رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل طراحی مسجد به همراه تمام مدارک معماری و رساله

پروژه کامل طراحی مسجد به همراه تمام مدارک معماری و رساله

کد محصول :T92

پروژه معماری طراحی مسجد یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی است که توسط دانشجویان معماری انتخاب می‌شود. طراحی یک پروژه کامل مسجد، نیازمند مطالعه مواردی همچون برنامه فیزیکی مسجد در کنار بررسی نمونه پلان مسجد و کسب تجربه بسیار است. بنابراین در بخش پایان نامه معماری سایت تاپ معمار قصد داریم پروژه کامل طراحی مسجد ( اتوکد، رندر، پوستر، ماکت،‌اتود،‌ رساله مسجد و پاورپوینت دفاعیه ) جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز کنیم .

پایان نامه طراحی مسجد

همچنین امروزه به سبب وجود انواع مختلف مسجد در سراسر کشورهای دنیا، امکان الگوگیری از آنها، می‌تواند سبب صرفه‌جویی بسیاری در وقت و انرژی دانشجویان معماری و معماران در جهت طراحی یک پروژه معماری مسجد شود. وجه تمایز این پروژه معماری مسجد با سایر نمونه‌های مشابه، در هدفمندی ناشی از به کارگیری تناسبات طلایی است.

اهداف کاربردی

این نوشته در پی طرح  نظریه وارایه روش طراحی به عنوان مبانی نظری هدفش بیان پیچیدگی های هندسه و معماری به زبان ساده است . همچنین سیر در مفاهیم و جنبه های نظری که همیشه با شکل گیری و پیدایش فرم ها واحجام تواءم هستند در این مطالعه مورد برسی قرار گرفته. هدف استفاده‌ی از نتیجهء تحقیق به عنوان پل ارتباط با طراحی موضوع عملی پایان نامه مسجد بوده است . کلیه تصاویر و برداشت ها ، برسی الگوهای هندسی و معماری است ، ترسیم ها از مقیاس معینی برخوردار نبوده و صرفا به واسطهء مقایسهء جوهر وهندسهء بناها تهیه شده است . کاستی های زیادی را برای این مطالعه می توان بر شمرد از آن جمله ، نیاز به پرداخت بیشتری به جزییات هندسه و معماری دارد ،همچنین امید دارم صاحب نظران با نقد معمارانهء خود در تکامل این نوشته موثر باشند .

پروژه معماری مسجد

با توجه به این موضوع که میزان و دلایل اهمیت معماری در نحوه ساختار وعملکرد روابط اجتماعی در کشور ما از گذشته تا کنون بسیار هائز اهمیت است   ، برآنم تا با تجزیه و تحلیل ارتباط هندسه و معماری و بررسی این موضوع که آیا اساساً استفاده از آن با شناخت جزییات در طراحی تاثیر دارد یا خیر، نقاط قوت و ضعف این موضوع را با دیدی تطبیقی بررسی کنم تا در صورت عدم نیاز یا نیاز به کاهش این موضوع گامی هر چند کوچک در کنار سایر محققان در اصلاح و یا بهبود شرایط معماری کنونی بردارم.

مستندات و فایلهای موجود در پروژه کامل طراحی مسجد

رساله مسجد ۱۸۵ صفحه word

 

پاورپوینت دفاعیه مسجد ( ۶۳ اسلاید)

 

پلان های اتوکدی مسجد dwg

 

تصاویر کانسپت و اتودهای اولیه

 

تصاویر ماکت اتود و نهایی ( ۲۱ عدد )

 

رندرهای با کیفیت بالا

 

پوستر (عکس)

 

رندرهای سه بعدی با کیفیت بالا ( ۱۲ عدد)

 

فهرست رساله پایان نامه مسجد :

پیشگفتار

 

چکیده     ۱

 

مقدمه     ۴

 

فصل اول: مبانی نظری هندسه و معماری          ۶

 

بخش اول: تعریف هندسه

 

بخش دوم : تاریخچه پیدایش هندسه وزمینه ها     ۱۰

 

بخش سوم : هندسه و کاربرد آن در معماری        ۱۸

 

هندسه پایه        ۱۹

دایره و مربع          ۲۵

دایره روی مستطیل ۲۷

دو مربع   ۲۹

فرمهای نه مربعی   ۳۰

فرمهای چهار مربعی                       ۳۲

مستطیل های۲√:۱ و۶/۱:۱   ۳۴

مشتقات هندسی                  ۳۶

چرخش ،جابجایی، و هم پوشی           ۳۸

فرفره ای ، شعاعی و مار پیچی        ۴۰

شبکه بندی        ۴۲

ایجاد تعادل از طریق هندسه           ۴۶

بخش چهارم : تعادل و تقارون هندسی   ۴۸

 

نقوش تکرار شونده ی هندسی                     ۴۸

تساوی ۵۴

گسترش   ۵۴

رابطه قرینه سازی و هندسه           ۵۵

تقارن انتقالی      ۵۷

تقارن انعکاسی      ۵۷

تقارن دورانی        ۵۸

تقارن مرکب       ۵۹

بخش پنجم : ابعاد نمادین در معماری     ۶۵

 

کف    ۶۵

دیوار   ۶۹

کنج و گوشه      ۷۳

بام     ۷۴

بخش ششم :  هندسه و سازمان فضایی   ۷۷

 

نظم و هندسه     ۷۸

سازمان فضایی      ۷۹

سازمان فضایی خطی        ۷۹

سازمان فضایی مرکزی     ۸۱

بخش هفتم: هندسه فرکتال      ۸۲

 

تاریخچه           ۸۲

تعریف فرکتال    ۸۳

خصوصیات اشکال فرکتال    ۸۴

فرکتال از دید هندسی        ۸۴

دیدگاه کلی بحث فرکتال        ۸۵

فرکتالها و معماری  ۸۸

خاصیت خود متشابهی فرکتا لها          ۸۸

محاسبه بعد فرکتال ها          ۸۸

نمونه هایی از هندسه فراکتال در پیدایش فرم      ۸۹

سازه های فرکتال ۹۰

بخش هشتم: نتیجه گیری       ۹۲

 

فصل دوم:  معرفی اجمالی و اقلیمی شهرستان خمین          ۹۶

بخش اول: بررسی موقیت و ویژگی شهرستان                    ۹۸

 

بررسی  موقعیت شهرستان (ویژگیهای جغرافیایی وطبیعی ، سابقه تاریخی ، اماکن تاریخی ودیدنی ،تو پو گرافی زمین شنا سی) ۱۰۴

بخش دوم : اقلیم  ۱۰۵

 

الف ) – آب وهوای منطقه مورد مطالعه( سیستم های منطقه ای و سیستمهای محلی)   ۱۰۵

ب ) –  بررسی وضعیت اقلیمی منطقه شامل( دما، بارندگی، رطوبت نسبی، باد، روزهای یخبندان، موقعیت خورشید)        ۱۰۶

بخش سوم: بررسی چگونگی سوانح طبیعی      ۱۱۲

 

سیل ۱۱۲

خاک ۱۱۲

بخش چهارم : منابع آب ( آبهای سطحی- آبهای زیرزمینی )و پوشش گیاهی و جانوری   ۱۱۳

 

بخش پنجم : ویژگیهای اجتماعی وفرهنگی شهرستان خمین (جمعیت وساختار آن  سواد شاغلین مهاجرت زبان ومذهب آموزش وضع زناشوئی)       ۱۱۶

 

بخش ششم : ویژگیهای اقتصادی شهرستان خمین  (کشاورزی ودامداری وصنایع وخدمات)                    ۱۲۰

 

فصل سوم :بررسی نمونه (هندسی و مسجد)       ۱۲۴

بخش اول : تجزیه وتحلیل برج آزادی   ۱۲۵

 

شناسنامه بنا      ۱۲۶

تاریخچه      ۱۲۶

سایت پلان برج آزادی         ۱۲۷

برج و طبقات   ۱۳۰

خصوصیات معماری بنا  ( الف: فضاهای خارجی و  ب : فضاهای داخلی )          ۱۳۰

بخش دوم : تجزیه وتحلیل مسجد دانشگاه تهران    ۱۴۰

 

شناسنامه بنا   ۱۴۱

انتظام کلی مسجد         ۱۴۲

معماری ارکان طرح     ۱۴۵

معماری حیاط ۱۴۵

معماری گنبد خانه        ۱۴۹

همنشینی حیاط و گنبد خانه         ۱۵۱

مسجدو دانشگاه           ۱۵۳

فصل چهارم:  استانداردهای عناصر و فضاهای  طراحی مسجد         ۱۵۶

بخش اول : هنر معماری مسجد           ۱۵۷

 

الف)  مبانی معنوی طراحی مسجد         ۱۵۷

 

۱- مقیاس انسانی            ۱۵۷

۲- استفاده از نقوش اسلیمی            ۱۵۷

۳- تضاد بین درون و برون           ۱۵۸

۴- ایهام          ۱۵۸

۵ – نور یا روشنایی       ۱۵۹

۶- ادراک کل، نه جزء    ۱۵۹

۷ – خوشنویسی یا آفرینش آگاهی     ۱۵۹

۸ – احساس تهیدستی      ۱۶۰

ب )  تعیین مبانی معنوی در عناصر       ۱۶۰

 

۱- فضای مسجد ۱۶۰

۲- شکل          ۱۶۱

۳- تقارن        ۱۶۱

۴- جهت مندی بنای مسجد  ۱۶۱

۵- بی جهتی    ۱۶۲

۶- رنگ          ۱۶۲

۷- ساقه           ۱۶۲

۸-کتیبه           ۱۶۲

بخش دوم : احکام و اجزاء کالبدی شکل گیری مسجد         ۱۶۳

 

۱- دسته ای احکام موثردر شکل گیری معماری مسجد       ۱۶۳

 

الف . جهت قبله  ۱۶۳

ب . اتصال صفوف          ۱۶۴

ج . آستانه ورود به شبستان        ۱۶۵

د . کفش کن       ۱۶۵

و . وضو      ۱۶۶

ه . آستانه ورود به مسجد           ۱۶۷

۲- عوامل و اجزای کالبدی مسجد        ۱۶۸

 

الف. صحن    ۱۶۸

ب . مناره          ۱۶۹

ج . ماذنه       ۱۷۰

د . هشتی       ۱۷۱

ه. ایوان         ۱۷۱

و. گنبد          ۱۷۱

ن. منبر         ۱۷۲

ی. اساس سازه ای مساجد ۱۷۲

بخش سوم : فضا های فرهنگی و خدماتی مسجد ۱۷۵

 

الف ) –  فضاهای فرهنگی          ۱۷۶

ب ) – فضاهای خدماتی ۱۷۷

فصل پنجم: طراحی          ۱۷۸

عوامل موثر در شکل گیری ایده معماری مسجد         ۱۷۹

 

طراحی مسجد و سلسله مراتب      ۱۷۹

 

گرایش های موجود در معماری مساجد اسلام ۱۸۱

 

عمده ترین ویژگی های طرح و ساز و کار آن به قرار زیر است     ۱۸۲

 

نتیجه          ۱۸۲

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه کامل طراحی مسجد به همراه تمام مدارک معماری و رساله
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:187
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 180000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل طراحی مسجد به همراه تمام مدارک معماری و رساله , برنامه فیزیکی مسجد , دانلود طراحی مسجد ، رساله پایان نامه مسجد ، رساله طراحی مسجد ، مطالعات طراحی مسجد ، پروژه مسجد ، ریزفضاهای مسجد ، رساله مسجد ، پروژه مسجد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن