رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی

رساله طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی

کد محصول :T83

رساله کامل طراحی کتابخانه عمومی

کتابخانه مخزنی است برای حفظ مواد و منابع هنری، علمی، ادبی، اجتماعی و … که بر روی رسانه های مختلف ثبت و ضبط شده اند. کتابخانه مکانی است که انواع منابع و مواد در آن به صورت سازماندهی شده حفظ و نگهداری شود . بنابراین در بخش رساله و پایان نامه های معماری سایت تاپ معمار با رساله کامل طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی در قالب فایل ورد در ۱۴۵ صفحه قابل ویرایش نیز میباشد . همچنین شهر مورد مطالعه در این پروژه قزوین میباشد .

مطالعات کامل کتابخانه عمومی

در طراحی یک فضای عمومی خلق محیط منطبق بر ویژگی های رفتاری و فرهنگی افراد نقش موثر در ایجاد حس مطلوب یا نا مطلوب از آن مکان در فرد دارد. انسان همواره به گونه‌ای در پی تعامل با سایر افراد جامعه و همنوعان خود و همچنین محیط پیرامون خویش است لذا توجه به کیفیت فضایی محیط در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در فرد اثر گذار است شاید بتوان گفت وظیفه یک فضای عمومی عمدتا فراهم نمودن زمینه برای فعالیت ها و مشارکت های جمعی میان افراد است.کتابخانه ها نیز به عنوان یک فضای عمومی از این امر مستثنا نیستند.

معرفی مختصر طرح

طرح پیش رو در خیابان اصفهان ، روبروی فرهنگسرای شهید رجائی سابق که الان دانشگاه علمی و کاربردی قزوین واقع شده است و با توجه به اینکه این محله دارای قشر اکثرا جوان است و جوانان در جامعه نقش به سزایی دارند نیاز جوانان به فعالیت فرهنگی از ضروریات است. و با وجود اینکه در این محله ساختمان ها غالبا مسکونی هستند این کتابخانه میتواند نمادی از محله باشد،فضای اکسیژن محله محسوب شود و پارک ،مسجد و مدرسه به عنوان جاذب افراد محله به کتابخانه باشند.این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه پیمایشی که به مطالعه حضوری سایت مربوط می شود تحقیق شده است.

دور بودن سایر کتابخانه های شهر به این محله و کم بودن آنها و عدم پوشش مناسب شهر یکی دیگر از دلایل انتخاب سایت و موضوع میباشد. هدف نهایی در این موضوع طراحی کتابخانه محله ای برای دسترسی راحت تر افراد محل و مخصوصا (دانشگاه علمی وکاربردی) و (دانشگاه سمبل شیمی) به یک کتابخانه مناسب و در کنار آن بالا بردن سرانه مطالعه و اگاهی مردم است و از همه مهم تر بالا بردن تعاملات اجتماعی که این نقطه قوت پروژه است را به همین دلیل این موضوع رو برای پایان نامه انتخاب کردم.

فهرست و عناوین رساله معماری کتابخانه عمومی  :

فصل اول رساله کتابخانه عمومی

مقدمه

 

۱-۳طرح موضوع

 

۱-۴هدف نمایش

 

۱-۵بیان مسئله

 

۱-۶اهداف پژوهش

 

۱-۷سوالات پژوهش

 

۱-۸ضرورت اجرا

 

۱-۹تعاریف و واژه ها

 

۱-۹-۱تعریف کتاب

 

۱-۹-۲تعریف اصطلاحی کتابخانه

 

۱-۱۰ساختار پروژه نهایی

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مطالعات اولیه

 

۲-۱تاریخچه کتابخانه درجهان

 

۲-۲تاریخچه کتابخانه در ایران

 

۲-۳دسته بندی و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها

 

۲-۳-۱ کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی

 

۲-۳-۲ کتابخانه زندان

 

۲-۳-۳ کتابخانه اختصاصی

 

۲-۳-۴ کتابخانه ملی

 

۲-۳-۵ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

۲-۳-۶ کتابخانه آموزشگاهی(مدارس)

 

۲-۳-۷ کتابخانه های دانشگاهی

 

۲-۳-۸ کتابخانه عمومی

 

۲-۴تعاملات اجتماعی

 

۲-۴-۱ چکیده

 

۲-۴-۲مقدمه

 

۲-۴-۳تعامل اجتماعی

 

۲-۴-۴مولفه های موثر بر اجتماع پذیری کتابخانه های عمومی

 

۲-۴-۵بررسی کتابخانه های موفق در زمینه تعامل اجتماعی فرد و فضا

 

۲-۴-۵نتیجه گیری

 

فصل سوم: عملکرد کتابخانه ها

۳-۱اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه

 

۳-۲استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه

 

۳-۲-۱ آرایش فضاهای مطالعه

 

۳-۲-۲ تجهیزات کتابخانه

 

۳-۲-۳- انواع قفسه

 

۳-۲-۴ تجهیزات مطالعه

 

۳-۲-۵- تجهیزات سعی و بصری

 

۳-۲-۶ تجهیزات مرکز کامپوتر

 

۲-۶-۷ استانداردها

 

۱-۱ – استاندارد های مخزن

 

۱-۲- استانداردهای فضای مطالعه

 

۱-۳ استانداردهای برگه دان

 

۱-۴ استانداردهای گروه معلولین

 

۱-۵ استانداردهای ورودی

 

۱-۶ ضوابط سطح شیبدار

 

۱-۷ ضوابط آسانسورها

 

۱-۸- استانداردهای کتابخانه کودکان

 

۱-۹ استانداردهای فضای اداری و کارکنان

 

۱-۱۰- استانداردهای خدمات کارکنان

 

۱-۱۱ استانداردهای پارکنیگ

 

۲-۶-۸ تعریف فضاهای کتابخانه

 

۱-۱تقسیم و تخصیص فضاهای مختلف کتابخانه

 

۱-۱-۱ مخزن

 

۱-۱-۲ نشریات و مجلات و روزنامه ها

 

۱-۱-۳ آرشیو نقشه و پوستر

 

۱-۱-۴ سمعی و بصری

 

۱-۱-۵ مرکز کامپیوتر

 

۱-۱-۶ خدمات مراجعه کنندگان

 

۱-۱-۷ استراحت کارکنان

 

۱-۱-۸ امکانات تفریحی و سرگرمی برای مراجعین

 

۱-۱-۹- فضاهای گردهمایی و سخنرانی

 

۱-۱-۱۰ نمایشگاه

 

۱-۱-۱۱- بخش اداری

 

۱-۱-۱۲ روابط فضایی در کتابخانه

 

۳-۳راهنمای محل کتابخانه

 

۳-۳-۱ انتخاب محل

 

۳-۴ موقعیت محل

 

۳-۵ استفاده مشترک

 

۳-۶ اندازه محل

 

۳-۷ محیط و فضای داخلی کتابخانه

 

۳-۸ تاسیسات و خدمات

 

۳-۹ مبلمان و تجهیزات

 

۳-۱۰ ساختار و ترکیب ساختمان کتابخان

 

۳-۱۱ شکل و فرم ساختمان کتابخانه

 

۳-۱۲ محل و مکان و موضع ساختمان کتابخانه

 

۳-۱۳ برنامه ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه

 

۳-۱۴ویژگیهای ساختمان کتابخانه

 

۳-۱۴-۱ ساختار و بافت

 

۳-۱۴-۲قابلیت دسترسی و دستیابی

 

۳-۱۴-۳ تنوع

 

۳-۱۴-۴سهولت دستیابی

 

۳-۱۴-۵راحتی و آسایش

 

۳-۱۴-۶محیط و مکان ثابت

 

۳-۱۴-۷ایمنی و حفاظت

 

۳-۱۴-۸اقتصاد و صرفه جویی

 

۳-۱۵- تعریف فضاها

 

۳-۱۵-۱ واحد یک: فعالیت های همگانی

 

۳-۱۵-۲- نمایشگاه

 

۳-۱۵-۳- کافه تریا و کافی نت

 

۳-۱۵-۴ مطالعه آزاد

 

۳-۱۵-۵-فضای باز چند منظوره

 

۳-۱۵-۶واحد دو: کتابخانه عمومی

 

۳-۱۵-۷ مخزن

 

۳-۱۵-۸ سالن مطالعه

 

۳-۱۵-۹ خدمات مراجعه کنندگان

 

الف) پذیرش:

 

ب) امانت وسایل

 

ج) خدمات عمومی:

 

۳-۱۵-۱۰ واحد سه: مرکز همایش

 

۳-۱۵-۱۱واحد چهار: بخش اداری

 

۳-۱۵-۱۲ واحد پنج: خدمات پشتیبانی

 

۳-۱۵-۱۳ پارکینگ مجموعه

 

۳-۱۵-۱۳- بخش تاسیسات و پشتیبانی

 

۳-۱۵-۱۴- برنامه فیزیکی

 

۳-۱۵-۱۵شرح مختصر ریز فضاهای کتابخانه استاندارد

 

۳-۱۶ سازه ها

 

۳-۱۶-۱- سیستم های متداول سازه

 

۳-۱۶-۲- سیستم های سازه انتخابی

 

فصل چهارم: مطالعات محیطی و بررسی مکانی طرح

مطالعات استان قزوین

 

۴-۱ تاریخ استان قزوین

 

۴-۲ جمعیت و تراکم استان قزوین

 

۴-۳ اقوام استان قزوین

 

۴-۴ ویژگی های اقلیمی استان

 

۴-۵ انواع آب و هوا در استان قزوین

 

فصل پنجم: مطالعات و معرفی شهرستان

استان قزوین

 

۵-۱ پیشینه تاریخی و علل گسترش

 

۵-۲ وجه تسمیه

 

۵-۳ ویژگی های اقلیمی

 

۵-۴ درجه حرارت

 

۵-۵ میزان بارش

 

۵-۶ دمای هوا

 

۵-۷ بررسی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی استان قزوین

 

۵-۷-۱ موقعیت فرهنگی

 

۵-۷-۲ موقعیت اقتصادی

 

فصل ششم: خصوصیات معماری قزوین

خصوصیات معماری شهر قزوین

 

۶-۱فرم بنا:

 

۶-۲خصوصیات کالبدی شهر قزوین

 

۶-۳مصالح شناسی منطقه ای

 

۶-۴تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان

 

فصل هفتم: بررسی نمونه های مشابه

۷بررسی نمونه موردی

 

نحوه تحلیل نمونه ها

 

۷-۱ نمونه های خارجی

 

۷-۱-۱کتابخانه دانشگاه بیرمنگام-انگلستان

 

۷-۱-۲تصاویر مربوطه

 

۷-۱-۳-تحلیل پلان ها

 

۷-۱-۴تحلیل نما و برش و خط آسمان

 

۷-۱-۵سایت پلان

 

۷-۱-۶مصالح

 

۷-۱-۷نمای ورودی

 

۷-۱-۸نور پردازی

 

۷-۲ کتابخانه دانشگاه وین

 

۷-۲-۱تصاویر مربوطه

 

۷-۲-۲تحلیل پلان ها

 

۷-۲-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان

 

۷-۲-۳مجموعه ها

 

۷-۲-۴مصالح

 

نمونه های داخلی

 

۷-۳کتابخانه ملی ایران(۱۳۸۳)

 

۷-۳-۱ تصاویر مربوطه

 

۷-۳-۲ -تحلیل پلان ها

 

۷-۳-۳ تحلیل نما و برش و خط آسمان

 

۷-۳-۴ سایت پلان

 

۷-۴ -مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

 

۷-۴-۱تصاویرمربوطه

 

۷-۴-۲ تحلیل پلان ها

 

۷-۴-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان

 

۷-۴-۴سایت پلان

 

فصل هشتم: تحلیل سایت و روند طراحی

۸-۱-محل و موقعیت هوایی و تصاویر سایت

 

۸-۲تحلیل سایت کتابخانه عمومی و عوامل آن

 

۸-۳مدارک کلی پروژه اعم از ایده، کانسپ و مجموعه نمونه موردی هایی که در پروژه استفاده شده است.

 

۸-۳-۱ایده

 

کانسپت

 

روند شکل گیری حجم باتوجه به نکات بالا

 

۸-۳-۲نقشه های طراحی شده سایت

 

۸-۳-۳نقشه های معماری و پلان ها

 

۸-۳-۴نماها

 

۸-۳-۵برش ها

 

۸-۳-۶رندر ها

 

۸-۳-۷شیت معماری

 

منابع و ماخذ

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:135
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 70000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی ، طراحی کتابخانه عمومی , برنامه فیزیکی کتابخانه عمومی , دانلود طراحی کتابخانه عمومی، رساله پایان نامه کتابخانه عمومی، رساله طراحی کتابخانه عمومی ، مطالعات طراحی کتابخانه عمومی ، پروژه کتابخانه عمومی ، ریزفضاهای کتابخانه عمومی ، رساله کتابخانه عمومی ، پروژه کتابخانه عمومی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن