رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار به همراه تمام مدارک معماری

پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار به همراه تمام مدارک معماری

کد محصول :T69

پروژه کتابخانه یکی دیگر از پروژه های معماری میباشد که بیشتر توسط اساتید این رشته از دانشجویان معماری درخواست میشود .طراحی یک کتابخانه با رویکرد معماری نیاز به اطلاعات و مطالعات دقیقی درباره کتابخانه میباشد . بنابراین در این قسمت برای همراهان عزیز سایت تاپ معمار , پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار شامل مدارک معماری فایل اتوکدی ,رندرها , رساله کتابخانه و پوستر حرفه ای قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم عزیزان میگردد .

طراحی کتابخانه با رویکر معماری پایدار

کتابخانه مخزنی است برای حفظ مواد و منابع هنری، علمی، ادبی، اجتماعی و … که بر روی رسانه های مختلف ثبت و ضبط شده اند. کتابخانه مکانی است که انواع منابع و مواد در آن به صورت سازماندهی شده حفظ و نگهداری شود. در طراحی یک کتابخانه فضای عمومی خلق محیط منطبق بر ویژگی های رفتاری و فرهنگی افراد نقش موثر در ایجاد حس مطلوب یا نا مطلوب از آن مکان در فرد دارد. انسان همواره به گونه‌ای در پی تعامل با سایر افراد جامعه و و همسالان خود و همچنین محیط پیرامون خویش است لذا توجه به کیفیت فضایی محیط در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در فرد اثر گذار است شاید بتوان گفت وظیفه یک فضای عمومی عمدتا فراهم نمودن زمینه برای فعالیت ها و مشارکت های جمعی میان افراد است. در این پروژه ،مفاهیم معماری پایدار ، آتریوم و بام سبز ، به صورت ویژه مورد استفاده قرار گرفته است .

 

مدارک و مستندات موجود در داخل پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار ۱۸۳ صفحه ورد قابل ویرایش

 

پوستر حرفه ای قابل ویرایش PSD

 

فایل اتوکدی DWG

 

10 عدد رندر با کیفیت عالی

 

پلان های ترسیمی پروژه کامل طراحی کتابخانه

سایت پلان کتابخانه

 

پلان های زیرزمین مبلمان شده ( ۳ طبقه )

 

پلان طبقه همکف ( مبلمان شده )

 

پلان طبقات مبلمان شده ( ۷ طبقه)

 

پلان بام سبز

 

برش A-A

 

برش B-B

 

نماها در سه جهت

 

ریز فضاهای ترسیمی پروژه کامل کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

پلان طبقه همکف :

 

ورودی

اطلاعات

نگهبان

بخش اداری

ریاست

دفاتر کار

بایگانی

آرشیو

اتاق جلسات

اتاق استراحت

رختکن

سرویس بهداشتی

آمفی تئاتر

بوفه

تحویلدار

فروشگاه

پلان طبقه اول :

 

ورودی

اطلاعات

بایگانی

رختکن

آمفی تئاتر

کارهای گروهی

سرویس بهداشتی

مخزن بسته

ریز فضاهای طبقه دوم :

 

کتابهای تاریخی

اسناد کمیاب

محوطه کودکان

محل مطالعه

بخش IT

سرویس

خدمات پرینت

مخزن بسته

فضای سبز

مطالعه در فضای رو باز

ریز فضاهای طبقه سوم:

 

کتابخانه کودکان

محل مطالعه

محل نشسته

مخزن بسته

مخزن باز

کارهای گروهی کوکان

فضای سبز

سرویس بهداشتی

پلان طبقه چهارم :

 

بخش کتابهای بزرگسالان

مخزن بسته

مخزن باز

محل مطالعه

پشتیبانی

دفتر

انبار

کارهای گروهی بزرگسالان

فضای سبز

ریز فضاهای طبقه پنجم :

 

بخش کتاب های بزرگسالان

کتاب های مرجع

مخزن باز

محل مطالعه

فضای سبز

سرویس

پلان طبقه ششم:

 

بخش کتاب های نوجوانان

بخش کتاب های هنری سینمایی

محل مطالعه

فضای سبز

سرویس

ریز فضاهای طبقه هفتم :

 

بخش کتاب های نوجوانان

محل مطالعه

مخزن باز

بام سبز

سرویس

ریز فضاهای پارکینگ زیرزمین :

 

انبار کتاب های جدید

ورودی کتاب های جدید

محل کار

پشتیبانی سیستم های کتابخانه

بخش اداری

اتاق تاسیسات

مخزن بسته

سرویس بهداشتی

پارکینگ

اتاق بازگانی

اتاق سرور

انبار

ریز فضاهای پارکینگ (۳&2-) :

 

پارکینگ

سرویس

 

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

بیان ضرورت های طراحی

 

بیان اهـداف طراحی

 

فصل اول – بخش اول : ارتباط و کتابخانه ۲

تعریف ارتباط ۲

 

ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی ۲

 

کتابخانه و فرایند ارتباط ۳

 

کتابخانه، نهادی اجتماعی ۳

 

کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه ۴

 

—- بخش دوم: فرهنگ ۵

 

اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه ۵

 

—- بخش سوم: کتاب ۶

 

تعریف کتاب ۶

 

پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن ۶

 

تاریخ پیدایش خط ۷

 

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش ۷

 

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ ۷

 

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون ۸

 

—- بخش چهارم : تاریخچه کتابخانه ۸

 

کتابخانه های سومریان ۸

 

کتابخانه های بابلیان ۹

 

کتابخانه‌های آشوریان ۹

 

کتابخانه های مصریان ۹

 

کتابخانه های یونان ۹

 

کتابخانه های روم ۱۰

 

کتابخانه های چین باستان ۱۱

 

کتابخانه‌های ایرانیان ۱۱

 

دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاهها ۱۱

 

دوره رنسانس ۱۲

 

دوره پس از اختراع چاپ ۱۲

 

کتابخانه های دوران معاصر ۱۲

 

سیر تحول کتابخانه های ایران ۱۳

 

کتابخانه های ایران باستان ۱۳

 

کتابخانه های اسلامی ۱۳

 

–— بخش پنجم: کتابخانـه ۱۵

 

تعریف کتابخانـه ۱۵

 

اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانـه ها ۱۶

 

کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی ۱۶

 

کتابخانه زندان ۱۶

 

کتابخانه اختصاصی ۱۷

 

کتابخانه ملی ۱۷

 

کتابخانه آموزشگاهی (مدارس) ۱۸

 

کتابخانه های دانشگاهی ۱۸

 

کتابخانه عمومی ۱۸

 

اهداف کتابخانه عمومی ۱۹

 

فصل دوم ( مبانی نظری معماری ) ۲۲

معماری ایرانی ۲۳

 

درونگرایی ۲۳

 

پرهیز از بیهودگی ۲۴

 

مردم واری( محوری) ۲۴

 

خودبسندگی ۲۵

 

نیارش ۲۶

 

جهت‌گیری بنا یا رون در خانه‌های ایرانی ۲۶

 

ابعاد و ویژگی‌های خانه‌های سنتی ۲۷

 

انواع اندام ها در خانه‌های ایرانی ۲۷

 

اندرونی و بیرونی، از ویژگی‌های خانه‌های سنتی ۲۹

 

الهام گرفتن از معماری سنتی – رون – پنام – عدم تقلید ۲۹

 

فصل سوم – ( معماری پایدار) ۳۴

مبانی نظری معماری پایدار ۳۵

 

فرآیند طراحی پایدار ۳۶

 

مفهوم معماری پایدار ۳۶

 

اصول طراحی پایدار در معماری ۳۸

 

طراحی با طبیعت (طبیعت به عنوان الگوی طراحی) ۳۸

 

مقیاس زمان در طراحی ( طراحی چرخه حیات اثر معماری) ۳۹

 

طراحی انسانی ۳۹

 

مولفه های پایداری طرح ۴۰

 

بنا ومحیط زیست ۴۱

 

بنا وکابران (طیف اصلی تاثیر پذیر) ۴۱

 

مبانی علمی معماری پایدار ۴۲

 

منابع انرژی ۴۳

 

آتریوم و تاثیر آن در معماری پایدار ۵۱-۳-۳

 

بام سبز ۵۳

 

مزایای بام‌های سبز ۵۳

 

فصل چهارم – ( مطالعه بستر طرح ) ۵۵

ساختار کتابخانه ۵۶

 

اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه ۵۶

 

استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه ۵۶

 

راهنمای محل کتابخانه ۵۷

 

برنامه‌ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه ۵۹

 

ویژگیهای ساختمان کتابخانه ۶۱

 

محل مناسب برای کتابخانه عمومی ۶۳

 

ساختمان کتابخانه‌ها در عصر حاضر ۶۴

 

کتابخانه های آینده ۶۶

 

فصل پنجم ( نمونه های مشابه ) ۶۹

چکیده ۷۰

 

مقدمه ۷۰

 

نتیجه ۷۴

 

نمونه های خارجی ۷۵

 

کتابخانه سبز دانشگاه دلفت ۷۵

 

کتابخانه بنینگ ۷۸

 

کتابخانه بیبلیوتک مونتراویله ۸۷

 

کتابخانه مرکزی ونکوور، کانادا ۹۸

 

نمونه های داخلی ۹۹

 

کتابخانه ملی ایران ۹۹

 

فصل ششم ( ضوابط و استانداردهای طراحی،برنامه فیزیکی ) ۱۱۳

راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی ۱۱۴

 

طرح فضای کتابخانه عمومی ۱۱۴

 

کتابخانه های عمومی امروز ۱۱۵

 

بخشهای مختلف کتابخانه ۱۱۶

 

فضاهای عمومی کتابخانه ۱۱۸

 

ساختار عمومی گالریها ۱۲۱

 

فضاهای پشتیبانی ۱۳۳

 

فضای اداری ۱۳۶

 

عواملی که نیازهای کتابخانه بر اساس آنها پایه ریزی می شوند ۱۳۷

 

وسایل و تجهیزات کتابخانه ۱۴۰

 

کتابخانه عمومی ۱۴۴

 

جمعیت مخاطب ۱۵۱

 

طرح جامع فیزیکی ۱۵۴

 

حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه ۱۵۶

 

فصل هفتم ( بررسی و پیشنهاد سیستم سازه، تاسیسات،مصالح ) ۱۶۲

بررسی سیستمهای گرمایش و سرمایش ۱۶۳

 

سیستم سرمایش ۱۶۳

 

سیستم گرمایش ۱۶۳

 

طراحی ساختمان ایده آل ۱۶۴

 

مصالح ایده آل ۱۶۴

 

نما ایده آل ۱۶۴

 

ایده آل از نظر بادها ۱۶۴

 

سیستم های سرمایش ایده آل ۱۶۵

 

سیستم های گرمایش ایده آل ۱۶۵

 

کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها ۱۶۵

 

فصل هشتم ( بررسی روند طراحی به همراه پلان ها و رندرها ) ۱۶۸

منابع

 

تکمیلی :

پروژه پیش رو ( پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار ) برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار , که شامل مدارک معماری فایل اتوکدی ,رندرها , رساله کتابخانه و پوستر حرفه ای قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم عزیزان میگردد . شما عزیزان میتوانید با خرید و دانلود فوری پروژه معماری کتابخانه با رویکرد معماری پایدار , به جمع آرشیو پروژه های معماری خود بیفزایید که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت طراحی و تدوین یک اثر دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار به همراه تمام مدارک معماری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:125
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 150000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار به همراه تمام مدارک معماری، طراحی کتابخانه , برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه , دانلود طراحی کتابخانه ، رساله پایان نامه طراحی کتابخانه ، رساله طراحی کتابخانه ، مطالعات طراحی کتابخانه ، پروژه کتابخانه ، ریزفضاهای کتابخانه ، رساله کتابخانه ، پروژه کتابخانه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن