رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله کامل پایان نامه طراحی سفارتخانه

رساله کامل پایان نامه طراحی سفارتخانه

کد محصول :T72

سفارت یا سفارتخانه در معنای لغوی به معنای وساطت و میانجیگریست و در معنای عام دفتر اصلی نمایندگی یک کشور در کشور دیگر است به طوری که مساحت بنای ساخته شده آن سفارت در آن کشور غریبه به مثابه خاک کشور متبوع خواهد بود و قوانین کشور متبوع خود را در آن حاکم باید دانست. بنابراین در این قسمت از رساله معماری سایت تاپ معمار رساله کامل پایان نامه طراحی سفارتخانه در قالب فایل ورد در ۱۸۴ صفحه قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم شما میشود .

دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان‌دهنده هویت یک حکومت است که تاریخچه‌ای دیرین و به قدرت تاریخچه شهرها دارد. بناهای دیپلماتیک و خصوصاً سفارتخانه‌ها نماینده یک کشور بیگانه در پایتخت یا در شهرهای مهم کشور میزبان هستند و زمین آن‌ها خاک کشور بیگانه محسوب می‌شود و دولت‌ها در امور داخلی آن‌ها دخالت نمی‌کنند.

طراحی سفارتخانه

رساله طراحی سفارتخانه یکی از کمیابترین موضوعاتی به شمار می‌رود که به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌گردد؛ چرا که ویرایش یک رساله طراحی سفارتخانه، به سبب حساسیت موضوع و پیچیدگی‌های ذاتی آن، با دشواری‌های بسیاری همراه است. از طرفی تدوین یک پروپوزال سفارتخانه، بدون کسب آگاهی از سرانه فضاها، ریز فضاها و ضوابط طراحی سفارتخانه ممکن نمی‌شود. لذا بهره‌گیری از یک پروپوزال سفارتخانه آماده به عنوان یک الگو جهت نگارش و تدوین یک رساله طراحی سفارتخانه جدید می‌تواند راهگشا باشد.

مهم‌ترین عامل در طراحی چنین فضایی تصویری است که کشور مهمان می‌خواهد در کشور میزبان ارائه کند و مهم‌ترین بنای دیپلماتیک سفارتخانه است که این بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسی به آن کنترل شده است. بنای دیپلماتیک دیگر، کنسولگری است که گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. کنسولگری‌ها که به امور مراجعان بومی و هموطنان خود می‌پردازند مراجعان بیشتری از سفارتخانه‌ها دارند.

خانه سفیر در درجه اول محل سکونت و در درجه دوم محل برگزاری ضیافت‌های تشریفاتی و جلسات گردهمایی با دیگر سفرا، سیاستمداران و شخصیت‌های برجسته هر دو کشور مهمان و میزبان است. در تالیف جدید که از قواعد زبان معماری ایرانی و تلفیق آن با زبان معماری بین المللی صورت گرفته است اجزا و عناصر نیز به مثابه واژگانی در آن بکار رفته است .

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه طراحی سفارتخانه :

چکیده

 

تعریف سفارت

 

مقدمه

شناخت موضوع

 

تعاریف

 

سفارت

 

کنسولگری

 

سفیر

 

ماموریت دیپلماتیک

 

سفیر و سایر بخش های سفارت

 

بخش سیاسی

 

بخش حقوقی و کنسولی

 

بخش ویزا و انواع آن

 

روادید عبور

 

روادید زیارتى

 

روادید گردشگری

 

بخش اقتصادی

 

بخش فرهنگی

 

روابط کنسولی به طور کلی

 

وظایف کنسولی

 

سفارت مجازی

 

هدف سفارتخانه مجازی

 

سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست

 

بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی

 

حمایت از اماکن کنسولی

 

تاریخچه

اولین سفارتخانه در ایران

 

مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک

 

معماری سفارتخانه و همنشینی دو فرهنگ

 

رویکردی مینی مالیستی در فرم و هندسه

 

معماری تمثیلی و ارجاع به خارج از معماری

 

تاریخچه

 

روابط سیاسی و دیپلماتیکی ایران و اسپانیا

 

روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی

 

تاسیس سفارت

 

از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر

 

دوره شاه عباس اول

 

جانشینان شاه عباس اول

 

نتیجه‌گیری

 

روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن

 

روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی

روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی

 

روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی

 

کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک

 

تعریف حقوق دیپلوماتیک

 

در این تعریف دو ویژگی مشهود است

 

موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است

 

روابط سیاسی بین دولت‌ها برقرار می‌شود

 

دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار می‌رود

 

سیاست دارای دو جنبه است

 

جنبه داخلی.

 

تاریخچه روابط دیپلماتیک

دوره‌ی قدیم تا سال ۸

 

دوره‌ی کلاسیک از ۸ تا جنگ جهانی اول ۹۸

 

دوره‌ی دیپلماسی نوین

 

ـ دور‌ی اول: از قدیم‌ترین زمان تا قرن

 

ـ دوره‌‌ی دوم: از قرن تازمان حاضر

 

شرایط برقراری روابط دیپلماتیک

 

دیپلماسی و تشریفات

 

جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه

 

نقش تشریفاتی سفارت

 

تفاوت سفارتخانه و کنسولگری

مصونیت دیپلماتیک

 

انواع مصونیت‌های دیپلماتیک

 

به طور کلی مصونیت‌ها دو دسته‌اند: مصونیت اصلی و تبعی

 

مصونیت از تعرض

 

الف مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک

 

ب مصونیت نوشته‌ها و اسناد دیپلماتیک

 

ج مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک

 

د مصونیت خانواده دیپلماتیک

 

م صونیت قضایی

 

م صونیت قضایی در دو قسمت مطالعه می‌شود

 

م صونیت قضایی سفارتخانه‌ها

 

م صونیت مأمورین دیپلماتیک

 

م صونیت قضایی متضمن

 

الف مصونیت کیفری

 

ب مصونیت مدنی.

 

ج مصونیت از ادای شهادت

 

د مصونیت از اقدامات اجرایی است

 

مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى

مکعبى میان گذشته و امروز

 

نمونه های موردی

 

اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح.

 

برنامه طرح

 

سفارت جدید ایران در لندن

 

اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان

 

تکوین و تحول ایده طرح

 

ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح

 

محور آب

 

نگاهی به سفارت ایران در اردن

مقدمه

 

برنامه طرح

 

تکوین و تحول طرح

 

اندیشه های حاکم بر شکل‌گیری طرح

 

ویژگی عناصر مفهومی طرح

 

ساختمان سفارتخانه های آمریکا

 

بنای سفارت آمریکا در آتن

 

سفارت ایران در آمریکا

 

هرمنوتیک مکعب

 

معماری سفارتخانه ایران در آلبانی

معرفى اثر

 

کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان

 

سفارت ایران در سئول فرهاد احمدی

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک

 

طراحی جدید سفارت سوئیس

 

معرفى اثر

 

معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى

 

مکعبى میان گذشته و امروز

 

برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه

کنسولگری

 

اقامتگاه سفیر

 

فضای کار سفیر

 

اتاق‌های معاونان

 

فضای منشی و پذیرش

 

درب مراجعین

 

درب تشریفات

 

بخش سیاسی

 

بخش حقوقی و کنسولی

 

بخش ویزا

 

روادید صدور

 

روادید عبور

 

بخش اقتصادی

 

بخش فرهنگی

 

بخش اجتماعی

 

بخش روابط کنسولی و بین الملل

 

آشنایی با کشور مقصد

 

کشور اسپانیا

 

جغرافیای کشور اسپانیا

 

پایتخت

 

ویژگی‌های سیاسی.

 

حکومت

 

تاریخ معاصر

 

دفاع

 

آموزش

 

اقتصاد

 

اقلیم و آب و هوا

جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو

 

خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت

 

آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو

 

ایالات اسپانیا

 

فرهنگ اسپانیا

 

گونه های زبان اسپانیایی

 

واژگان اسپانیایی

 

تاریخ اسپانیا

 

اکوتوریسم و جاذبه‌ها

 

قوانین اسپانیا

 

روادید

 

توضیح

 

بهداشت

 

هپاتیت A

 

انسفالیت

 

رفتار

 

منابع

 

تکمیلی

رساله پیش رو که رساله کامل طراحی سفارتخانه برای اولین بار ، توسط سایت تاپ معمار در قالب ۱۸۴ صفحه ورد تهیه و ویرایش شده است . شما همراه هان عزیز میتوانید با خرید و دانلود فوری رساله پایان نامه طراحی سفارتخانه پیش‌رو ، یکی از بهترین رساله های کارشناسی معماری را به جمع آرشیو رساله های خود بیفزایید که می‌تواند به عنوان یک منبع جهت نگارش یک پروپوزال سفارت خانه دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله کامل پایان نامه طراحی سفارتخانه
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۸۴
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله کامل پایان نامه طراحی سفارتخانه ، طراحی سفارتخانه , برنامه فیزیکی طراحی سفارتخانه , دانلود طراحی سفارتخانه ، رساله پایان نامه طراحی سفارتخانه ، رساله طراحی سفارتخانه ، مطالعات طراحی سفارتخانه ، پروژه سفارتخانه ، ریزفضاهای سفارتخانه ، رساله سفارتخانه ، پروژه سفارتخانه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن