رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل مجتمع بین راهی ( فایل اتوکد و رساله و پوستر و فایل سه بعدی )

پروژه کامل مجتمع بین راهی ( فایل اتوکد و رساله و پوستر و فایل سه بعدی )

کد محصول :T128

پروژه طراحی مجتمع بین راهی

امروز هم بنا به درخواست بسیاری از کاربران عزیز سایت تاپ معمار در بخش پروژه های معماری پروژه کامل طراحی مجتمع بین راهی که شامل رساله مجتمع بین راهی و پلان اتوکدی مجتمع بین راهی و همچنین پوستر طرح , فایل اتوکدی این پروژه شامل : ۱۴ شیت نقشه ۴ نما ،۲ برش ، ۲ پلان اندازه گذاری ،۴ پلان مبلمان ،۱پلان شیت بندی بام و ۱سایت پلان میباشد.

در فصل اول این پروژه سعی بر این شده است تا اطلاعاتی در مورد توریسم و جهانگردی داده شود، در اینجا به مفهوم جهانگردی ، تاریخچه آن ، رشد جهانگردی در دنیا  و درداخل ایران نیز بررسی کرده و سپس به گردشگری مرتبط با استان زنجان  پرداخته و گوشه ای از مناطق و بناهای دیدنی استان زنجان و شهرستان ابهر را معرفی کرده است .

فصل دوم به تاریخچه موضوع پروژه پرداخته شده است. این قصل بر روی بناهایی که در گذشته در ارتباط با راه و مسافرت بوده اند (کاروانسراها )، معماری کاروانسرا وانواع کاروانسراهای موجود در کشور متمرکز شده است .

رساله مجتمع بین راهی اتوبان تهران – زنجان

در فصل بعدی بستر طرح معرفی شده است ، بستر طرح در مقیاس استان شهرستان و منطقه،و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل سایت از لحاظ اقلیم و دسترسی ها و دید های مناسب سایت  پرداخته شده است .

مطالعات خدمات بین راهی

فصل چهارم به ضوابط و قوانین طرح پرداخته که این ضوابط براساس طرح جامع می باشد . نحوه ی استقرار محیط ها و معیار های موثر برای مکان یابی مجتمع های خدماتی ، الگوهای برنامه ریزی طرح  ، درجه بندی و طبقه بندی  مجتمع های خدماتی موضوعاتی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اندو با توجه به این ضوابط و مطالعات انجام شده برنامه فیزیکی مجتمع بین راهی نیز در جدول های مربوطه آمده است .

فهرست مطالب رساله :

مقدمه …………………….۱

 

فصل ۱- جهانگردی

۱-۱-مفهوم جهانگردی (توریسم)……..۳

۲-۱- تاریخچه جهانگردی …………….۴

۳-۱- رشد جهانگردی ……….۵

۴-۱-آمار جهانگردی ……………..۶

۵-۱-جاذبه های جهانگردی ………….۷

۱-۵-۱-جاذبه های فرهنگی ……………… ۷

۲-۵-۱-سنتها ………………………………۷

۶-۱-مراکز جهانگردی………………………..۷

۱-۶-۱-مراکز جهانگردی طبیعت……………..۷

۲-۶-۱-مراکز جهانگردی انسانی………………..۷

۷-۱- اثرات جهانگردی……………………………..۸

۱-۷-۱-نقش جهانگردی در توسعه اقتصادی………….۹

۲-۷-۱-جنبه های اجتماعی و فرهنگی جهانگردی……….۱۰

۸-۱-جهانگردی داخلی در ایران ………………………..۱۱

۹-۱- جهانگردی خارجی در ایران……………..۱۲

۱۰-۱-گردشگری جغرافیایی استان زنجان……….۱۳

۱-۱۰-۱-نقاط دیدنی استان………………۱۴

۱-۱-۱۰-۱- نقاط دیدنی شهرستان زنجان……..۱۴

۲-۱-۱۰-۱-نقاط دیدنی شهرستان ابهر………. ۱۸

 

فصل ۲- سابقه تاریخی

۱-۲-ویژگیهای ساختمان های وابسته به راه………۲۱

۲-۲-کاروانسرا………….۲۲

۳-۲-معماری کاروانسرا………………..۲۵

۴-۲- انواع کاروانسرا از نظر موقعیت جغرافیایی……….۲۷

 

فصل ۳- بستر طرح

۱-۳-شناخت طرح در مقیاس استان………۲۹

۱-۱-۳- موقعیت جغرافیای استان…………………..۲۹

۲-۱-۳- اقلیم و ویژگی های طبیعی استان زنجان………..۳۰

۳-۱-۳- آب و هوای استان زنجان………………۳۱

۴-۱-۳-اوضاع جمعیتی و فرهنگی استان…..۳۱

۵-۱-۳-تقسیمات سیاسی استان ……………. ۳۲

۶-۱-۳- استانهای همسایه زنجان ……….۳۳

۷-۱-۳- نمودارهای آب و هوای استان ………۳۴

۱-۷-۱-۳-نمودار معدل رطوبت نسبی …………..۳۴

۲-۷-۱-۳- نمودار معدل درجه حرارت هوا ………..۳۵

۳-۷-۱-۳-نمودار جهت وسرعت باد ………………….۳۶

۲-۳- شناخت طرح در مقیاس شهرستان …………..۳۷

۱-۲-۳- ابهر در گذرتاریخ …………………..۳۷

۲-۲-۳- وجه تسمیه ابهر …………….۳۷

۳-۲-۳-فلسفه وجودی شهر ابهر…….۳۸

۴-۲-۳- جغرافیای تاریخی شهر ابهر……………….۳۸

۵ -۲-۳-جغرافیای طبیعی شهرستان ابهر………..۳۹

۳-۳-محل سایت مورد نظر برای طراحی…………..۴۰

۴ -۳-تحلیل سایت……………………………۴۱

۱-۴-۳-محورهای تأثیرگذار بر سایت…………..۴۱

۲-۴-۳-هندسه سایت……………………..۴۲

۳-۴-۳-مسیرهای دسترسی به سایت………………..۴۲

۴-۴-۳-بادهای تاثیرگذار بر سایت………………۴۳

۵-۴-۳-دیدهای مناسب سایت…………………….۴۴

۶-۴-۳-صداهای مزاحم……………………۴۴

۷-۴-۳-عکسهایی از سایت مورد نظر……….۴۵

۵ -۳-تعیین ضوابط طراحی از لحاظ اقلیمی……………۵۰

۱-۵-۳-جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان……۵۰

۲-۵-۳-کسب حداکثر انرژی از خورشید……………… ۵۱

۳-۵-۳-کاهش تاثیربادهای سردبرساختمان درفصول سردجهت کنترل اتلاف حرارت ونفوذبادبه فضای درونی….۵۱

۴-۵-۳-کسب حداقل انرژی تابشی در مواقع گرم سال….۵۲

۵-۵-۳-بهره گیری از نوسان روزانه دما….۵۳

۶-۵-۳-ایجاد کوران در فضاهای داخلی…………….۵۳

۴-ضوابط طرح…………………………..۵۵

 

۱-۴-ضوابط نحوه استقرار محیط ها بر اساس طرح جامع …….. ۵۵

۱-۱-۴-معیارهای موثر بر مکانیابی مجتمع های خدماتی ………۵۵

۲-۱-۴-الگوی برنامه ریزی طرح…………………۵۷

۳-۱-۴-طبقه بندی مجتمع های خدماتی از نظر درجه………..۵۷

۱-۳ -۱-۴-مجتمع خدماتی- رفاهی درجه۱ ……………۵۷

۲-۳-۱-۴-مجتمع خدماتی- رفاهی درجه ٫۵۸

۲-۳-۱-۴-مجتمع خدماتی- رفاهی درجه ٫٫۵۸

۴-۱-۴-برنامه فیزیکی طرح……….۵۹

۵-مبانی نظری طرح معماری………….. ۶۴

۱-۵-عوامل موثر در طراحی …………….۶۴

۱-۱-۵-ویژگی بومی و منطقه ای محیط…..۶۵

۱-۱-۱-۵-تاریخ…………………۶۵

۲-۱-۱-۵-فرهنگ …………….۶۶

۳-۱-۱-۵-اقلیم …………………۶۷

۲-۱-۵-ویژگی های طبیعی محیط………۶۸

۱-۲-۱-۵-معماری و اکولوژی……….۶۹

۲-۲-۱-۵-فرهنگ و اکولوژی………….۷۰

۳-۲-۱-۵-معماری درمحیط ………….۷۱

۲-۵-بیان طراحی………………۷۲

۱-۲-۵-تحلیل اجسام موجود در سایت از لحاظ نحوه ی قرار گیری ، عملکرد، فرم و مصالح…۷۲

۱-۱-۲-۵-پمپ بنزین…………………۷۲

۲-۱-۲-۵-مسجد……………………..۷۳

۳-۱-۲-۵-مهمانسرا…………………….۷۳

۴-۱-۲-۵-مهمانسرا ……۷۴

 

فهرست تصاویر

تصویر (۱-۱) نمودار اشکال جهانگردی (ماخذ:سایت میراث فرهنگی کشور)…..۶

تصویر(۲-۱) نقشه گردشگری استان زنجان……………….۱۳

تصویر(۳-۱) بنای رختشویخانه زنجان…….۱۴

تصویر(۴-۱) پل تاریخی سردار زنجان……………….۱۵

تصویر(۵-۱) مسجد جامع زنجان………………۱۶

تصویر(۶-۱) امامزاده ام البنین سلمانکندی…………۱۶

تصویر(۷-۱)گنبد سلطانیه………………….۱۸

تصویر(۱-۲)کاروانسرای شاه عباسی………….۲۵

تصویر(۱-۳) :موقعیت استان زنجان ………………..۲۹

تصویر(۲-۳):استان زنجان واستان های همسایه…………۳۰

تصویر(۳-۳):موقعیت راههای استان زنجان……………۳۳

تصویر(۴-۳)ابهر…………………………..۳۹

تصویر(۵-۳):نقشه شهرستان ابهر……………….۴۰

تصویر(۶-۳):نقشه شهرستان ابهر-موقعیت سایت………..۴۰

تصویر(۷-۳): محور شمال وجنوب………….۴۱

تصویر(۸-۳): محور قبله………۴۱

تصویر(۹-۳): محور اقلیمی…………۴۱

تصویر(۱۰-۳): هندسه سایت……………….۴۲

تصویر(۱۱-۳): مسیرهای دسترسی به سایت…………۴۳

تصویر(۱۲-۳): بادهای تأثیرگذار بر سایت……………..۴۳

تصویر(۱۳-۳) دیدهای مناسب سایت…………..۴۴

تصویر(۱۳-۳) صداهای مزاحم………………..۴۴

تصویر(۱۴-۳) دید به سایت ازکنار اتوبان……………….۴۵

تصویر(۱۵-۳) دید به سایت از کنار اتوبان………………….۴۵

تصویر(۱۶-۳) دید به سایت از مسیر منتهی به شهر هیدج………۴۶

تصویر(۱۷-۳) دیدمناسب سایت به کوه زیبای پالاس……….۴۶

تصویر(۱۸-۳) اتوبان زنجان-قزوین………………۴۷

تصویر(۱۹-۳) رمپ خروجی از اتوبان……………۴۷

تصویر(۲۰-۳) مسیر دسترسی سایت………………………۴۸

تصویر(۲۱-۳) مسیر دسترسی از سمت شرقی سایت…………..۴۸

تصویر(۲۲-۳) باغ شهرداری هیدج(واقع در جنوب سایت)……… ۴۹

تصویر(۲۳-۳) باغ شهرداری هیدج(واقع در جنوب سایت)……. ۴۹

 

فهرست جداول

جدول (۱-۱) میزان اشتغال افراد در صنعت گردشگری……………..۹

جدول( ۲-۱) اثرات مثبت و منفی جهانگردی بر ساکنان محلی که پیرای جهانگردان هستند…..۱۰

جدول(۳-۱) آمار جهان گردان داخلی در کشور طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۱

جدول( ۴-۱) آمار ورود جهان گردان خارجی به ایران طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۵

جدول(۱-۳):جمعیت استان بر اساس برآورد در سال ۱۳۸۴

جدول(۲-۳):جمعیت استان بر اساس برآورد در سال ۱۳۸۴

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پروژه کامل مجتمع بین راهی ( فایل اتوکد و رساله و پوستر و فایل سه بعدی )
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 200000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل مجتمع بین راهی ( فایل اتوکد و رساله و پوستر و فایل سه بعدی ) ، مطالعات طراحی مجتمع بین راهی ، پروژه طراحی مجتمع بین راهی ، ریزفضاهای طراحی مجتمع بین راهی ، رساله طراحی مجتمع بین راهی ، پروژه طراحی مجتمع بین راهی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن