رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی موزه مردم شناسی

رساله طراحی موزه مردم شناسی

کد محصول :T126

مطالعات موزه مردم شناسی کرمانشاه | ۱۶۰ صفحه

فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می دهند. فرم ساختمان موزه باید معنی دار باشد و پیام هایی را درباره موضوعات مربوط به ماهیت درونی مجموعه بفرستد در نتیجه هر موزه ای می تواند از سایرموزه ها متفاوت بوده و طرح خاص خود را داشته باشد بنابراین سبک معماری باید شیوه ای متقاعد کننده توضیح دهد که ایده موزه بطور خاص بر چه چیزی دلالت می کند. اجزای تشکیل دهنده ساختمان نیز باید موقعیت موزه را به عنوان یک نقطه مهم برای فعالیت فرهنگی در جامعه منعکس کندبدین معنی که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی اجتماعی و فرهنگی محلی را که در آن ماواگرفته است ، در خود نشان دهد و بنوعی بیانگر معماری منطقه باشد .

پروژه طراحی موزه مردم شناسی

تجربه می گوید که این احتیاج ،میدان وسیعی را می طلبد ، از جمله می توان آنرا دعوتی به یاد بود سازی تلقی کرد که در چد مورد حاد تا مرحله خود نمایی پیش رفته است، باوجود اینکه همه نشانه های قدرت طلبی باید در سبک معماری موزه نفی شود . با این حال مقدار معینی ارتقاءدادن موجه است . البته تا انجا که نتیجه کار حاکی از متفاوت بودن موزه و نه بزرگتربودن آن باشد . فضاهایی از قبیل مرکز اسناد، انتشارات، کتابخانه و سالن مطالعه از نخستین نیازهای فضایی موزه هستند. سالن نمایش موزه در این ارتباط حکم اتاق آزمایشگاه برای فضای تحقیقاتی دارد.

در ادامه همچنین برای شما عزیزان و همراهان عزیز سایت تاپ معمار در بخش مطالعات و پایان نامه های معماری , مطالعات موزه فرهنگ اقوام گرمسار و رساله طراحی موزه صنایع دستی  که مرتبط با همین موضوع هستن تقدیم حضورتان میگردد .

فهرست مطالب :

فصل اول :مقدمه و کلیات

۱-۱- تعریف و تاریخچه پیدایش موزه ۲

۱-۲- تاریخچه موزه در جهان ۳

۱-۳- نهادینه شدن موزه‌ها ۴

۱-۴- تاریخچه موزه در ایران ۵

۱-۵- طبقه‌بندی موزه‌ها ۶

۱-۶- موزه‌های باستان‌شناسی ۷

۱-۷- موزه‌های اماکن باستانی ۷

۱-۸- موزه‌های انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) ۷

۱-۹- موزه‌های هنری ۸

۱-۱۰- موزه‌های علمی ۸

۱-۱۱- موزه‌های علوم طبیعی ۹

۱-۱۲- موزه‌های علوم و فنون ۹

۱-۱۳- ساختار و عملکرد موزه ۱۰

۱-۱۴- عملکرد موزه ۱۱

۱-۱۴-۱- نقش و عملکرد اجتماعی موزه ۱۱

۱-۱۴-۲- خدمات اجتماعی موزه ۱۱

۱-۱۴-۳- شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی ۱۲

۱-۱۴-۴- شناخت مخاطبان موزه ۱۲

۱-۱۵- ساختار علمی موزه ۱۳

۱-۱۵-۱- برنامه‌ریزی مجموعه ۱۳

۱-۱۶- بررسی چند نمونه مشابه در ایران و جهان ۱۴

۱-۱۶-۱- موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار تهران ۱۴

۱-۱۶-۲- موزه آبگینه تهران ۱۶

۱-۱۶-۳- موزه ابیض تهران ۱۸

۱-۱۶-۴- موزه خط میرعماد ۱۹

۱-۱۶-۵- موزه بانک ملی ۲۰

۱-۱۶-۶-کتابخانه و موزه ملی ملک تهران ۲۲

۱-۱۶-۷- موزه جهان نما ۲۳

۱-۱۶-۸- گسترش موزه لوور ۲۵

۱-۱۶-۹- موزه گوگنهایم بیلبائو ۲۹

۱-۱۶-۱۰- موزه‌ی گوگنهایم ۳۴

۱-۱۷- طرح و معماری ۳۵

۱-۱۸- تغییرات و بازسازی ۳۷

 

فصل دوم بررسی موضوع و روش کار

۲-۱- معیارهای مکان‌یابی موزه ۳۹

۲-۲- مکان‌یابی موزه در حومه شهر ۴۱

۲-۳- مکان‌یابی موزه وابسته به زمین خاص ۴۱

۲-۴- بررسی عوامل مؤثر در مکانیابی پروژه ۴۳

۲-۵- بررسی عوامل تاریخی ۴۳

۲-۶- بررسی عوامل کالبدی ۴۴

۲-۷- بررسی عوامل کارکردی ۴۴

۲-۸- مکان‌یابی ۴۵

۲-۹- سایت ۴۵

۲-۱۰- موقعیت جغرافیایی ۴۶

۲-۱۰-۱- ایران ۴۶

۲-۱۰-۲- موقعیت جغرافیایی ۵۰

۲-۱۰-۳- ناهمواریها ۵۲

۲-۱۰-۴- کوهها ۵۲

۲-۱۰-۵- دشتها ۵۴

۲-۱۰-۶- آب و هوا ۵۶

۲-۱۰-۷- منابع آب ۵۷

۲-۱۰-۸- آب های زیر زمینی ۶۰

۲-۱۰-۹- سراب ها (چشمه ها) ۶۰

۲-۱۰-۱۱- جنگل ها و مراتع استان ۶۳

۲-۱۰-۱۲- مراتع استان کرمانشاه ۶۴

۲-۱۱- جغرافیای تاریخی استان کرمانشاه ۶۵

۲-۱۱-۱- کرمانشاه در گذر زمان ۶۵

۲-۱۲- وجه تسمیه ۷۰

۲-۱۳- مفاخر و بزرگان ۷۱

۲-۱۴- جغرافیای انسانی استان ۷۱

۲-۱۴-۱- جمعیت ۷۲

۲-۱۴-۲- رشد جمعیت در استان کرمانشاه ۷۳

۲-۱۴-۳- ساختمان سنی ۷۳

۲-۱۴-۴- اشتغال ۷۴

۲-۱۵- فضای فیزیکی موزه ۷۵

۲-۱۵-۱- محل و ساختمان موزه ۷۹

۲-۱۵-۲- تالارهای نمایش ۷۹

۲-۱۵-۳- ویترین ۸۱

۲-۱۵-۴- تالار ورودی ۸۱

۲-۱۵-۵- دیوار و کفپوش تالار ۸۳

۲-۱۵-۶- پنجره‌ها و درب‌ها ۸۳

۲-۱۵-۷- نور در تالارهای نمایشی ۸۴

۲-۱۵-۸- نور (روشنایی از بالا) ۸۵

۲-۱۵-۹- نور (روشنایی) جانبی ۸۶

۲-۱۵-۱۰- نور الکتریکی ۸۸

۲-۱۵-۱۱- استفاده از تقسیم فضا ۸۹

۲-۱۵-۱۲- ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد ۹۰

۲-۱۵-۱۳- ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین ۹۱

۲-۱۵-۱۴- نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه ۹۱

۲-۱۶- مراکز جانبی موزه ۹۱

۲-۱۶-۱- تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی ۹۱

۲-۱۶-۲- کتابخانه و مرکز اسناد ۹۲

۲-۱۶-۳- انبار و مخزن ۹۳

۲-۱۶-۴- کارگاه ۹۳

۲-۱۶-۵- آزمایشگاه ۹۳

۲-۱۶-۶- چایخانه و کافه تریا ۹۴

۲-۱۷- بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تأسیساتی ۹۵

۲-۱۷-۱- بخش اداری ۹۵

۲-۱۷-۲- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه ۹۵

۲-۱۷-۳- سیستم برق ۹۵

۲-۱۷-۴- سیستم تهویه ۹۶

۲-۱۷-۵- مقابله با سرقت ۹۶

۲-۱۷-۶- مقابله با آتش‌سوزی ۹۷

۲-۱۷-۷- آسانسور و بالابر ۹۸

۲-۱۷-۸- محوطه بیرونی ۹۹

۲-۱۸- موزه‌های مستقر در بناهای قدیمی ۱۰۰

۲-۱۹- تعریف حریم‌ بنای قدیم ۱۰۹

۲-۲۰- تعریف حریم بنای قدیمی ۱۰۹

۲-۲۱- حریم منظری ابنیه ۱۱۰

۲-۲۲- حریم کیفی ابنیه ۱۱۰

۲-۲۳- احیاء بعنوان مهمترین اصل در نگهداری ابنیه ۱۱۱

۲-۲۴- نیازهای قابل پیش‌بینی ابنیه ۱۱۲

۲-۲۵- ابنیه قدیمی سازگارتر با عملکردهای روز ۱۱۴

۲-۲۶- جاهای میان فزا ۱۱۶

۲-۲۶-۱-پیش زمینه‌ها ۱۱۶

۲-۲۶-۲- راهکارها ۱۱۷

۲-۲۷- ضوابط ومقررات اراضی فرهنگی(برگرفته شده ازطرح جامع) ۱۱۹

۲-۲۷-۱- موارد استفاده از زمین ۱۱۹

۲-۲۷-۲- ضوابط مربوط به تفکیک زمین ۱۱۹

۲-۲۷-۳- ضوابط مربوط به احداث ساختمان ۱۱۹

۲-۲۸- استانداردهایی درباره نمایشگاه ۱۲۳

۲-۲۸-۱- خصوصیات سالن نمایشگاه ۱۲۳

۲-۲۸-۲- مسیرهای حرکت ۱۲۴

۲-۲۸-۳- تابلوهای ثابت ۱۲۴

۲-۲۸-۴- نور نمایشگاه ۱۲۶

۲-۲۹- معماری داخلی نمایشگاهها ۱۲۷

۲-۳۰- کفپوشها ۱۲۷

۲-۳۱-کفهای بتنی ۱۲۸

۲-۳۲- کاشی (سفال) ۱۲۸

۲-۳۳- چوب ۱۲۹

۲-۳۴- چوب پنبه ۱۲۹

۲-۳۵- لاستیک ۱۲۹

۲-۳۶- لینولئوم ۱۳۰

۲-۳۷- آجرقیری ۱۳۰

۲-۳۸- ورنی پلاستیکی ۱۳۰

۲-۳۹- تجهیزات جنبی نمایشگاه ۱۳۱

۲-۴۰- عرصه اداری ۱۳۲

۲-۴۱- طراحی یک سالن از دید گاه آگوستیک برای سالنهای همایش و کنفرانس ۱۳۴

۲-۴۱-۱- ملاحظه سایت ۱۳۴

۲-۴۱-۲- قرارگیری در ساختمان ۱۳۴

۲-۴۱-۳ ظرفیت سالن ۱۳۵

۲-۴۲- فرم ۱۳۵

۲-۴۳- شیب کف سالن ۱۳۶

۲-۴۴- صندلی ها ۱۳۶

۲-۴۵- بالکن ها ۱۳۷

۲-۴۶- صحنه ۱۳۸

۲-۴۷- مصالح مناسب ۱۳۸

۲-۴۸- خروج از سالن ۱۳۹

۲-۴۹- احکام مربوط به سطوح داخلی ۱۳۹

۲-۵۰- سقف ۱۳۹

۲-۵۱- دیوارهای طرفین ۱۴۰

۲-۵۲- دیوار عقب ۱۴۰

۲-۵۳-کف ۱۴۰

۲-۵۴- سیستم تقویت صوتی ۱۴۰

۲-۵۵- فضای انتظار تماشاچیان ۱۴۰

۲-۵۶- نتیجه گیری ۱۴۲

 

فصل سوم نتیجه گیری

۳-۱- آنالیز سایت ۱۴۴

۳-۲- روند شکل گیری طرح ۱۴۵

۳-۲-۱- پلان های اولیه ۱۴۵

۳-۲-۲- تزینات ۱۴۷

۳-۳- حجم های اولیه ۱۴۹

۳-۴- نماها ۱۵۳

۴-۴- نماها ۱۵۳

 

منابع ۱۵۵

 

فهرست شکل ها

شکل۱-۱- موزه آثار طبیعی حیات وحش ۱۴

شکل۱-۲-موزه آثار طبیعی حیات وحش ۱۴

شکل۱-۳-موزه آبگینه تهران ۱۶

شکل۱-۴-موزه آبگینه تهران ۱۶

شکل۱-۵-موزه ابیض تهران ۱۸

شکل۱-۶موزه خط میر عماد ۱۹

شکل۱-۷-موزه بانک ملی ۲۰

شکل۱-۸-موزه ملی ملک تهران ۲۲

شکل۱-۹-موزه جهان نما ۲۳

شکل۱-۱۰-موزه لوور ۲۵

شکل۱-۱۱-موزه لوور ۲۶

شکل۱-۱۲-موزه لوور ۲۶

شکل۱-۱۳- موزه گوگنهایم بیلبائو ۲۹

شکل۱-۱۴- موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۰

شکل۱-۱۵-موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۲

شکل۱-۱۶- پلان موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۲

شکل۱-۱۷- پلان موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۲

شکل۱-۱۸- پلان موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۳

شکل۱-۱۹-پلان موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۳

شکل۱-۲۰-موزه گوگنهایم ۳۴

شکل۱-۲۱-موزه گوگنهایم ۳۵

شکل۱-۲۲-موزه گوگنهایم ۳۶

شکل۱-۲۳-پلان موزه گوگنهایم ۳۷

شکل۱-۲۴-پلان موزه گوگنهایم ۳۷

شکلا۲-۱-ایران ۴۷

شکل۲-۲-ایران در گذر زمان ۴۹

شکل۲-۳-استان کرمانشاه ۴۹

شکل۲-۴-تقسیمات استانی کرمانشاه ۵۰

شکل۲-۵-استان های همجوار استان کرمانشاه ۵۱

شکل۲-۶-ارتفاعات دالاهو ۵۲

شکل۲-۷-دالاهو ۵۴

شکل۲-۸-دشت بیستون ۵۴

شکل۲-۹-دشت ذهاب ۵۵

شکل۲-۱۰-آبهای سطحی استان کرمانشاه ۵۸

شکل۲-۱۱-سراب میلوفر کرمانشاه ۶۲

شکل۲-۱۲-جنگل های اورامانات ۶۴

شکل۲-۱۳-غار دو اشکفت ۶۵

شکل۲-۱۴-طاق بستان-کرمانشاه ۶۷

شکل۲-۱۵-کتیبه بیستون ۶۷

شکل۲-۱۶-تکیه معاون الملک-کرمانشاه ۶۸

شکل۲-۱۷-طاق بستان-کرمانشاه ۶۹

شکل۲-۱۸-جغرافیای انسانی استان ۷۱

شکل۲-۱۹-روشنایی از بالا ۸۵

شکل۲-۲۰-پنجره ها ۸۸

شکل۳-۱-تحلیل سایت ۱۴۴

شکل۳-۲-پلان اولیه ۱۴۵

شکل۳-۳-پلان اولیه ۱۴۵

شکل۳-۴-پلان نهایی ۱۴۶

شکل۳-۵-تزئینات ۱۴۷

شکل۳-۶-تزئینات ۱۴۷

شکل۳-۷-تزئینات ۱۴۸

شکل۳-۸-تزئینات ۱۴۸

شکل۳-۹-حجم اولیه ۱۴۹

شکل۳-۱۰-حجم اولیه ۱۴۹

شکل۳-۱۱-پلان همکف ۱۵۰

شکل۳-۱۲-پلان طبقه اول ۱۵۱

شکل۳-۱۳-پلان زیر زمین ۱۵۲

شکل۳-۱۴-نما ۱۵۳

شکل۳-۱۵-شیت نهایی ۱۵۴

 

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱-مشخصات کوه های استان کرمانشاه ۵۲

جدول ۲-۲-مشخصات دشت های استان کرمانشاه ۵۶

جدول ۲-۳-مشخصات عمومی رودهای استان ۵۹

جدول ۲-۴-مشخصات سراب های استان کرمانشاه ۶۰

جدول ۲-۵-ترکیب تعداد جمعیت شهری و روستایی استان کرمانشاه ۷۲

جدول ۲-۶-تراکم جمعیت در کرمانشاه و استان های همجوار ۷۲

جدول ۲-۷-مقایسه و رشد جمعیت ۷۳

جدول ۲-۸-جمعیت برحسب گروه سنی ۷۴

جدول ۲-۹-توضیع فعالیت ها در بخش های مختلف استان و کل کشور ۷۴

جدول ۲-۱۰-اشتغال در شهرستان های مختلف کرمانشاه ۷۵

جدول ۲-۱۱-عرصه نمایشگاهی و گالری ها ۱۳۲

جدول ۲-۱۲-عرصه اداری ۱۳۴

جدول ۲-۱۳-عرصه خدماتی ۱۴۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: رساله طراحی موزه مردم شناسی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:160
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی موزه مردم شناسی ، مطالعات طراحی موزه ، پروژه طراحی موزه ، ریزفضاهای طراحی موزه ، رساله طراحی موزه ، پروژه طراحی موزه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن