رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

کد محصول :T81

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

طراحی خانه کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست یکی دیگر از پروژه های معماری است که نیاز به مطالعات و اطلاعات خاصی در این زمینه است .اساتید معماری در طول دوران تحصیلی از دانشجویان معماری ممکن است این پروژه را برای انجام و طراحی خانه کودکان بی سرپرست انجام دهند . در این مقاله سعی شده است با توان بالای اطلاعات و ضوابط طراحی خانه کودکان بی سرپرست استفاده شود . بنابراین تیم تخصصی سایت تاپ معمار این مقاله را در قالب رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست در قالب ۱۶۰ صفحه فایل ورد و قابل ویرایش برای همراهان عزیز آماده و جمع بندی کرده ایم .

رساله طراحی بهزیستی

خانه و خانواده به عنوان مهمترین عوامل در شکل گیری شخصیت متعادل کودکان و رشد سالم جسمی و روحی آنان دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد،حال در شرایط خاص که خانواده به صورت طبیعی و به معنای عام ان وجود ندارد، نقش خانه و طراحی صحیح فضاها پر رنگ تر میشود زیرا این فضاها باید طوری طراحی شوند ودر کنار قرار بگیرند که احساس حضور در خانه ایی گرم و صمیمی را برای این کودکان فراهم کنند تا بتوانندبا هم و در کنار هم خانواده ایی را تشکیل دهند که با فراهم آمدن شرایط متعادل نیازهای خود را در آن تامین کنند و به رشد سالم جسمی و روحی برسند.

در نتیجه مساله مهم در این پروژه این است که با دستیابی به شناخت صحیح روحیات این کودکان وشناسایی و رفع مشکلات و معضلات آنها فضایی طراحی شود که احساس حضور در خانه و شوق در کنار هم بودن به عنوان یک خانواده را در آنها ایجاد نماید.

کودکان بد سرپرست بهزیستی :

کودکانی که معمولا به دلایل فقر شدید ،آسیب های روانی و اجتماعی و مانند اعتیاد ،زندانی بودن والدین، بیماریهای جسمانی ویا روانی حاد صلاحیت نگهداری فرزندانشان را ندارند این کودکان در رده افراد در معرض خطر هستند و والدین آنها غالبا در زمانی که فرزندانشان با آنهازندگی می کنند،مشکلات حاد و گاه جبران ناپذیری را برای آنان بوجود میاورند.

فهرست مطالب رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

عنوان شماره صفحه چکیده ا

واژه های کلیدی ب

مقدمه ۱

ضرورت انتخاب پروژه ۲

بیان مساله ۳

اهمیت انتخاب موضوع ۳

روش تحقیق ۴

اهداف کلی پروژه ۵

 

فصل اول

بخش اول

۱-۱-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۸

۲-۱-۱ بررسی مفهوم بی سرپرستی واقدامات حمایتی در ایران باستان ۹

۳-۱-۱ حمایت از کودکان بی سرپرست درایران بعد از ظهور اسلام ۱۰

۴-۱-۱عدم ایجاد وگسترش پرورشگاهها ۱۴

۵-۱-۱ انحلال شبانه روزیهای وسیع وبزرگ ۱۶

۶-۱-۱حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام ۱۶

 

۷-۱-۱ چگونگی سرپرستی ایتام در اسلام ۱۷

 

بخش دوم

۲-۱ پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی وعلل آنها ۱۹

۱-۲-۱ پدیده بی سرپرستی ۱۹

۲-۲-۱ علل وانگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد ۲۱

۳-۲-۱ روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست ۲۲

۴-۲-۱ تفاوت های بین محیط خانواده وشبانه روزی ها ۲۵

۵-۲-۱ نیاز های کودکان بی سرپرست ۲۷ ۶-۲-۱ عوامل زمینه ساز نا هنجاریهای کودکان در شبانه روزی ها ۲۸

۷-۲-۱ اثرات غم انگیز و زیان بار محرومیت از مهر مادری ۲۹

۸-۲-۱ ترک شبانه روزی وحضور در اجتماع ۳۱

۹-۲-۱ جامعه وکودکان بی سرپرست ۳۳

۱۰-۲-۱ تعالیم وپرورش های لازم برای کودکان بی سرپرست ۳۴

 

بخش سوم

۳-۱ آیین نامه اجرایی شبانه روزیها ۳۷

 

بخش چهارم

۴-۱ کنوانسیون حقوق کودکان ۴۲

۱-۴-۱ اصول پایه ۴۲

۲-۴-۱ حمایت ۴۳

۱-۲-۴-۱ حمایت خاص از کودکان ۴۳

۲-۲-۴-۱ حق کودک در برخورداری از حمایت ۴۴

۳-۴-۱ مرحله ساختاری برای کودکان به عنوان یک گروه اجتماعی ۴۵

۴-۴-۱ کودک به عنوان یک شهروند کامل ۴۶

 

بخش پنجم

مقدمه ۴۸

۵-۱ رشد بچه ها روندی مبهوت کننده ۴۸

۱-۱-۵-۱ رشد مغز ۴۸

۲-۱-۵-۱ رشد ذهنی چیست ۵۰

۳-۱-۵-۱ رشد عاطفی ۵۱

۴-۱-۵-۱ رابطه میان رشد وتجربه ۵۲

۲-۵-۱ روانشناسی رفتار کودک ۵۳

۱-۲- ۵-۱ خصوصیات دوران مختلف رشد کودک ۵۳

دوره اول (تولد تا شش سالگی ) ۵۳

دوره دوم (شش تا نه سالگی ) ۵۳

دوره سوم (نه تا دوازده سالگی ) ۵۵

۳-۵-۱ برخی از مفاهیم مشترک کودکان ۶۱

۱-۳-۵-۱ مفاهیم علت ومعلول (علیت ) ۶۲

۴-۵-۱ توصیف کلی شخصیت ۶۳

۱-۴-۵-۱ عوامل سازنده شخصیت ۶۳

۲-۴-۵-۱ عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان ۶۴

۵-۵-۱ تخیل وخلاقیت در کودکان ۶۵

۶-۵-۱ مفهوم دوره نوجوانی ۶۶

رشد وتکامل در دوران نوجوانی

۱-۶-۵-۱ رشد ذهنی ۶۶

۲-۶-۵-۱ رشد وتکامل عاطفی ۶۷

۳-۶-۵-۱ رشد وتکامل اجتماعی ۶۷

۷-۵-۱ نیازهای نوجوانان ۶۷

۸-۵-۱ ضرورت توجه به نوجوانان ۶۸

 

بخش ششم

تاثیرات محیط

۶-۱ محیط ۷۰

۱-۶-۱ شخصیت و محیط ۷۱

۲-۶-۱ محیط و رشد جسمی ۷۱

۳-۶-۱ محیط مناسب برای کودکان ۷۱

۴-۶-۱ نقش و تاثیر محیط بر فرآیند رشد ۷۳

۵-۶-۱ محیط ورفتار فرد ۷۴ ۶-۶-۱ تاثیر محیط در پرورش نوجوانان ۷۵

 

بخش هفتم

کودک ونوجوان- معماری وفضا

۷-۱ کودک ، معماری وفضا ۷۷

۱-۷-۱ عملکرد محافظت ۷۷

۲-۷-۱ مفاهیم مربوط به مکان (فضا) ۷۸

۱-۲-۷-۱ گوناگونی مفاهیم ۷۸

۲-۲-۷-۱ بازی ۸۰

۳-۷-۱ سرگرمی های نوجوانان ۸۰

۴-۷-۱ ویژگی های ذهنی- روانی کودکان در معماری ۸۰

نتیجه گیری ۸۳

 

فصل دوم

بخش اول

۱-۲ آخرین دستاورد های جهان در راستای واحدهای اقامتی –مراقبتی ۸۵

۱-۱-۲ موسسه زدایی ۸۵

۲-۱-۲ حرفه ایی شدن ۸۶

 

بخش دوم

۲-۲ نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۸۶

۱-۲-۲ نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در امریکا واروپا ۸۶

۲-۲-۲ نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست درکشورهای آسیایی ۸۷

 

بخش سوم

۳-۲ انواع موسسات موجود در جهان امروز ۸۸

۱-۳-۲ بررسی سیستم های موجود در جهان ۸۹

۱-۱-۳-۲ خانه فرزندان ۸۹

۲-۱-۳-۲ شبه خانواده هایی در مجموعه های بزرگ ۸۹

۹۰ s.o.s 3-1-3-2 دهکده ها

۴-۱-۳-۲ روش فرنچ بورو ۹۱

۲-۳-۲ نمونه های موجود در جهان ۹۲

۱-۲-۳-۲ پرورشگاه باتملی ۹۲

۲-۲-۳-۲ خانه هیوریوس ۹۲

۳-۲-۳-۲ خانه کودکان استون ۹۲

۴-۲-۳-۲ خانه کودکان بتانیان ۹۳

در نزدیکی کلو آلمان ۹۷ s.o.s 5-2-3-2 دهکده های

نتیجه گیری ۹۸

 

بخش چهارم

۴-۲ بررسی سیستم های موجود در ایران ۹۹

۱-۴-۲ موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری وحضانت ازکودکان بودند ۱۰۰

۲-۴-۲ کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در ایران (در حال خاضر) ۱۰۳

۳-۴-۲ نمونه های موجود داخلی ۱۰۴

۱-۳-۴-۲ شیرخوار گاه آمنه تهران ۱۰۴

۲-۳-۴-۲ مجتمع شبانه روزی وشیر خوارگاه کرج ۱۰۶

۳-۳-۴-۲ بنیاد خیریه زینب کبری ۱۰۸

 

بخش پنجم

۵-۲ استانداردها ۱۱۱

نتیجه گیری ۱۱۲

 

فصل سوم

بخش اول

۱-۱-۳ تاریخچه ۱۱۶

۲-۱-۳ برخی از آثار باستانی وتاریخی استان ۱۱۷

۳-۱-۳ وجه تسمیه ۱۱۷

۴-۱-۳ ویژگی های طبیعی ۱۱۸

۵-۱-۳ مذهب ۱۱۸

۶-۱-۳ ویژگی ها والگوهای فرهنگی ۱۱۸

۷-۱-۳ جغرافیای استان البرز(کرج) ۱۲۰

۱-۷-۱-۳ موقعیت ریاضی(مطلق) ۱۲۰

۲-۷-۱-۳ موقعیت عمومی(نسبی) ۱۲۰

۸-۱-۳ حمل ونقل وشبکه ارتباطی ۱۲۱

۹-۱-۳ توپوگرافی استان البرز ۱۲۱

۱۰-۱-۳ پوشش گیاهی ۱۲۲

۱۱-۱-۳ اقلیم (آب وهوا) ۱۲۳

۱-۱۱-۱-۳ بررسی نمودار بیوکلایماتیک انسانی شهر کرج ۱۲۵

۲-۱۱-۱-۳ برسی نمودار بیوکلایماتیک ساختمانی شهر کرج ۱۲۶

 

بخش دوم

۲-۳ تعیین جهت وفرم ساختمان با توجه به اقلیم ۱۲۶

۱-۲-۳ جهت گیری ساختمان با توجه به تابش ۱۲۶

۲-۲-۳ جهت گیری ساختمان باتوجه به جهت وزش باد ۱۲۷

نتیجه گیری وتعیین تدابیر اقلیمی ۱۲۷

 

بخش سوم

۳-۳ مبانی نظری ۱۳۰

۱-۳-۳ مقایسه خانواده با پرورشگاه در مسیر ایجاد شبه خانواده ۱۳۰

۲-۳-۳ بررسی خصوصیات کارکردی خانواده ومقایسه باپرورشگاه ۱۳۱

 

بخش چهارم

۴-۳ تنظیم برنامه فیزیکی طرح ۱۳۵

۱-۴-۳ تعیین نوع مخاطب ۱۳۵

۴-۴-۳ تعیین میزان مخاطب ۱۳۵

۵-۴-۳ خانه موقت کودکان ۱۳۵

 

بخش پنجم

۵-۳ انتخاب عملکردهای موجود در سایت ۱۳۶

۱-۵-۳ تعیین حوزه های کارکردی ۱۳۶

۱-۱-۵-۳ سکونتی – اقامتی ۱۳۵

۲-۱-۵-۳ فضاهای لازم برای گذراندن اوقات فراغت ۱۳۷

۳-۱-۵-۳ بخش اداری وسرپرستی ۱۳۸

۴-۱-۵-۳ فضای خدماتی – رفاهی ۱۳۹

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۶۰
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 80000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، طراحی خانه کودکان بی سرپرست , برنامه فیزیکی خانه کودکان بی سرپرست , دانلود طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، رساله پایان نامه خانه کودکان بی سرپرست، رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست، مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، پروژه خانه کودکان بی سرپرست ، ریزفضاهای خانه کودکان بی سرپرست ، رساله خانه کودکان بی سرپرست ، پروژه خانه کودکان بی سرپرست

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن