رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مترو شهری

رساله طراحی مترو شهری

کد محصول :T124

رساله طراحی مترو شهری | ۱۴۰ صفحه

همگام با رشد و گسترش شهرها، افزایش جمعیت، افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی، سطح  مهاجرت بالا و فرسوده شدن تجهیزات و زیربناهای موجود تهیه ملزومات جهت بهبود حمل و نقل همگانی مورد نیاز بوده و لزوم به اجرای طرح قطار شهری بیش از پیش احساس می شود.

مطالعات شهر شیراز

با توجه به تقاضای میلیونی در بخش حمل و نقل شهری و ارتباط مستقیم فعالیتهای اجتماعی و  اقتصادی با این بخش، برای جلوگیری از بروز رویدادهای ناهنجار و ایجاد شهری سالم لزوم مطالعه، اجرا و بهره برداری بموقع از پروژه های حمل و نقل همگانی از اهداف کلان مدیریت شهری می باشد. ایجاد ترافیک، آلودگی، اتلاف وقت شهروندان و خطرهای ناشی از این سفرها مانند تصادفات پیامدهای سوء ناشی از سفرهای داخل شهری می باشند.

پایان نامه طراحی ایستگاه مترو

مترو به عنوان یک سیستم حمل و نقل عمومی با توجه به خصوصیات مثبت آن به عنوان یک راه حل بنیادی برای  حل مشکلات در شهرهای بزرگ از جمله تهران مطرح می باشد. امروزه ایستگاه های  مترو در کشورهای پیشرفته به صورت یک مرکز مهم شهری در آمده اند به طوری که با ارائه خدمات  مختلف به صورت یک شهر کوچک به نظر می رسند. در صورتی که در کشور ما ایجاد چنین ایستگاه  هایی مراحل نخستین خود را طی می کند.

پروژه طراحی ایستگاه مترو

آنچه که این پروژه داده، مجموعه ای است که بتواند ضمن فراهم آوردن سهولت دسترسی شهروندان به ایستگاه مترو جهت مسافرت درون شهری، توانایی رفع نیازهای خرید این افراد را بدون صرف وقت و هزینه اضافی جهت مراجعه به جای دیگر، داشته باشد. علاوه بر این، این پروژه سعی نموده است ضمن هماهنگ نمودن کاربری های داخل مجموعه با عملکرد اصلی آن، این ایستگاه را به عنوان یکی از نقاط شاخص در شیراز مطرح کند.

فهرست مطالب :

چکیده ۱

مقدمه ۲

 

فصل اول : معرفی سیستم حمل و نقل شهری

۱-۱- مترو چیست؟ ۴

۱-۲- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری و انواع سیستم های ریلی ۴

۱-۲-۱- تاریخچه استفاده از مترو در جهان ۶

۱-۲-۱-۱- مترو با دود اضافه ۸

۱- ۲- ۱- ۲- متروی بادی و تونل چوبی ۸

۱-۲-۲- تاریخچه استفاده از مترو در ایران ۱۰

۱-۳- مزایای سیستم ریلی نسبت به سیستم حمل و نقل چرخ لاستیکی ۱۳

۱-۴- معرفی قسمتهای مختلف هر واگن و بررسی مزایا و معایب آن ۱۴

۱-۴-۱- بوژی ۱۶

۱-۴-۲- اطاق ۱۸

۱-۴-۳- انواع ترمزهای مورد استفاده در سیستم ریلی ۲۱

۱-۵- مترو، ستون فقرات حمل و نقل ۲۲

۱-۶- تراموا ۲۲

۱-۷- مونوریل ۲۵

۱-۸-معرفی قطار شهری شیراز ۲۶

۱-۸-۱-تاریخچه طرح قطار شهری شیراز ۲۶

۱-۸-۲- ویژگی های اجرای قطار شهری در شیراز عبارت است از ۲۷

۱-۸-۳- هدف از اجرای قطار شهری ۲۷

۱-۸-۴- شاخص های عملکرد برای ساعت اوج صبح در سال ۱۴۰۰ ۲۹

۱-۸-۵- مسیر خط اول ۳۱

۱-۸-۶- مسیر خط دوم ۳۱

۱-۸-۷- مسیر خط سوم ۳۲

۱-۹- مطالعات ترافیکی ۳۴

۱-۱۰- ناوگان ۳۵

۱-۱۱- سیستم روسازی ۳۶

۱-۱۲- سیستم تهویه و دفع دود ۳۶

۱-۱۳- سیستم ارتباطات (مخابرات) ۳۸

۱-۱۴- سیگنالینگ و کنترل ۳۹

۱-۱۵- تجهیزات الکترو مکانیکی و بهره برداری شامل موارد زیر می باشد ۴۱

۱-۱۶- تأمین برق خط یک قطار شهری شیراز ۴۲

۱-۱۶-۱- (BSS: Bulk Substion) پست های بانک ۴۳

۲-۱۶-۲- (TSS: Traction Substion) پست های کشش ۴۳

۱-۱۶-۳- (SSS: Station Supply Substion) پست های تأسیساتی ۴۴

۱-۱۶-۴- سادگی بهره برداری ۴۵

۱-۱۶-۵- تنظیم ولتاژ. ۴۵

۱-۱۶-۶- نگهداری ۴۵

۱-۱۶-۷-انعطاف پذیری ۴۵

۱-۱۶-۸-هزینه اولیه ۴۶

۱-۱۷- انتخاب سطح ولتاژ و سیستم برق رسانی قطار شهری شیراز ۴۶

۱-۱۸- مشخصات فنی خطوط قطار شهری شیراز ۴۷

 

فصل دوم : روابط و استاندارد های طراحی در ایستگاه های قطار شهری

۲-۱- معرفی فضاها و دسته بندی آنها ۵۱

۲-۲- شناخت تأسیسات درون ایستگاه ۵۱

۲-۲-۱- تأسیسات گرمایش، سرمایش و تهویه ۵۱

۲-۲-۲- تأسیسات برقی ۵۲

۲-۳- سازه ایستگاه های زیر زمینی قطار شهری ۵۵

۲-۴- کلیات و نحوه اجرای نازک کاری فضاهای داخلی ایستگاه ها ۵۶

۲-۴-۱- عایق بندی رطوبتی فضاهای داخلی ۵۶

۲-۴-۲- رنگ بندی فضاهای داخلی ۵۷

۲-۴-۳- نور و روشنایی فضاهای داخلی ۵۹

۲-۴-۴- عناصر و تجهیزات داخلی فضاها ۶۱

۲-۴-۵- آکوستیک و جلوگیری از صداهای مزاحم ۶۱

۲-۵- شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری فضاهای خارجی ایستگاه های زیر زمینی ۶۲

۲-۵-۱- دروازه های ورود و خروج ۶۲

۲-۵-۲- نورگیرهای خارجی ۶۲

۲-۵-۳- اطلاع رسانی (علائم تصویری و نوشتاری) ۶۳

۲-۵-۴- پیاده رو ها ۶۳

۲-۵-۵- فضای سبز و دفع آب های سطحی ۶۳

۲-۵-۶- خدمات و مبلمان شهری ۶۴

۲-۵-۷- کیفیت کف سازی و بهینه سازی کف پیاده روها ۶۴

۲-۵-۸- جداره های قائم مشرف به فضای پیرامون ایستگاه ۶۴

۲-۶- مشخصات ایستگاه ها ۶۵

۲-۷- اثرات فرهنگی در طراحی ایستگاه ۶۷

۲-۸- ایستگاه های زیرزمینی – مجتمع های روزمینی ۶۸

۲-۹- مجتمع های ایستگاهی – ضرورت ها و محدودیت ها ۷۰

۲-۹-۱- ضرورت ها ۷۰

۲-۹-۲- محدودیت ها ۷۲

۲-۱۰- فضاهای اصلی ایستگاه ها ۷۲

۲-۱۱- فضای داخلی ایستگاه ۷۵

۲ – ۱۲ – خصوصیات فیزیکی فضاها ۷۷

۲-۱۲-۱- جابجایی درونی ۷۷

۲-۱۲-۱-۱ سالن اصلی ۷۷

۲-۱۲-۲- گلوگاه های کنترل ۷۸

۲-۱۲-۳- روابط عمودی فضاها ۷۹

۲-۱۲-۳-۱-پلکان ها ۷۹

۲-۱۲-۳-۲- پله های برقی ۸۰

۲-۱۲-۳-۳-آسانسور ها ۸۰

۲-۱۲-۴- تالارهای مرکزی ۸۲

۲-۱۲-۵- انواع سکوهای مسافر ۸۲

۲-۱۲-۵-۱-محل های تجمع سکوهای مسافر ۸۴

۲-۱۲-۵-۲- ورودی ها و خروجی ها ۸۴

۲-۱۲-۵-۳- حاشیه ایمنی ۸۴

۲-۱۲-۵-۴- طول سکوها ۸۵

۲-۱۲-۵-۵- پهنای سکوها ۸۵

۲-۱۲-۵-۶- مبلمان سکوهای مسافر ۸۶

۲-۱۳- استانداردهای NFPA بر حفاظت از ایستگاه ۸۶

۲-۱۳-۱- خروجی های اضطراری ۱ ۸۶

۲-۱۳-۲- مشخصات راه های خروجی ۸۷

۲-۱۴- فضاهای داخلی ایستگاه ۸۷

۲-۱۴-۱- بلیت فروشی ۸۷

۲-۱۴-۲- اتاق سیگنالینگ وکنترل ۸۸

۲-۱۴-۳- فضای تأمین برق ایستگاه ۸۹

۲-۱۴-۴- فضاهای اداری ۸۹

۲-۱۴-۵- استاندارد های مربوط به معلولین ۹۰

۲-۱۵- روابط فضایی ۹۰

۲-۱۵-۱- فضا ۹۰

۲-۱۵-۲- مقیاس ۹۱

۲-۱۵-۳- نور ۹۱

۲-۱۶- فضاسازی سایت مجموعه ۹۷

فصل سوم : بررسی نمونه های موردی ۹۳

۳-۱- نمونه موردی خارجی ۹۴

۳-۱-۱- متروی لندن ۹۴

۳-۱-۲- خطوط متروی لندن ۹۵

۳-۱-۳- متروی نیویورک سیتی ۹۷

۳-۱-۴- متروی پاریس ۱۰۰

۳-۱-۵- متروی توکیو ۱۰۴

۳-۲- نمونه موردی داخلی ۱۰۷

۳-۲-۱- متروی تهران ۱۰۷

۳-۲-۲- مترو اصفهان ۱۱۰

 

فصل چهارم : بستر طرح و تحلیل سایت

۴-۱- بررسی موقعیت جغرافیایی شیراز ۱۱۴

۴-۲- اقلیم شیراز . ۱۱۵

۴-۲-۱- سه ناحیه اقلیمی استان فارس ۱۱۶

۴-۳- شدت برودت هوا در شیراز ۱۱۶

۴-۳-۱- بارندگی ۱۱۶

۴-۳-۲- درجه حرارت شهر شیراز ۱۱۸

۴-۳-۳- باد ۱۱۸

۴-۳-۴- تأثیر تابش آفتاب بر محیط ۱۱۹

۴-۳-۴-۱- سایه و آفتاب در معبر ۱۱۹

۴-۴- نتیجه گیری ۱۲۰

 

فصل پنجم : معرفی طرح

۵-۱- خلق فضای شهری برای پاسخ به نیاز شهروندان ۱۲۲

۵-۱-۱-فضاسازی سایت مجموعه ۱۲۴

۵-۱-۲-همجواریهای سایت ۱۲۵

۵-۱-۳-دسترسی سواره وشریانها به سایت مجموعه ۱۲۵

۵-۲- شناخت عوامل مؤثر در جانمایی ایستگاه مورد نظر ۱۲۹

۵-۳- شناخت عوامل مؤثر در نظام فضایی عملکردی ایستگاه وکیل الرعایا ۱۲۹

۵-۳-۱- ایستگاه مترو به عنوان فضایی با هویتی دو گانه ۱۳۰

۵-۳-۲-حریمهای مترو نسبت به بافت تاریخی ۱۳۰

۵-۳-۲- پیوستگی با شهر ۱۳۱

۵-۴- شناخت عوامل مؤثر در طراحی ورودی ها ۱۳۱

۵-۴-۱- پیشنهاد جانمایی دروازه های ورود به ایستگاه ۱۳۳

۵-۵- شناخت عوامل مؤثر در جانمایی فعالیت های قابل استقرار در ایستگاه ۱۳۳

۵-۵-۱- ایستگاه و ایده حرکت و سکون ۱۳۳

۵-۵-۲- سیرکولاسیون و تأثیر آن بر طراحی ۱۳۴

۵-۶- شناخت خصوصیات سازه در طراحی فنی ایستگاه ها ۱۳۴

۵-۶-۱- ایستایی در ساختمان ایستگاه مورد نظر ۱۳۵

۵-۶-۲- شناسایی تأسیسات مورد نیاز ایستگاه ۱۳۷

۵-۶-۲-۱-سیستم و تجهیزات امنیتی متروشیراز ۱۳۸

فهرست منابع غیر فارسی ۱۳۹

 

فهرست جداول

جدول ۱- حجم سفرهای یک ساعت متوسط اوج صبح سال ۱۳۷۸ ۳۳

جدول۲- برآورد شاغلین به تفکیک جمعیت و تعداد و نرخ سفر در سال ۱۳۷۸ ۳۳

جدول۳ – موقعیت تقریبی ایستگاه های خط ۱ ۶۶

جدول ۴- دسته بندی مجتمع ایستگاهی ۷۱

جدول ۵- دسته بندی فضاها ۷۵

جدول ۶- ظرفیت ایستگاه و مسیر حرکت آن ۷۹

جدول ۷- واحد تصرف در بناهای مختلف ۸۲

جدول ۸- خطوط قطار شهری لندن و سال تأسیس آنها ۹۶

جدول ۹- خطوط نه‌گانه متروی توکیو ۱۰۶

جدول ۱۰- بارندگی سالیانه ۱۱۶

جدول ۱۱- رطوبت نسبی حداقل و حداکثر ماهیانه در شیراز ۱۱۷

جدول ۱۲- گروه بندی رطوبتی ۱۱۷

جدول ۱۳- متوسط درجه حرارت سالیانه شهر شیراز ۱۱۸

جدول ۱۴- جهت بادهای غالب و بادهای درجه دوم شیراز ۱۱۸

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: رساله طراحی مترو شهری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:140
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی مترو شهری ، رساله طراحی مترو شهری ، مطالعات طراحی مترو شهری ، پروژه طراحی مترو شهری ، ریزفضاهای طراحی مترو شهری ، رساله طراحی مترو شهری ، پروژه طراحی مترو شهری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن