پروژه ۴۸

۳-۱-۷ سازه ۴۸

۳-۱-۸ تاسیسات ۴۹

۳-۲ مجتمع تجاری الماس شرق ۴۹

۳-۲-۱ ایده طرح ۵۰

۳-۲-۲ درباره شهر مشهد (سایت مجموعه) ۵۱

۳-۲-۳ تحلیل فرم ۵۲

۳-۲-۴ تحلیل پلان، ساختار پروژه و نظام روابط ۵۳

۳-۳ مرکز خرید سیتی سنتر بندر عباس ۵۷

۳-۳-۱ موقیعت بازار مرکزی ۵۸

۳-۴ سلفریجز در بیرمنگام ۶۰

۳-۴-۱ زیر لایه سازه ای نما ۶۳

۳-۴-۲ روکش نما ۶۵

۳-۴-۳ راهبردهای مربوط به تاسیسات ساختمانی ۶۶

 

فصل چهارم: مطالعات فیزیکی

۴-۱ برنامه فیزیکی اقامتی ۶۹

۴-۱-۱ عنوان فضاها ۶۹

۴-۱-۲ ابعاد و اندازه استاندارد ۶۹

۴-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی ۷۰

۴-۲-۱ بررسی مسائل ترافیکی ۷۰

۴-۳ ساختمان های عمومی و معلولین ۷۲

۴-۳-۱ ورودی های فروشگاه ۷۲

۴-۳-۲ رستوران ها ۷۴

۴-۳-۳ کافه سرویس ۷۵

۴-۳-۴ کافه تریا سلف سرویس ۷۵

۴-۴ مقررات ساختمانی ۷۵

۴-۴-۱ آتش سوزی ۷۵

۴-۴-۲ دما وتهویه ۷۶

۴-۴-۳ آسانسور ۷۶

۴-۴-۴ راهرو ۷۷

۴-۴-۵ سطح شیبدار ۷۷

۴-۴-۶ پله ۷۸

۴-۴-۷ پله برقی ۷۹

۴-۴-۸ حیاط های مرکزی ۸۰

۴-۴-۹ محل های ضروری دیگر ۸۲

۴-۵ استاندارد ها ۸۲

۴-۵-۱ ورودی وخروجی ۸۲

۴-۵-۲ مصالح ۸۳

۴-۵-۳ پلکان ها ۸۳

۴-۵-۴ پنجره ها ۸۳

۴-۵-۵ گرمایش و سرمایش محیط ۸۴

۴-۵-۶ نور پردازی ۸۴

۴-۵-۷ کارهای هنری ۸۵

۴-۵-۸ موسیقی ۸۵

۴-۵-۹ تبلیغات ۸۵

۴-۶ عوامل مؤثر در خرید ۸۶

۴-۶-۱ مراحل خرید ۸۶

۴-۶-۲ مراحل فرایند تصمیم گیری ۸۸

 

فصل پنجم: فرایند طراحی

۵-۱ توضیحات فنی پروژه ۹۱

۵-۱-۱ انتخاب سایت ۹۱

۵-۱-۲ تحلیل سایت ۹۲

۵-۱-۳ سایت پلان ۹۳

۵-۲ پلان¬ها ۹۴

۵-۲-۱ پلان رستوران، مجتمع پزشکی و اداری ۹۴

۵-۲-۲ پلان تفریحی باشگاه بیلیارد، شهربازی، بدنسازی و پینگ پونگ ۹۵

۵-۲-۳ پلان تجاری ۹۶

۵-۳ نماها ۱۰۰

۵-۳-۱ نمای شرقی ۱۰۰

۵-۳-۲ نمای غربی ۱۰۰

۵-۳-۳ نمای جنوبی ۱۰۱

۵-۳-۴ نمای شمالی ۱۰۱

۵-۴ برش ۱۰۲

۵-۴-۱ برش A-A 102

۵-۵ رندرها ۱۰۳

منابع و ماخذ ۱۰۹

الف) منابع فارسی ۱۰۹

ب) منابع لاتین ۱۱۱

 

فهرست جداول

جدول (۴-۱): ابعاد واستاندارد حوزه¬ی تجاری ۶۹

جدول (۴-۲): ابعاد واستاندارد حوزهی تفریحی، ورزشی ۶۹

 

فهرست اشکال

تصویر (۱-۱): بازارهای حاشیه کویر ۲۱

تصویر(۱-۲): بازارهای نقاط معتدل و مرطوب ۲۱

تصویر(۱-۳): بازارهای مناطق کوهستانی ۲۲

تصویر (۱-۴): بازار به صورت میدان ۲۳

تصویر (۱-۵) : بازار در حال توسعه ۲۳

تصویر (۱-۶): بازار در توسعه کامل ۲۳

تصویر (۲-۱): موقعیت جغرافیایی استان و شهرستان بروجن (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰) ۲۷

تصویر (۲-۲): استان و شهرستان بروجن (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰) ۳۳

تصویر (۲-۳): نوع پوشش محلی ۳۸

تصویر (۲-۴): موقعیت کلی سایت. (گوگل مپ) ۴۰

تصویر (۲-۵): تحلیل سایت ۴۱

تصویر (۳-۱): مرکز خرید تیراژه ۴۳

تصویر (۳-۲): موقیعت قرارگیری مرکز تیراژه در نقشه ۴۴

تصویر (۳-۳): سایت پلان مرکز خرید تیراژه ۴۵

تصویر (۳-۴): فضای داخلی مرکز خرید تیراژه ۴۶

تصویر (۳-۵): مرکز تجاری الماس شرق ۵۰

تصویر (۳-۶): نمای مرکز تجاری الماس شرق ۵۱

تصویر (۳-۷): سایت قرارگیری مرکز تجاری الماس شرق ۵۲

تصویر (۳-۸): نمای مرکز تجاری الماس شرق ۵۳

تصویر (۳-۹): نمای مرکز تجاری الماس شرق ۵۴

تصویر(۳-۱۰): فضای توقف و استراحت ۵۴

تصویر(۳-۱۱): آبنمای مجموعه الماس شرق ۵۵

تصویر(۳-۱۲): پلان طبقه همکف مجموعه الماس شرق ۵۵

تصویر(۳-۱۳): پلان طبقه اول مجموعه الماس شرق ۵۶

تصویر(۳-۱۴): پلان طبقه دوم مجموعه الماس شرق ۵۶

تصویر(۳-۱۵): پلان طبقه سوم مجموعه الماس شرق ۵۷

تصویر(۳-۱۶): پلان طبقه همکف مرکز خرید سیتی سنتر بندر عباس ۵۸

تصویر(۳-۱۷): فضای داخل بازار و استفاده از مصالح جدید ۵۸

تصویر (۳-۱۸): نمای جنوبی مرکز خرید سیتی سنتر بندر عباس ۵۹

تصویر(۳-۱۹): در طراحی نما از ردای پولکی پاکو روبن الهام گرفته شده ۶۱

تصویر(۳-۲۰): پل معلق ۶۲

تصویر(۳-۲۱): سازمان پروژه ۶۳

تصویر(۳-۲۲): پلان موقعیت ۶۳

تصویر(۳-۲۳): تاسیسات هماهنگ با سازه ۶۴

تصویر(۳-۲۴): نمای بیرونی اسکلت کامل شده ۶۴

تصویر(۳-۲۵): صفحه بندی زیر لایه رو نما ۶۵

تصویر(۳-۲۶): جزئیات دیوار بتنی پاششی ۶۵

تصویر (۴-۱): رستورانها ۷۴

تصویر (۴-۲): پله ۷۹

تصویر (۵-۱): سایت طرح ۹۱

تصویر (۵-۲): تحلیل سایت ۹۲

تصویر (۵-۳): سایت پلان ۹۳

تصویر (۵-۴): پلان رستوران، مجتمع پزشکی و اداری ۹۴

تصویر (۵-۵): پلان تفریحی باشگاه بیلیارد، شهربازی، بدنسازی و پینگ پونگ ۹۵

تصویر (۵-۶): پلان طبقهی زیرزمین ۹۶

تصویر (۵-۷): پلان طبقه همکف ۹۷

تصویر (۵-۸): پلان طبقه اول ۹۸

تصویر (۵-۹): پلان پارکینگ ۹۹

تصویر (۵-۱۰): نمای شرقی طرح ۱۰۰

تصویر (۵-۱۱): نمای غربی طرح ۱۰۰

تصویر (۵-۱۲): نمای جنوبی طرح ۱۰۱

تصویر (۵-۱۳): نمای شمالی طرح ۱۰۱

تصویر (۵-۱۴): برش A-A 102

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی بام بروجن
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:303
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی بام بروجن ، پروژه طراحی مجتمع تجاری تفریحی، ریزفضاهای طراحی مجتمع تجاری تفریحی، رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی، پروژه طراحی مجتمع تجاری تفریحی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن