رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار

پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار

کد محصول :T115

پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی ( رساله + اتوکد + رندر + PSD )

استفاده از شرایط مکانی و زمانی و تبادل معماری با آن بسیار مهم و مطرح است از این‌جهت باید به دیدگاهی مفید در خصوص موضوع موردنظر ایجاد شود. رویکرد معماری به موضوع گردشگری به‌ گونه‌ای است که به مسئله ارتباط به مخاطب با آن اهمیت پیدا خواهد کرد. در بخش پروژه معماری سایت تاپ معمار , پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار به همراه مدارک معماری جهت ارائه تقدیم حضورتان میگردد.

سایت پروژه باید به‌ گونه‌ای انتخاب شود که از سویی با ویژگی‌‌های فرهنگ ایرانی ارتباط برقرار کرده از سویی دیگر خود را از تحرک اجتماعی شهر جدا نکند. اگرچه همواره خلوت بودن و دنج بودن را برای طراحی مجتمع‌های گردشگری علل خصوص با رویکرد اکوتوریسم مناسب‌تر می‌دانند لیکن این مسئله از این نظر اهمیت دارد که ارتباط بنا با مردم و فعالیت‌های آن‌ها زیاد شود تا در این میان با هدف نهایی گفته‌شده همخوانی داشته باشد و به هر ترتیب باید در طراحی تناقض موجود حل شود.

پایان نامه مجتمع گردشگری رفاهی

بهتر آن است که موضوع از لحاظ بار فرهنگی موجود در سایت بررسی شود و ارتباط بنا با شاخصه‌های فرهنگی منطقه‌ای ایجاد شده است اهمیت خواهد داشت. در این میان نقش فرهنگی بنا کاملاً شهود است و می‌تواند خود عللی برای تحرکات بافت شهری و اجتماعی موردنظر ازلحاظ مسائل فرهنگی باشد. طراحی یک سالن مجتمع اقامتی با رویکرد به صنعت اکوتوریسم هدف نهایی پروژه خواهد بود.

رساله کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار

کشور ایران صاحب مکان‌های گردشگری متعددی است که به آن‌ها به‌عنوان هویت ملی می‌بالد. صنعت گردشگری ایران ازجمله هنرهایی است که سال‌ها در بطن فرهنگ و هنر ایران ریشه دوانده و مدعی عرصه تفکر و بینش خاصی است که در آن روح ایرانی موج می‌زند.

پروژه طراحی مجتمع گردشگری رفاهی

این پروژه دارای پلانهای معماری زیبا و برشها ,پلانهایی کامل و مبلمان شده, نماها به صورت کامل و زیبا و دو عدد پوستر با فایلهای لایه باز psd و رندرهای مکس میباشد .گرافیک کار بسیار راضی کننده بوده و اصول طراحی در این پروژه نیز کاملا رعایت شده است.

فهرست و عناوین اصلی پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی

فصل اول: ضرورت طرح مسئله

۱ـ۱ـ مقدمه………. ۲

 

۱ـ۲ـ تبیین موضوع…………….. ۳

 

۱ـ۳ـ دلایل انتخاب موضوع………………. ۳

 

۱ـ۳ـ۱ـ مکان، زمان و موضوع طراحی………….. ۳

 

۱ـ۴ـ اهمیت و ضرورت انتخاب پروژه………… ۵

 

۱ـ۵ـ اهداف تحقیق……. ۵

 

۱ـ۵ـ۱ـ اهداف کلان………………… ۵

 

۱ـ۵ـ۲ـ اهداف خرد…………….. ۶

 

۱ـ۵ـ۲ـ۱ـ تأمین نیازهای فرهنگی…………….. ۶

 

۱ـ۵ـ۲ـ۲ـ اهداف زیست‌محیطی………….. ۶

 

۱ـ۵ـ۲ـ۳ـ اهداف کالبدی………………… ۷

 

۱ـ۶ـ معرفی روش و فرآیند طراحی………….. ۷

 

۱ـ۶ـ۱ـ معماری و گردشگری………………………. ۹

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲ـ۱ـ مفاهیم و تعاریف گردشگری……………… ۱۰

 

۲ـ۲ـ تعریف گردشگری………………….. ۱۵

 

۲ـ۲ـ۱ـ واژه گردشگر…………………… ۱۵

 

۲ـ۲ـ۲ـ واژه اکوتوریسم………………………… ۱۶

 

۲ـ۲ـ۳ـ تفاوت اکوتوریسم و طبیعت‌گردی……………….. ۱۶

 

۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ اکوتوریسم و حفظ حیات‌وحش……………….. ۱۷

 

۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ اکوتوریست‌ها……………….. ۱۷

 

۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ جایگاه اکوتوریسم در بازار گردشگری……………… ۱۸

 

۲ـ۲ـ۴ـ نتیجه‌گیری………………….. ۱۹

 

فصل سوم: اصول و مبانی طراحی معماری پایدار

۳ـ۱ـ مقدمه……………………. ۲۰

 

۳ـ۲ـ معماری پایدار: تعاریف و مفاهیم………………… ۲۱

 

۳ـ۲ـ۱ـ معماری پایدار (ایده‌ای طبیعت‌گرا) ……… ۲۲

 

۳ـ۲ـ۲ـ نیازهای انسان در معماری پایدار…………… ۲۳

 

۳ـ۳ـ معماری پایدار و جایگاه زمینه‌گرا…………….. ۲۴

 

۳ـ۳ـ۱ـ زمینه‌گرایی کالبدی……………………… ۲۴

 

۳ـ۳ـ۲ـ زمینه‌گرایی تاریخی………………….. ۲۵

 

۳ـ۳ـ۳ـ زمینه‌گرایی فرهنگی ـ تاریخی……………… ۲۵

 

۳ـ۳ـ۴ـ زمینه‌گرایی اقلیمی…………………. ۲۶

 

۳ـ۴ـ المان‌های پایدار…………………….. ۲۶

 

۳ـ۵ـ منابع پایدار……………………….. ۲۶

 

۳ـ۶ـ معماری سبز……………………….. ۲۶

 

۳ـ۶ـ۱ـ خلاصه تاریخ ساختمان‌های سبز………………. ۲۸

 

۳ـ۶ـ۱ـ۱ـ ابتدای پیدایش…………………….. ۲۸

 

۳ـ۶ـ۱ـ۲ـ پناهگاه‌ها و تکنولوژی‌های اولیه……………….. ۲۹

 

۳ـ۶ـ۱ـ۳ـ افزایش جمعیت……………….. ۳۰

 

۳ـ۶ـ۱ـ۴ـ تغییرات اکولوژیکی/ محیطی…………….. ۳۰

 

۳ـ۶ـ۱ـ۵ـ بالا رفتن سطح هوشیاری جهانی……….. ۳۲

 

۳ـ۷ـ اهداف معماری سبز……………… ۳۳

 

۳ـ۸ ـ دستورالعمل‌های معماری سبز………………. ۳۳

 

۳ـ۹ـ معماری اکوتک و خلق الگوهای پایدار………….. ۳۴

 

۳ـ۹ـ۱ـ معماری اکوتک……………… ۳۴

 

۳ـ۹ـ۲ـ زمینه پیدایش معماری اکوتک…………………. ۳۴

 

۳ـ۹ـ۳ـ ویژگی‌های بناهای ساخته‌شده به سبک اکوتک………….. ۳۵

 

۳ـ۹ـ۴ـ اصول و مبانی معماری اکوتک………………….. ۳۶

 

۳ـ۱۰ـ استفاده از تکنولوژی‌های سبز در معماری پایدار (تولید انرژی) ……… ۳۷

 

۳ـ۱۰ـ۱ـ انرژی زیستی Bioenergy…… 38

 

۳ـ۱۰ـ۲ـ انرژی خورشیدی……………….. ۳۹

 

۳ـ۱۰ـ۳ـ انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین (Geothermal Energy) …… 40

 

۳ـ۱۰ـ۴ـ انرژی باد wind Energy…. 41

 

۳ـ۱۱ـ نقش بام‌ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار…… ۴۲

 

۳ـ۱۱ـ۱ـ معرفی بام و دیوار سبز………. ۴۲

 

۳ـ۱۱ـ۲ـ انواع بام‌ها و دیوارهای سبز……………….. ۴۳

 

۳ـ۱۱ـ۳ـ فواید بام و دیوار سبز………………….. ۴۳

 

۳ـ۱۱ـ۴ـ طراحی بام و دیوار سبز………………. ۴۴

 

۳ـ۱۲ـ کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان به‌منظور بهینه‌سازی انرژی در معمار پایدار………. ۴۶

 

۳ـ۱۲ـ۱ـ انواع سامانه‌های خورشیدی……………. ۴۶

 

۳ـ۱۲ـ۲ـ مروری بر سامانه‌های ایستا………………. ۴۷

 

۳ـ۱۲ـ۳ـ سامانه‌های پویا……………………….. ۴۹

 

۳ـ۱۳ـ بررسی جایگاه نماهای دوپوسته در کاهش مصرف منابع انرژی…… ۵۱

 

۳ـ۱۳ـ۱ـ تعریف نماهای دوپوسته‌ای……….. ۵۱

 

۳ـ۱۳ـ۲ـ نمای پایدار……………. ۵۲

 

۳ـ۱۳ـ۳ـ فلز……………….. ۵۲

 

۳ـ۱۳ـ۴ـ شیشه…………….. ۵۴

 

۳ـ۱۳ـ۵ـ بتن………………. ۵۵

 

۳ـ۱۳ـ۶ـ ماسونری……………………. ۵۵

 

۳ـ۱۳ـ۷ـ چوب…………………… ۵۶

 

۳ـ۱۳ـ۸ ـ مصالح سبز…………………… ۵۷

 

۳ـ۱۴ـ مصالح هوشمند (Smart) ……….. 57

 

۳ـ۱۴ـ۱ـ مصالح واکنشی ـ گرمایی………………… ۵۸

 

۳ـ۱۴ـ۲ـ مصالح واکنشی ـ نوری………………. ۶۱

 

۳ـ۱۵ـ ساختمان‌های هوشمند…………. ۶۳

 

۳ـ۱۵ـ۱ـ انواع سامانه‌هایEMS و کاربردهای آن………. ۶۳

 

۳ـ۱۵ـ۲ـ انواع سامانه‌های مدیریت ساختمان (BMS) …….. 64

 

۳ـ۱۵ـ۲ـ۱ـ سامانه با برنامه زمان‌بندی روزانه…….. ۶۴

 

۳ـ۱۵ـ۲ـ۲ـ سامانه بهینه‌سازی دما بر اساس زمان……… ۶۴

 

۳ـ۱۵ـ۲ـ۳ـ اهمیت استفاده از ((BMS……….. 65

 

۳ـ۱۶ـ خانه هوشمند………… ۶۵

 

۳ـ۱۶ـ۱ـ مزیت‌های خانه هوشمند……. ۶۶

 

۳ـ۱۶ـ۲ـ سناریوها به تفکیک فضا………….. ۶۷

 

۳ـ۱۶ـ۳ـ سیستم‌های هوشمند در برج‌های مسکونی……. ۶۷

 

۳ـ۱۷ـ یافته‌های تحقیق………. ۶۸

 

۳ـ۱۸ـ نتیجه‌گیری…………. ۶۹

 

فصل چهارم: مبانی نظری طرح

۴ـ۱ـ تئوری‌های مرتبط با موضوع……. ۷۰

 

۴ـ۱ـ۱ـ معرفی کلی انواع گردشگری……….. ۷۰

 

۴ـ۱ـ۲ـ ضرورت و اهمیت تحقیق……….. ۸۶

 

۴ـ۱ـ۳ـ پیشینه و سابقه موضوع………….. ۸۷

 

۴ـ۱ـ۳ـ۱ـ نگرش‌های فرهنگی……….. ۸۹

 

۴ـ۱ـ۳ـ۲ـ قابلیت‌های اکوتوریستی ایران…….. ۹۳

 

۴ـ۱ـ۴ـ مفاهیم و ماهیت در گردشگری………… ۹۵

 

۴ـ۱ـ۵ـ شناخت بستر طرح و اقلیم……. ۱۰۳

 

۴ـ۱ـ۶ـ آشنایی با شهرستان خلخال……………. ۱۰۷

 

۴ـ۱ـ۶ـ۱ـ صنایع‌دستی شهرستان خلخال………… ۱۰۹

 

۴ـ۱ـ۶ـ۲ـ چشمه آبگرم معدنی خلخال……… ۱۱۰

 

۴ـ۱ـ۶ـ۳ـ تقسیمات کشوری شهرستان خلخال……… ۱۱۰

 

۴ـ۱ـ۶ـ۴ـ تقسیمات اقلیمی در ایران……………. ۱۱۱

 

۴ـ۱ـ۷ـ ویژگی‌های معماری بومی‌ مناطق سردسیر………… ۱۱۲

 

۴ـ۱ـ۷ـ۱ـ انتخاب جهت استقرار ساختمان و پارامترهای مربوطه……… ۱۱۲

 

۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ اقلیم خلخال……….. ۱۱۴

 

۴ـ۱ـ۷ـ۳ـ جمعیت خلخال………… ۱۱۵

 

۴ـ۱ـ۷ـ۴ـ وضعیت راه‌های خلخال……….. ۱۱۶

 

۴ـ۱ـ۸ ـ انسان و طبیعت……… ۱۱۷

 

۴ـ۱ـ۸ ـ۱ـ تأثیر طبیعت در زندگی مردم…………….. ۱۱۷

 

۴ـ۱ـ۸ ـ۲ـ طبیعت و منظرگرایی………. ۱۱۹

 

۴ـ۲ـ احکام و معیارهای نظری طراحی……. ۱۲۰

 

۴ـ۲ـ۱ـ آشنایی با انواع مجتمع‌های اقامتی……. ۱۲۰

 

۴ـ۲ـ۲ـ کمبود فضای منسجم تفریحی در سطح شهر…. ۱۲۱

 

۴ـ۲ـ۳ـ پیشینه مراکز فرهنگی، تاریخی، تفریحی، اقامتی و رفاهی در ایران…. ۱۲۱

 

۴ـ۲ـ۳ـ۱ـ معیارهای ارزشی در یک ساختمان خدماتی، رفاهی و فرهنگی… ۱۲۳

 

۴ـ۳ـ عرصه عمومی…………… ۱۲۵

 

۴ـ۳ـ۱ـ زندگی عمومی……… ۱۳۳

 

۴ـ۳ـ۲ـ جنبه‌های اجتماعی و روان‌شناختی طراحی ساختمان‌های عمومی…….. ۱۳۷

 

۴ـ۳ـ۳ـ پایداری……… ۱۴۷

 

فصل پنجم: نمونه‌های موردی

۵ـ۱ـ معرفی و تحلیل مصداق‌ها و نمونه‌های تاریخی ایران………. ۱۴۹

 

۵ـ۱ـ۱ـ کاروانسرای بهبهان………….. ۱۵۲

 

۵ـ۱ـ۱ـ۱ـ مناطق اکوتوریستی بهبهان…….. ۱۵۳

 

۵ـ۱ـ۱ـ۲ـ بقاع متبرکه بهبهان…………. ۱۵۴

 

۵ـ۱ـ۲ـ کاروانسرای سیرجان………. ۱۵۴

 

۵ـ۱ـ۳ـ کاروانسرای نیشابور………….. ۱۵۵

 

۵ـ۲ـ نمونه‌ی امروزی………… ۱۵۵

 

۵ـ۲ـ۱ـ مجتمع اقامتی ـ اکوتوریستی مرضیه بابلسر………. ۱۵۵

 

۵ـ۲ـ۲ـ مجتمع گردشگری شهید امامی‌ چمخاله………… ۱۵۶

 

۵ـ۲ـ۳ـ مرکز گردشگری امامزاده عبدالله شوشتر……… ۱۵۷

 

۵ـ۳ـ نمونه‌های خارجی……………. ۱۵۷

 

۵ـ۳ـ۱ـ مرکز فرهنگی و تفریحی جوانان Dorte Mandrup…… 157

 

فصل ششم: مطالعات بستر

۶ـ۱ـ شناخت بستر طرح………….. ۱۵۹

 

۶ـ۱ـ۱ـ ساختار فرهنگی………….. ۱۶۰

 

۶ـ۱ـ۲ـ ویژگی‌های فرهنگی و هنری………… ۱۶۰

 

۶ـ۱ـ۳ـ زبان…………….. ۱۶۰

 

۶ـ۱ـ۴ـ فولکلور یا ادبیات شفاهی…………. ۱۶۱

 

۶ـ۱ـ۵ـ آداب‌ورسوم روزمره اجتماعی……… ۱۶۲

 

۶ـ۱ـ۶ـ آداب پذیرایی………… ۱۶۲

 

۶ـ۱ـ۷ـ ویژگی‌های فردی…………. ۱۶۳

 

۶ـ۲ـ اقلیم و هواشناسی………….. ۱۶۴

 

۶ـ۲ـ۱ـ شناخت موقعیت طرح………… ۱۶۴

 

۶ـ۲ـ۲ـ جمعیت روستای اسبو………….. ۱۶۵

 

۶ـ۳ـ ویژگی‌های زمین‌شناسی اسبو………… ۱۶۵

 

۶ـ۳ـ۱ـ پوشش گیاهی…………………. ۱۶۵

 

۶ـ۳ـ۲ـ منابع آبی و هیدرولوژی…………….. ۱۶۶

 

۶ـ۴ـ ویژگی‌های اقلیمی………………… ۱۶۶

 

۶ـ۴ـ۱ـ عوامل اقلیمی‌…………. ۱۶۶

 

۶ـ۴ـ۲ـ عرض جغرافیایی…………… ۱۶۶

 

۶ـ۴ـ۳ـ ارتفاع از سطح دریا………… ۱۶۷

 

۶ـ۴ـ۴ـ دوری و نزدیکی به دریا…………………. ۱۶۷

 

۶ـ۵ـ۵ـ جریان‌های هوایی که بر منطقه اثر می‌گذارند……. ۱۶۷

 

۶ـ۶ـ عناصر اقلیمی………. ۱۶۸

 

۶ـ۶ـ۱ـ دما………. ۱۶۸

 

۶ـ ۶ـ۲ـ میانگین حداقل دمای هوا……… ۱۶۸

 

۶ـ ۶ـ۳ـ میانگین حداکثرهای دما………. ۱۶۹

 

۶ـ ۶ـ۴ـ میانگین روزانه دما…………… ۱۷۰

 

۶ـ ۶ـ۵ـ حداقل مطلق دمای هوا………….. ۱۷۰

 

۶ـ ۶ـ ۶ـ حداکثر مطلق دمای هوا……………….. ۱۷۱

 

۶ـ ۶ـ۷ـ تغییرات فصلی دمای هوا…………….. ۱۷۲

 

۶ـ ۶ـ ۸ ـ بارندگی……………………. ۱۷۳

 

۶ـ ۶ـ۹ـ حداکثر بارندگی روزانه………………… ۱۷۵

 

۶ـ ۶ـ۱۰ـ رطوبت نسبی…………………. ۱۷۶

 

۶ـ ۶ـ۱۱ـ روزهای یخبندان……………. ۱۷۷

 

۶ـ ۶ـ۱۲ـ باد…………………. ۱۷۸

 

۶ـ ۶ـ۱۳ـ وزش بادهای شدید……………… ۱۷۹

 

۶ـ۷ـ طراحی اقلیمی‌………………….. ۱۸۰

 

۶ـ۷ـ۱ـ دیوار جنوبی………………. ۱۸۲

 

۶ـ۷ـ۲ـ دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی………….. ۱۸۳

 

۶ـ۷ـ۳ـ دیوارهای شمالی…………. ۱۸۳

 

۶ـ۷ـ۴ـ دیوار شرقی و غربی………………. ۱۸۳

 

۶ـ ۸ ـ بیوکلیماتیک (زیست‌اقلیمی) ساختمانی خلخال……… ۱۶۳

 

۶ـ ۸ ـ۱ـ روش گیونی………….. ۱۸۴

 

۶ـ ۸ ـ۲ـ روش اصلتح‌شده (تجدیدنظر شده) گیونی و مایلن………….. ۱۸۵

 

۶ـ۹ـ اصول طراحی اقلیمی………….. ۱۸۷

 

۶ـ۹ـ۱ـ جهت‌گیری استقرار ساختمان………… ۱۸۷

 

۶ـ۹ـ۲ـ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم………… ۱۸۸

 

۶ـ۹ـ۳ـ تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم…………….. ۱۸۹

 

فصل هفتم: استاندارهای فضایی

۷ـ۱ـ بررسی استاندارهای کلان طراحی پروژه…………… ۱۹۰

 

۷ـ۱ـ۱ـ روش و ابزار کار پروژه………………… ۱۹۰

 

۷ـ۱ـ۲ـ توجیه سایت مجتمع گردشگری…………….. ۱۹۱

 

۷ـ۱ـ۳ـ استراتژی طراحی اقلیمی در منطقه اسبو……… ۱۹۲

 

۷ـ۱ـ۴ـ ظرفیت حرارتی مصالح مورداستفاده…………… ۱۹۲

 

۸ ـ۵ـ۳ـ کاربری سینما و سالن چندمنظوره………….. ۲۱۲

 

۸ ـ۶ـ فضاهای تفریحی………………. ۲۱۴

 

۸ ـ ۶ـ۱ـ شهربازی…………………………. ۲۱۴

 

۸ ـ ۶ـ۲ـ سالن بازی‌های فکری و کامپیوتری……. ۲۱۵

 

۸ ـ ۶ـ۳ـ باغ‌وحش…………………… ۲۱۶

 

۸ ـ۷ـ پارکینگ………….. ۲۱۷

 

۸ ـ ۸ ـ مجتمع ورزشی…………………… ۲۱۸

 

۸ ـ۹ـ کاربری تجاری……………….. ۲۲۲

 

۸ ـ۱۰ـ پارک و فضای آزاد………………. ۲۲۲

 

۸ ـ۱۰ـ۱ـ نمایشگاه گل و گیاه………………. ۲۲۴

 

۸ ـ۱۱ـ پارک جنگلی…………… ۲۲۴

 

۸ ـ۱۲ـ کاربری مذهبی………………. ۲۲۵

 

۸ ـ۱۳ـ کاربری درمانی……………. ۲۲۵

 

فصل نهم: معرفی و تجزیه تحلیل سایت

۹ـ ۶ـ احکام استخراجی از منبع اکوتوریسم……….. ۲۴۷

 

۹ـ ۶ـ۱ـ حرکت عمودی و افقی……………. ۲۴۸

 

منابع و مآخذ……………….. ۲۴۹

 

پیوست………………. ۲۵

 

منابع

 

تکمیلی :

پروژه معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار به همراه تمام مدارک معماری , برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شمامیتوانید با خرید و دانلود فوری این پروژه برای انجام پایان نامه مجتمع گردشگری رفاهی خودتان مورد استفاده قرار دهید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 200000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل مجتمع گردشگری رفاهی با رویکرد فرهنگ و معماری پایدار ، رساله پایان نامه مجتمع گردشگری رفاهی ، رساله طراحی مجتمع گردشگری رفاهی ، مطالعات طراحی مجتمع گردشگری رفاهی ، پروژه مجتمع گردشگری رفاهی ، ریزفضاهای مجتمع گردشگری رفاهی ، رساله مجتمع گردشگری رفاهی ، پروژه مجتمع گردشگری رفاهی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن