رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله کامل طراحی موزه حیات وحش

رساله کامل طراحی موزه حیات وحش

کد محصول :T109

رساله موزه حیات وحش – ۲۲۱ صفحه

سرزمین عزیز ما ایران از معدود کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای زیستگاههای متنوع و به واسته آن گونه های مختلف گیاهی و جانوری می باشد. وجود رشته کوههای سر به فلک کشیده البرز و زاگرس جنگلهای سرسبز و پر طراوت شمال ، اکوسیستم پر رمز و راز فلات مرکزی ایران ، جنگلهای شگفت آور حرا ، تالاب های متعدد و همه و همه باعث گردیده است که این مرز و بوم به عنوان یکی از منحصر به فردترین کشورهای دنیا لقب گیرد.

مطالعات موزه حیات وحش

امروز در تمایز زمانی با دیروز عنوان لحظه ای است که نمی توان آن را در محدوده ای بسته قرار داد، زیرا حد آن از یک سو مبهم و از سوی دیگر، چون هنوز به پایان نرسیده است آزاد است.

رساله باغ وحش

برای تعیین امروز در تاریخ مفهوم موزه باید به امروز در تاریخ اندیشه ی انسانی روی کرد، یعنی زمانی که نقطه عطف و تحول در تاریخ بشر است و روند یکسان گذشته قطع شده و معیاری دیگرجانشین آن شده است، دوره ای که اندیشه آن تا امروز پایدار مانده و ساختار جدید را شکل داده است. موزه جدا از این دوران و ماهیت آن نیست، بلکه برآمده از آن و وابسته به ویژگی های آن است.

فهرست مطالب :

فصل اول: حیات وحش

۱-۱-حیات وحش ایران ۱

۱-۲-ارزش‌های حیات وحش ونقش آن در زندگی انسان ۳

۱-۳-ارزش حیات‌وحش از نظر بوم‌شناسی و زیست‌شناسی (اکولوژیکی و بیولوژیکی) ۴

۱-۴-ارزش حیات‌وحش از نظر اقتصادی ۵

۱-۵-ارزش حیات‌وحش از نظر تفرجی، تفریحی و زیبایی‌شناختی ۶

۱-۶-ارزش‌های حیات‌وحش از نظر علمی، فلسفی، آموزشی و پژوهشی ۷

۱-۷-ارزش حیات‌وحش از نظر اجتماعی و فرهنگی ۸

۱-۸-ارزش حیات‌وحش از نظر تأمین فرآورده‌های غذایی ۸

۱-۹-ارزش حیات‌وحش از نظر شاخص سلامت محیط‌زیست ۹

۱-۱۰-ارزش حیات‌وحش از نظر اخلاقی ۹

۱-۱۱-آینده حیات وحش در دستان ماست ۱۰

۱-۱۲-چگونه حیات‌وحش را حفظ کنیم ۱۲

۱-۱۳-ارکان اصلی آموزش ۱۳

۱-۱۴-نقش مدیران در حفاظت از حیات‌وحش ۱۴

۱-۱۵-نقش شکارچیان در مدیریت حیات‌وحش ۱۵

۱-۱۶-لزوم بهبود یافتن وجهه شکارچیان ۱۵

۱-۱۷-راهکارهایی برای بهبود این شرایط می‌توان ذکر کرد که عبارتند از: ۱۶

۱-۱۸-هشدار نسبت به شکار و صید حیات وحش ۱۶

۱-۱۹-حیات وحش ایران ۱۷

۱-۲۰-اصفهان‌ ۲۰

۱-۲۱-حیات وحش‌ ومناطق حفاظت شده‌ ۲۳

منابع: ۲۴

 

فصل دوم:مفاهیم پایه در موزه ها

۲-۱مروری بر پیشینه و سوابق موزه ۲۴

۲-۱-۱-تعریف و مفهوم موزه ۲۴

۲-۱-۲-نحوه شکل گیری موزه ها در طول زمان ۲۶

۲-۱-۴-انگیزه گردآوری و مکان مقدس ۲۷

۲-۱-۵-اماکن مذهبی به مثابه ی گنجینه ۳۰

۲-۱-۶-مالکیت و ارزشیابی مواد ۳۱

۲-۲-مقدمه ای بر امروز موزه ها ۳۱

۲-۳-نحوه شکل گیری موزه ها در طول تاریخ ۳۷

۲-۳-۱ – تاریخچه پیدایش موزه در جهان ۳۷

۲-۳-۲- تاریخچه پیدایش موزه در ایران ۳۹

۲-۴-طبقه بندی موزه ها ۴۳

۲-۴-۱- انواع موزه ۴۴

۲-۵-ضرورت ها و اهمیت موزه ۵۱

۲-۶ – نقش موزه در جوامع بشری ۵۲

۲-۷ – راز موفقیت موزه ها ۵۴

۲-۸ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاهی فرهنگی ۵۵

۲-۹- ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه آموزشی ۵۷

۲-۱۰ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه اجتماعی ۵۹

۲-۱۱ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه سیاسی ۶۱

۲-۱۲- تأثیر موزه بر صنعت توریسم و نقش آن در توسعه اقتصادی ۶۸

۲-۱۳ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه فنی و حفاظتی و امنیتی ۷۱

منابع و مأخذ فصل ۲ ۷۲

 

فصل سوم:مبانی نظری

۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری ۷۲

۳-۱-۱-کیفیت فضا: ۷۲

۳-۱-۲-ویژگیهای فضا ۷۶

۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا ۷۹

۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان ۸۰

۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا ۸۴

۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری ۸۶

۳-۳-رنگ در معماری ایران ۹۳

۳-۴-ایهام وتداعی ۹۵

۳-۵-گوناگونی معماری در ایران ۹۶

۳-۶-حجم در معماری ایران ۹۷

منابع: ۹۹

 

فصل ۴:برنامه فیزیکی طرح

۴-۷-۱-.ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد ۱۰۹

۲-۷-۴٫نمایش و ارائۀ آثار در داخل ویترین : ۱۰۹

۳-۷-۴٫نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه: ۱۱۰

-۱۰-۴تالارهای ۱۱۳

-۱۱-۴کتابخانه ۱۱۵

-۱۲-۴اتاق جلسات و سخنرانی: Meeting rooms and Auditoriums 117

۴-۱۳-انبار و مخزن: ۱۱۹

۴-۱۴-کارگاه: ۱۲۰

۱۵-۴آزمایشگاه: ۱۲۰

۱۶-۴-بخش امور اداری: ۱۲۰

-۱۷-۴پارکینگ: ۱۲۱

۱۸-۴-تأسیسات: ۱۲۱

۴-۲۰-فروشگاه موزه و کتابفروشی: ۱۲۳

منابع و ماخذ: ۱۲۳

 

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

۵-۱-موقعیت جغرافیایی ۱۲۳

۵-۲- موقعیت طبیعی ۱۲۴

۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران ۱۲۴

۵-۴-تاریخچه شهر تهران ۱۲۴

۵-۵-ویژگی های اقلیمی ۱۴۹

۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی ۱۴۹

۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی ۱۵۰

۵-۶-اصول طراحی اقلیمی ۱۵۲

۵-۶-۲-تهویه طبیعی در رابطه بااقلیم ۱۵۴

۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۵۵

۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی ۱۵۶

۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۵۸

۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۶۰

۵-۹-کیفیت هوا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۶۴

۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۶۶

۵-۱۱-ضرایب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی ۱۷۲

۵-۱۲-ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸) ۱۷۵

 

فصل ششم:نمونه های موردی

۶-۱-نمونه های داخلی ۱۷۷

۶-۱-۱- موزه هنرهای معاصر تهران ۱۷۷

۶-۱-۲ موزه زاهدان ۱۸۲

۶-۲ نمونه های خارجی ۱۸۵

۶-۲-۱ موزه ی تاریخ هلوکاست. موشه سفدی ۱۸۵

۶-۲-۲ موزه یهود دانیل لیبسکیند ۱۸۸

منابع و ماخذ فصل ششم: ۱۹۲

 

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

۷-۱-طراحی ۱۹۳

۷-۱-۱-کانسپت ها: ۱۹۳

۷-۱-۲- ایده و طرح نهایی ۱۹۵

۷-۱-۳- طراحی معماری ۱۹۷

۷-۲-ایده ها: ۱۹۹

۷-۳-سناریوهای کانسپچوال ( مفهومی ) ۲۰۱

۷-۴-نظریه کوین روش می گوید ۲۰۳

۷-۵-نظریه :ادوارد لارابی بارنز می گوید ۲۰۴

۷-۶-سلسله مراتب کانسپت ۲۰۵

۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت: ۲۰۶

۷-۷-۱-کانسپت قیاسی (Avalogies) 206

۷-۷-۲-استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) (Metaphores and Similes) 209

۷-۷-۳- (کانسپت های جوهری) Essences 209

۷-۷-۴-پاسخ مستقیم و حل مساله (کانسپت های برنامه ای) Prigrammatic 212

۷-۷-۵-ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا) ۲۱۳

۷-۸-کانسپت طرح ۲۱۴

منابع: ۲۱۴

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: رساله کامل طراحی موزه حیات وحش
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:221
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله کامل طراحی موزه حیات وحش ، رساله پایان نامه موزه حیات وحش ، رساله طراحی موزه حیات وحش ، مطالعات طراحی موزه حیات وحش ، پروژه موزه حیات وحش ، ریزفضاهای موزه حیات وحش ، رساله موزه حیات وحش ، پروژه موزه حیات وحش

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن