رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان

رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان

کد محصول :T67

شاید به ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد . عوامل و پدیده های مختلفی وجود دارند که در شکل دهی فضاهای معماری نقش دارد . فرهنگ یکی از عوامل مهم در چگونگی شکل گیری فضاهای معماری به شمار می آید . گاهی برخی فرهنگ را حتی مهمتر از اقلیم عامل درجه اول برمی شمارند. بنابراین در بخش رساله معماری سایت تاپ معمار قصد داریم رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان در قالب فایل ورد ۲۱۰ صفحه قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز کنیم . طراحی کامل یک پروژه فرهنگسرا نیاز به اطلاعات کامل از جمله طراحی فرهنگسرای نمونه داخلی و خارجی اعم از فرهنگسرای پلاسن نروژ , فرهنگسرای ارسباران , فرهنگسرای دزفول و … نیز میباشد .

عرفان در معماری

عرفان عبارت است از قرار گرفتن بر روی پله ی عشق، رسیدن به اشراق و روشن بینی و درک معرفت هستی و به طور قطع چنین نتیجه ای همانگونه که بررسی خواهیم کرد از دنیای عقل و علم و دانش به دست نمی آید. در هنر و معماری جامعه ی سنتی اصول سنت الهام بخش نیروهای خلاقه ی آدمی ست . نسبت هنر به روحانیت و معنویت همان نسبت جسم به روح است و همانگونه که جسم بدون نیروی حیاتبخش روح تجزیه میشود و بعکس روح بدون کالبد و قالب موجودیت مادی پیدا نمی کند هنر هم همین کالبد است برای این ساحت از روحانیت .

فرهنگ در معماری

حضور فرهنگ در فضاهای معماری و شهری از راه های گوناگون صورت می گیرد که برای نمونه می توان به حضور آن به شکل عناصر ، نقش ها ، تزئینات ، ترکیب های حجمی یا ترکیب هایی خاص در پلان اشاره کرد . هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری وظیفه عینیت بخشیدن یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود را دارد که نمودی است برای سنجش فرهنگ . البته نقش فرهنگ در شکل گیری تمام فضاهای معماری یکسان نبوده بلکه در سازمان یابی فضاهای فرهنگی ، آیینی و عمومی بیشتر بوده است . اغلب سعی میشود به این بهانه که بنایی برای عملکرد خاصی ساخته می شود از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند و فراموش می کنند که هر ساختمانی یک شاهد فرهنگی است . تجلی فرهنگ در فضا ، نشانه هایی دارای معنا و محتوایی خاص است .

موقعیت سایت

این سایت در شهردای منطقه ۳ تهران قرار دارد. بوستان آفریقا، به دلیل مجاورت با میدان سابق  آفریقا  و بزرگ راه آفریقا به نام آفریقا نام گذاری شده است. این نام، نوعی نشانه  گذاری موقت برای پرهیز از تکرار نام «زمین غربی بنیاد» است. این بوستان در قطعه جنوبی خیابان دیدار جای دارد. از غرب به بزرگ راه آفریقا، از شمال به ساختمان در حال ساخت راه آهن، از شرق به ساختمان های بنیاد  مستضعفان و از جنوب به زیر گذر تونل رسالت محدود است. این قطعه یکی از آخرین  بازمانده های تپه های عباس آباد در محور  خیابان دیدار به شمار می آید. قله این تپه حدود ۱۳۸۲ متر از سطح دریا و حدود ۱۷ متر از سطح خیابان آفریقا ارتفاع دارد.

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان

چکیده۱

 

مقدمه۲

 

فصل اول : عرفان

۱-۱-عرفان چیست۴

 

۱-۲- پله ی عقل و پله ی عشق ۴

 

۱-۳-  کمیت و کیفیت ۹

 

۱-۴- حرکت از ظاهر به باطن ۱۰

 

۱-۵- عرفان هنر ضد ضربه شدن ۱۲

 

۱-۶- ارتقاء ظرفیت ۱۲

 

۱-۷- چرا همه ی عرفا از عقل نالیده اند ۱۳

 

۱-۸- خصوصیات دیگر عرفان ۱۴

 

۱-۹-تعریف عرفان نظری و عملی۲۰

 

۱-۹-۱-بخش نظری۲۰

 

۱-۹-۲- بخش عملی ۲۰

 

۱-۱۰- تعریف واژه «رند» در عرفان ۲۱

 

۱-۱۱- اخلاق و عرفان ۲۲

 

۱-۱۲- عرفان سهروردی۲۷

 

۱-۱۲-۱- شیخ اشراق ، شهاب الدین سهروردی ۲۷

 

۱-۱۲-۲- مکتب عرفانی شیخ اشراق ۲۹

 

۱-۱۲-۳- اشراق و برهان زیبایی۳۳

 

۱-۱۳- عرفان مولانا ۳۹

 

۱-۱۳-۱ مولانا ۳۹

 

۱-۱۳-۱-۱- مولانا و خانواده او ۴۰

 

۱-۱۳-۱-۲- موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا ۴۱

 

۱-۱۳-۱-۳-پدر مولانا۴۲

 

۱-۱۳-۱-۴- جوانی مولانا۴۳

 

۱-۱۳-۱-۵- اوعضای اجتماع و حکومت در دوره مولانا ۴۴

 

۱-۱۳-۲ – مولانا و رقص سماع ۵۰

 

۱-۱۳-۲-۱- رقص سماع / رقص عشق ۵۰

 

۱-۱۳-۲-۲- مفهوم واژه سماع ۵۱

 

۱-۱۳-۲-۳- مراسم سماع۵۱

 

فصل دوم عرفان در معماری

۲-۱- تعریف سنت۵۸

 

۲-۱-۲- نقش عقل۶۰

 

۲-۲- عرفان در هنر۶۱

 

۲-۲-۱- هنر قدسی و هنر سنتی۶۱

 

۲-۲-۱-۱- تفاوت هنر سنتی و هنر قدسی۶۲

 

۲-۲- هنر معماری۶۲

 

۲-۲-۱- ارکان بنیادین معماری۶۳

 

۲-۲-۱-۱- فضا۶۳

 

۲-۲-۱-۲- شکل۶۴

 

۲-۲-۱-۳-سطح۶۴

 

۲-۲-۱-۴- رنگ۶۴

 

۲-۲-۱-۵- ماده۶۶

 

۲-۲-۲- طبیعت ( عنصر الهام بخش بر معماری عرفانی ۶۶

 

۲-۲-۲-۱- اشکال هندسی۶۷

 

۲-۲-۲-۲- اشکال و فرمها۶۷

 

۲-۲-۲-۳- اعداد۶۸

 

۲-۲-۲-۴- قوانین هندسی۶۹

 

۲-۲-۲-۵- نور۷۰

 

۲-۲-۲-۵-۱- مسجد۷۱

 

فصل سوم فرهنگ

۳-۱-ریشه واژه فرهنگ در زبان فارسی۷۵

 

۳-۲- پیشینه واژه فرهنگ در زبان فارسی۷۵

 

۳-۳- ریشه واژه فرهنگ (culture) 76

 

3-4- ریشه بار معنایی کلمه (culture76

 

3-5- تمدن و فرهنگ۷۷

 

۳-۶- فرهنگ مادی و معنوی۷۷

 

۳-۷- انتقال فرهنگ۷۸

 

۳-۸-قوم مداری (ethnocentrism) 78

 

3-9- زندگی و مرگ فرهنگها۷۹

 

۳-۱۰- رابطه فرهنگ و معماری۸۰

 

۳-۱۱- تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری۸۳

 

۳-۱۱-۱- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری۸۳

 

۳-۱۱-۲- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری۸۶

 

۳-۱۱-۳- بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری۸۷

 

۳-۱۲- مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری۸۸

 

۳-۱۲-۱- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران۹۲

 

۳-۱۲-۲- عوامل بنیادی معماری در ایران۹۳

 

۳-۱۳- فرهنگ پذیری۹۶

 

۳-۱۴- فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی۹۷

 

۳-۱۵- فرهنگ ایده آل۹۹

 

فصل چهارم بررسی نمونه های داخلی و خارجی

۴-۱- فرهنگسرای نیاوران۱۰۱

 

۴-۱-۱- تاریخچه۱۰۱

 

۴-۱-۲- بررسی از نظر اقلیم۱۰۱

 

۴-۱-۳- بررسی بنا ۱۰۲

 

۴-۱-۳-۱- ورودی۱۰۲

 

۴-۱-۳-۲-آمفی تئاتر ۱۰۳

 

۴-۱-۳-۳-نگارخانه ۱۰۳

 

۴-۱-۳-۴- بخش اداری ۱۰۳

 

۴-۱-۳-۵- رستوران ۱۰۴

 

۴-۱-۳-۶- سالن گوشه ۱۰۴

 

۴-۱-۳-۷- کتابخانه ۱۰۴

 

۴-۱-۳-۷- سالن مطالعه۱۰۴

 

۴-۲- باغ کتاب تهران (ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران ۱۰۵

 

۴-۳- موزه هنرهای معاصر۱۰۶

 

۴-۴- فرهنگسرای دانشجو ( شفق۱۰۷

 

۴-۵- فرهنگسرای خاوران۱۰۹

 

بررسی نمونه  خارجی:

۴-۶- موزه لیورپول ۱۲۲

 

۴-۷- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو اثر رنزو پیانو۱۲۴

 

فصل پنجم ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی فرهنگسرا:

۵-۱- تعریف فرهنگسرا۱۲۷

 

۵-۲- بخش های مختلف فرهنگسرا۱۲۷

 

۵-۲-۱- لابی وزیر مجموعه های آن۱۲۷

 

۵-۲-۲- غرفه های فروش محصولات فرهنگی و هنری۱۲۷

 

۵-۲-۳- سایت اداری۱۲۸

 

۵-۲-۴- آمفی تئاتر و سینما۱۲۸

 

۵-۲-۵-کلاس ها و آتلیه های آموزشی۱۲۸

 

۵-۲-۶- واحد سمعی بصری و سایت رایانه۱۲۸

 

۵-۲-۷- رستوران یا کافی شاپ۱۲۸

 

۵-۲-۸- کتابخانه ۱۲۸

 

۵-۲-۸-۱- میزان فضاهای کتابخانه۱۲۸

 

۵-۲-۸-۲- ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان۱۲۹

 

۵-۲-۸-۳- استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها۱۲۹

 

۵-۲-۸-۴- طول قفسه ها۱۲۹

 

۵-۲-۸-۵- ارتفاع قفسه ها۱۲۹

 

۵-۲-۸-۶- استاندارد میزها۱۳۰

 

۵-۲-۸-۷- میزهای ۱ نفره۱۳۰

 

۵-۲-۸-۸- میزهای ۲ نفره۱۳۰

 

۵-۲-۸-۹- میزهای طولانی۱۳۰

 

۵-۲-۸-۱۰- نور پردازی۱۳۱

 

۵-۲-۸-۱۱- آکوستیک۱۳۱

 

۵-۲-۸-۱۲- تهویه ی مطبوع۱۳۱

 

۵-۲-۹-گالری ها۱۳۲

 

۵-۲-۹-۱- ساختار عمومی گالری ها۱۳۲

 

۵-۲-۹-۲- ترتیب قرار گیری اشیاء۱۳۲

 

۵-۲-۹-۳- نورپردازی گالری ها۱۳۲

 

۵-۲-۹-۴- حرکت و دسترسی گالری ها۱۳۴

 

۵-۲-۹-۵- تنظیم شرایط محیطی۱۳۴

 

۵-۲-۹-۶- تهویه ی مطبوع۱۳۴

 

۵-۲-۹-۷- آکوستیک۱۳۴

 

۵-۲-۹-۸- حریق۱۳۵

 

۵-۲-۱۰- ساختار عمومی فضاهای نمایشی۱۳۵

 

۵-۲-۱۰-۱- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش۱۳۶

 

۵-۲-۱۰-۲- شیب سالن نمایش۱۳۶

 

۵-۲-۱۰-۳- صندلی تماشاگران۱۳۶

 

۵-۲-۱۰-۴-اتاق رختکن(تنفس بازیگران۱۳۷

 

۵-۲-۱۰-۵- اتاق سخنرانی۱۳۷

 

۵-۲-۱۰-۶- نور پردازی صحنه۱۳۷

 

۵-۲-۱۰-۷- آکوستیک۱۳۷

 

۵-۲-۱۰-۸- ایمنی از حریق۱۳۸

 

فصل ششم بررسی بستر طرح :

۶-۱- موقعیت جغرافیایی استان تهران۱۴۰

 

۶-۲- مطالعات اقلیمی استان تهران۱۴۲

 

۶-۳- آب و هوا۱۴۲

 

۶-۴- تابش خورشید۱۴۲

 

۶-۵- باد۱۴۳

 

۶-۶- دما و درجه حرارت۱۴۴

 

۶-۷- بارش۱۴۵

 

۶-۸- پوشش گیاهی۱۴۵

 

۶-۹- آب و هوا  شهر تهران۱۴۶

 

۶-۹-۱- باد۱۴۶

 

۶-۹-۲- درجه حرارت۱۴۷

 

۶-۹-۳- رطوبت۱۴۹

 

۶-۹-۴- توپوگرافی پهنه۱۴۹

 

۶-۹-۵- گسل های بزرگ۱۵۱

 

۶-۹-۶-گسترش فیزیکی شهر  ۱۵۱

 

۶-۱۰- مطالعات فرهنگی و اجتماعی۱۵۳

 

۶-۱۰-۱- سابقه تاریخی شهر تهران۱۵۳

 

۶-۱۰-۲- جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران۱۵۶

 

۶-۱۰-۳-جاذبه های فرهنگی و تاریخی۱۵۸

 

فصل هفتم : بررسی و تحلیل سایت

۷-۱- مشخصات سایت۱۵۹

 

۷-۲- دید گاه های طرح فرا دستار۱۶۰

 

۷-۲-۱- آخرین طرح جامع مصوب اراضی عباس آباد۱۶۰

 

۷-۳- ارزیابی عوامل طبیعی ومحیطی۱۶۰

 

۷-۳-۱- موقعیت جغرافیایی۱۶۰

 

۷-۳-۲- ساختار توپوگرافیک۱۶۰

 

۷-۳-۳- ویژگی های زمین شناسی ۱۶۱

 

۷-۳-۴- اقلیم و آب و هوا۱۶۲

 

۷-۳-۴-۱- جریان وزش باد ها۱۶۲

 

۷-۴- ویژگی طرح۱۶۴

 

۷-۵- تاریخچه اراضی عباس آباد۱۶۶

 

۷-۶- موقعیت جغرافیائی کالبدی اراضی۱۶۷

 

۷-۷- موقعیت اراضی در عکس نقشه ماهواره ای تهران۱۶۸

 

۷-۸- اهمیت منطقه ۱۶۸

 

۷-۹- تاریخچه شرکت نوسازی عبا س آباد ۱۶۹

 

۷-۹-۱- طرح شهستان پهلوی۱۷۰

 

۷-۱۰- وضع موجود اراضی۱۷۲

 

۷-۱۰- مشخصات داخل اراضی عباس آباد۱۷۳

 

۷-۱۱- ساختمانهای پیرامون سایت۱۷۴

 

۷-۱۱-۱- وزارت راه و ترابری۱۷۴

 

۷-۱۱-۲- سازمان بنادر و دریانوردی۱۷۵

 

۷-۱۱-۳- کتابخانه ملی ایران۱۷۶

 

۷-۱۱-۴- مصلای تهران۱۷۷

 

۷-۱۱-۴-۱- تاریخچه۱۷۷

 

۷-۱۱-۴-۲- موقعیت۱۷۷

 

۷-۱۱-۴-۳- مشخصات طرح۱۷۸

 

۷-۱۲- دسترسی سایت۱۸۱

 

۷-۱۲-۱- دسترسی سواره۱۸۲

 

۷-۱۲-۲- دسترسی پیاده ۱۸۳

 

۷-۱۳- دید سایت۱۸۴

 

۷-۱۴- پروژه های فرهنگی و اجتماعی ( نوسازی عباس آباد ۱۸۵

 

فصل هشتم  برنامه ریزی فیزیکی و مبانی طرح

۸-۱- برنامه فیزیکی۱۹۰

 

۸-۲- مبانی طرح ۱۹۱

 

نتیجه گیری۱۹۳

 

فهرست منابع و ماخذ۱۹۴

 

تکمیلی :

در طرح فرهنگسرا سعی بر این بوده از مبانی عرفان و شناخت دیدگاه عرفای بزرگ و همچنین مفاهیم ذکر شده ، استفاده شود و همچنین کاربردی فرهنگی و اجتماعی را دارا باشد . بنابراین رساله پیش رو با عنوان رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان برای اولین با در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این رساله در قالب رساله کارشناسی رشته معماری در قالب فایل ورد به جمع آرشیو رساله معماری خود بیفزایید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۲۱۰
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی فرهنگسرا با دیدگاه عرفان , پروپوزال طراحی فرهنگسرا ، طراحی فرهنگسرا , برنامه فیزیکی طراحی فرهنگسرا , دانلود طراحی فرهنگسرا ، رساله پایان نامه طراحی فرهنگسرا ، رساله طراحی فرهنگسرا ، مطالعات طراحی فرهنگسرا ، پروژه فرهنگسرا ، ریزفضاهای فرهنگسرا ، رساله فرهنگسرا ، پروژه فرهنگسرا

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن