رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مرکز آب درمانی ( پایان نامه کارشناسی معماری)

رساله طراحی مرکز آب درمانی ( پایان نامه کارشناسی معماری)

کد محصول :T58

رساله مرکز آب درمانی یکی دیگر از مقوله های اصلی در طراحی پایان نامه مرکز آب درمانی میباشد . که توسط اساتید محترم رشته معماری از دانشجویان این رشته درخواست میشود . بنابراین در بخش رساله معماری سایت تاپ معمار قصد داریم رساله طراحی مرکز آب درمانی در قالب فایل ورد , ۱۲۴ صفحه قابل ویرایش میباشد جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز کنیم .

امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه  ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم دولتی در رقابت می باشد. در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی و برداشته شدن مرزها از یک طرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریستم را بهتر معرفی می نماید. از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده ای بر روی این مهم در حال انجام است تا کشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند. ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می باشد .

مرکز آب درمانی

رساله طراحی مرکز آب درمانی یکی دیگر از مقوله های اصلی در طراحی پایان نامه مرکز آب درمانی میباشد . که توسط اساتید محترم رشته معماری از دانشجویان این رشته درخواست میشود . برای طراحی پایان نامه مرکز آب درمانی دانشجویان رشته معماری باید مطالعات خاص در این زمینه را تحقیق و بررسی کنند . و همچنین بررسی نمونه های داخلی و خارجی و بررسی برنامه فیزیکی , ضوابط و استانداردهای مرکز آب درمانی یکی از ارکان مهم در طراحی پروژه کامل مرکز آب درمانی میباشد .

پایان نامه طراحی مرکز آب درمانی

پروژه معماری مرکز آب درمانی پیش رو به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است. قامی کوچک در راهی که مقصدی معین دارد هر چند طولانی است و صبر و مداومت طلب می کند در واقع به تعبیر دیگر تبدیل فضای ناپایدار و غیر بهداشتی سنتی به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن در قالب یک مجموعه آبدرمانی که صرفاً به مقوله درمان با آبهای معدنی می پردازد. مطالعات مرکز آب درمانی اشاره ای مختصر به سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود ، همچنین استاندارتهای معماری در این زمینه و استفاده از نظر کارشناسان مربوطه را شامل می شود .

فصل اول که شناخت موضوع و تعریف آن میباشد به بحث های مرتبط با موضوع پرداخته ایم . احداث یک مجتمع آبدرمانی، در وحله اول نیاز به بررسی اقشاری از مردم که از آن استفاده میکنند دارد، از آنجایی که سرعین مرکز توریستی و گردشگری استان میباشد و دارای چشمه های آبگرم معدنی است ، توریسم و گردشگری در این استان حائز اهمیت میباشد. دلایل استفاده از آبدرمانی و روشهای رمان با آب ، نمونه های موجود آب درمانی در استان و شهرستان از دیگر بخشهای فصل اول میباشد که ما را در شناخت این موضوع کمک میکند .

پروژه کامل مجتمع آب درمانی

در فصل دوم که شناخت بستر طرح است ، از آنجایی که موضوع بستر طرح ما شهرستان سرعین واقع در استان اردبیل میباشد ، این فصل اشاره ای مختصر به شناخت استان و شهرستان سرعین دارد .بعد از شناخت بستر طرح ، بحث درباره معرفی سایت مورد نظر میرسد مه محل قرار گیری سایت و بررسی آن از جهت اقلیم و دیگر مطالعات اقلیمی است . که بررسی آن نیاز به شناخت اقلیم و معماری منطقه دارد  که فصل چهارم به این موضوع اختصاص یافته .

در ادامه مطالعات به بحث درباره مبانی معماری نظری طرح میرسیم که این فصل را میتوان ازسه جهت مورد بحث و بررسی قرار داد : معماری سبز ( پایدار ) ، مبانی نظری عنصر اصلی طرح ( آب ) ، مبانی معماری طرح یا به بیان دیگر اصول و مبانی که طرح را مورد چالش و تغییرات معماری قرار میدهد .

مجتمع آب درمانی

ما همچنین برای شناخت بهتر موضوع نیاز به بررسی و تحلیل یک نمونه واقعی ساخته اجرا شده داریم که برای این منظور ، جدیدترین مجتمع آبدرمانی که در سرعین ساخته شده یعنی مجتمع آبدرمانی ایرانیان را انتخاب کرده و مورد نقد قرار دادیم . همچنین اشاره ای کلی و مختصر به دهکده توریستی سولان واقع در سرعین کرده ایم . در آخر ، ما برای طراحی به ضوابط معیارها و استانداردهای طرح مورد نظر نیاز داریم و همچنین ارائه برنامه فیزیکی طرح و در آخر به تحلیل و روابط ضایی با یکدیگر پراخته ایم .

فهرست و عناوین اصلی رساله طراحی مرکز آب درمانی

پیشگفتار

 

مقدمه

 

فصل اول: تعریف موضوع

۱-۱ توریست و گردشگری

 

۱-۱-۱ توریسم

 

۲-۱-۱ اکوتوریسم

 

۳-۱-۱ تاریخچه جهانگردی

 

۴-۱-۱ جهانگرد و جهانگردی

 

۲-۱ کلیاتی در باره آبگرم

 

۱-۲-۱ تاریخچه آب های معدنی

 

۲-۲-۱ نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین

 

۳-۲-۱ انواع آب معدنی

 

۳-۱ آبدرمانی

 

۱-۳-۱ معرفی هیدروتراپی

 

۲-۳-۱ فوائد و مضرات آبدرمانی

 

۳-۳-۱ فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی

 

۴-۳-۱ فوائد آب درمانی برای معلولین

 

۴-۱ نمونه های آب های معدنی ایران و استان اردبیل

 

۱-۴-۱ آبهای معدنی اردبیل و سرعین

 

۲-۴-۱ مجتمع آبدرمانی سبلان

 

۳-۴-۱ مجتمع آبدرمانی بئش باجلار

 

۴-۴-۱ آبگرم معدنی گاومیش گلی

 

فصل دوم : شناخت بستر طرح

۱-۲ شناخت استان اردبیل

 

۱-۱-۲ جغرافیای استان

 

۲-۱-۲ مطالعات تاریخی استان

 

۳-۱-۲ جاذبه های طبیعی و ابنیه تاریخی

 

۴-۱-۲ مطالعات فرهنگی

 

۲-۲  شناخت شهرستان سرعین

 

۱-۲-۲ تاریخچه شهر سرعین

 

۲-۲-۲ موقعیت عمومی سرعین در تقسیمات اداری و سیاسی

 

۳-۲-۲ آمار و اطلاعات عمومی شهر سرعین

 

فصل سوم : معرفی و تجزیه تحلیل سایت

۱-۳ موقعیت قرارگیری سایت مورد نظر

 

۲-۳ دسترسی ها

 

۳-۳ هندسه سایت

 

۴-۳ جهت شمال

 

۵-۳ جهت قبله

 

۶-۳ ابعاد و مساحت سایت

 

۷-۳ باد

 

۸-۳ تابش

 

۹-۳ دید و منظر

 

۱۰-۳ توپوگرافی و شیب سایت

 

فصل چهارم : بررسی اقلیم و معماری منطقه

۱-۴ بررسی اقلیم منطقه

 

۱-۱-۴ مطالعات اقلیمی بستر طرح

 

۲-۱-۴ بادها

 

۳-۱-۴ تابش

 

۴-۱-۴ زمین شناسی

 

۲-۴ بررسی معماری منطقه

 

۱-۲-۴ نکات طراحی اقلیمی

 

۲-۲-۴ ویژگیهای معماری مناطق سرد

 

۳-۲-۴ تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی

 

فصل پنجم : مبانی نظری معماری

۱-۵ معماری سبز ( پایدار )

 

۱-۱-۵ کلیات و اهداف در معماری سبز

 

۲-۵ مبانی نظری عنصر اصلی طرح

 

۱-۲-۵نقش آب در معماری

 

۲-۲-۵نقش آب در معماری ایران باستان

 

۳-۲-۵آب در آیئنه فرهنگ ، دین ، طب و تاریخ جهان

 

۴-۲-۵بنیان گذار آب درمانی

 

۶-۲-۵تاریخچه درمان با آب

 

۳-۵  مبانی معماری طرح

 

۱-۳-۵ استخرهای سرپوشیده

 

۲-۳-۵ استخرهی درمانی

 

۳-۳-۵ بایدها و نبایدهای سونا

 

فصل ششم : بررسی نمونه

۱-۶  معرفی مجتمع آبدرمانی ایرانیان

 

۲-۶  عملکرد بنا

 

۳-۶  هندسه پلان

 

۴-۶ سیکولاسیون

 

۵-۶ نورگیری مجموعه

 

۶-۶ نقد بنا

 

فصل هفتم : ضوابط و معیارها و استانداردهای طراحی

تحلیل و روابط فضایی

 

استانداردها و شرایط و ابعاد

 

ضوابط استخرهای درمانی

 

استاندارهای جکوزی

 

جانمایی استخرهای سرباز

 

شکل و ابعاد استخر

 

ملاحظات طراحی سونای خشک

 

ملاحظات طراحی سونای بخار

 

برنامه فیزیکی طرح

 

استانداردهای بخش آبدرمانی و حرکت درمانی

 

استانداردهای بخش کلینیک درمانی

 

استانداردهای بخش فضاهای تفریحی – ورزشی

 

استانداردهای بخش اداری

 

استانداردهای بخش خدمات عمومی

 

استانداردهای بخش تاسیسات

 

فصل هشتم : سازه و تاسیسات

فصل نهم : مجموعه نقشه ها

منابع و ماخذ

 

تکمیلی :

رساله معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان رساله طراحی مرکز آب درمانی که در قالب فایل فایل ورد میباشد برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار برای ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد شما میتوانید با خرید و دانلود فوری رساله مرکز آبدرمانی برای تدوین و ویرایش پایان نامه کارشناسی معماری خود از این رساله استفاده کنید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی مرکز آب درمانی ( پایان نامه کارشناسی معماری)
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:124
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 70000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی مرکز آب درمانی ( پایان نامه کارشناسی معماری) ، رساله طراحی مرکز آب درمانی , پروپوزال طراحی مرکز آب درمانی ، طراحی مرکز آب درمانی , برنامه فیزیکی طراحی مرکز آب درمانی , دانلود طراحی مرکز آب درمانی ، رساله پایان نامه طراحی مرکز آب درمانی ، رساله طراحی مرکز آب درمانی ، مطالعات طراحی مرکز آب درمانی ، پروژه مرکز آب درمانی ، ریزفضاهای مرکز آب درمانی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن