رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد اکولوژیکال طبیعی

رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد اکولوژیکال طبیعی

کد محصول :T51

پروژه کامل طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری یکی دیگر از پروژه های معماری سخت و به همراه بررسی نمونه های موردی میباشد که توسط دانشجویان رشته معماری برای ارائه به اساتید این رشته انجام میشود . بنابراین در بخش رساله و پایان نامه سایت تاپ معمار , رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری بیستون با رویکرد اکولوژیکال طبیعی مقطع کارشناسی در قالب فایل ورد در ۱۹۵ صفحه قابل ویرایش برای همراهان عزیز ارائه میگردد.

با توجه به نقش واهمیت صنعت توریسم در جهان امروز و جایگاه نه چندان مطلوب کشور ما ایران در این صنعت وبا وجود برخورداری از پتانسیل بالا و اعلام نیاز از سوی سازمان ایرانگردی وجهانگردی و سازمان گردشگری که با مشکل اسکان مسافرین روبه روهستیم،از این رو سعی شده گامی کوچک در جهت توسعه این صنعت در کشور برداشته شود.

مبانی و نظری طرح

بررسی مبانی نظری و تلاش برای رسیدن به احکامی جهت ایجاد مکانی پایدار که در کنار کارکرد های استحکام و سودمندی وزیبایی، مسئول تطابق هرچه بیشتر محیط مصنوع با نیازهای روانی و فیزیکی کاربرانش و همچنین محیط طبیعی پیرامون خویش باشد و امنیت آسایش، حس تعلق به فضا را که همگی از ویژگی یک مکان پایدار است را فراهم آورد. سعی شده است مطالعات و مبانی نظری طرح از مطالعات اولیه گرفته تا در آخر همه به گونه ای در روند طراحی تأثیر گذاشته و یا حداقل آنگونه که باید تأثیر گذارند مطرح شوند.

پروژه کامل مجتمع رفاهی و گردشگری بیستون

طراحی یکی یک مجموعه رفاهی و گردشگری از ایده های مختلفی می تواند برخوردار باشد. بسته به مبانی نظر طرح ، شکل سایت ، مناظر موجود در آن ، توپولوژی و مساحت می تواند نحوه قرار گیری اجزای سایت را در ایده ها و کانسپتهای مختلف بررسی کرد که هر یک از آنها تجربه ای متفاوت بدست می دهد. نحوه قرار گیری سایت نسبت به آثار باستانی بیستون به گونه ای است که از اکثریت نقاط آن بلکه از تمامی آن دید های با ارزش به آثار باستانی و محیط اطراف کاملاً وجود دارد و حرکت در جای جای این سایت در هر لحظه منظر تازه ای از محیط ارایه می کند. بنابراین مسلم است که منظره ای که از بالای سایت جائی که رستوران در آن واضح شده است.

طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری

این شیوه طراحی که همراه با چشم اندازی وسیع به سمت طبیعت انجام شد در چند لایه مختلف صورت گرفته است. که از مقیاس کوچک شروع به مقیاس بزرگ و سپس دوباره به مقیاس کوچک از حجم پیاده منتهی می شود و فضای خلق شده که نمادی از تفریح و شادی و فعالیت های اجتماعی است و باعث جذب مجموعه رفاهی گردشگری بلکه ترکیبی از هر دو است و در بعضی از مکانهایش فضاهایی برای حرکت سریع و در بقیه مکانهایش فضاهایی برای سکون یا حرکت کند و در ضمن این امکان خود را با برنامه های فضاهای شهری و نیازهای آن ارتباط می دهد. این طرح یک برنامه ریزی کلی ایجاد مجموعه رفاهی گردشگری با خلق حسن مکان و فرم های معنا دار به عنوان یک معماری انسان گرا به همراه خلق یک مجموعه در تلفیق با طبیعت می باشد.

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد اکولوژیکال طبیعی

مقدمه

 

تبیین طرح، بررسی مفاهیم و سیر تحول گردشگری

 

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-.۱ بیان مسئله:          ۲۴

 

۱-۲.  ایده طراحی          ۲۵

 

۱-۳. تندیس گری با نور    ۲۵

 

۱-۴. بیان طراحی           ۲۶

 

۱-۵.دلایل انتخاب موضوع                ۲۶

 

۱-۵-۱.امتیاز رتبه گردشگری استانی درمقایسه با استانهای هم جوار    ۲۶

 

۱-۵-۲.جامع بودن موضوع بدلیل برگرفتن فضاهای رفاهی و گردشگری متنوع استان ۲۶

 

۱-۶.دلایل انتخاب سایت  ۲۷

 

۱-۶-۱.مسیر دسترسی مناسب به بخش های  مختلف استان .          ۲۷

 

۱-۶-۲.قرار گرفتن در مسیر اصلی بین راهی              ۲۷

 

۱-۶-۳.دارا بودن دید و منظر مناسب به آثار باستانی بیستون           ۲۷

 

۱-۶-۴.دارا بودن توپوگرافی مناسب و مسطح بودن سایت              ۲۷

 

۱-۷.بیان اهداف           ۲۸

 

۱-۷-۱.هدف کلان       ۲۸

 

۱-۷-۲.اهداف خرد       ۲۸

 

فصل دوم :مفاهیم مرتبط با موضوع و مبانی نظری معماری

۲-۱.تعاریف و اصطلاحات صنعت گردشگری           ۲۹

 

۲-۲.گردش  ۲۹

 

۲-۳ .واژگان ۲۹

 

۲-۳-۱. جهانگردی، گردشگری           ۲۹

 

۲-۳-۲.جهانگرد           ۲۹

 

۲-۳-۳.  گردشگری یک روزه               ۲۹

 

۲-۳-۴.تعریف مسافر      ۳۰

 

۲-۳-۶. بازدیدکنندگان بین المللی          ۳۰

 

۲-۳-۷ . بازدیدکنندگان محلی              ۳۰

 

۲-۳-۸ .بازدیدگنندگان آخر هفته         ۳۰

 

۲-۳-۹.گردشگری          ۳۰

 

۲-۳-۱۰ .تعریف گردشگر ۳۰

 

۲-۳-۱۱ . انواع گردشگر  ۳۰

 

۲-۴. انگیزه های گردشگری ۳۱

 

۲-۴-۱.توسعه گردشگری   ۳۱

 

۲-۵.ایران و صنعت گردشگری وجهانگردی               ۳۱

 

۲-۵-۱.گردشگری و جهانی شدن        ۳۱

 

۲-۵-۲.ضرورت و اثرات توسعه گردشگری در ایران      ۳۲

 

۲-۶.  طبقه بندی گردشگران در ایران      ۳۲

 

۲-۷.بررسی وضعیت گردشگری در ایران    ۳۳

 

۲-۸.تعریف توریست        ۳۳

 

۲-۸-۱. توریست با توجه به اهداف مسافرت به انواع مختلف تقسیم می شود:        ۳۴

 

۲-۸-۲.تاریخچه توریسم    ۳۴

 

۲-۸-۳.طبقه بندی انواع توریسم           ۳۵

 

۲-۸-۴. توریسم و توسعه پایدار           ۳۵

 

۲-۹.تعریف جهانگرد و جهانگردی        ۳۵

 

۲-۹-۱.تاریخچه جهانگردی در جهان    ۳۶

 

۲-۹-۲. تاریخچه جهانگردی              ۳۶

 

۲-۹-۳. انواع جهانگردی  ۳۷

 

۲-۹-۴. تاریخچه جهانگردی در ایران     ۳۷

 

۲-۹-۵.تاریخچه مسافرت و جهانگردی: (از باستان تا …)           ۳۷

 

۲-۹-۵-۱. عهد باستان  ۳۸

 

۲-۹-۵-۲. قرون وسطی  ۳۸

 

۲-۹-۵-۳.رنسانس        ۳۸

 

۲-۹-۵-۴.  جهانگردی نوین             ۳۹

 

۲-۹-۶.اهمیت جهانگردی ۳۹

 

۲-۹-۷.صنعت جهانگردی                ۳۹

 

۲-۹-۸.جهانگردی و تبادل فرهنگها      ۳۹

 

۲-۹-۹. توریسم و جهانگردی             ۴۰

 

۲-۹-۹-۱.جهانگردی و جایگاه آن در ایران            ۴۰

 

۲-۹-۱۰.مشکلات توریسم در ایران      ۴۰

 

۲-۹-۱۱.انگیزه های جهانگردی و گردشگری            ۴۱

 

۲-۹-۱۲.رابطه بین تکنولوژی و صنعت جهانگرد        ۴۱

 

۲-۹-۱۳.شکلگیری سازمانهای جهانگردی(wto)     ۴۲

 

۲-۱۰.سفر در گذشته و امروزه             ۴۲

 

۲-۱۱. دیدگاه اسلام در باره سیر و سیاحت              ۴۲

 

۲-۱۲.جاذبه های توریستی ایران           ۴۳

 

۲-۱۲-۱.  جاذبه های طبیعی            ۴۳

 

۲-۱۲-۲.  جاذبه های زیارتی             ۴۴

 

۲-۱۲-۳.  موزه            ۴۴

 

۲-۱۳.فراغت                ۴۴

 

۲-۱۳-۱. کارکردهای فراغت              ۴۵

 

۲-۱۳-۲.جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر                ۴۵

 

۲-۱۳-۳.تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت ۴۵

 

۲-۱۳-۴.صایص عمده فراغت در شهرنشینی            ۴۵

 

۲-۱۳-۴. ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت        ۴۶

 

۲-۱۴. تعریف تفرج         ۴۷

 

۲-۱۴-۱.تفریح             ۴۷

 

۲-۱۴-۲. فعالیت های تفریحی            ۴۸

 

۲-۱۵. آشنایی با مفهوم متل (از گذشته تا کنون)        ۴۸

 

۲-۱۵-۱.  کاروانسرا       ۴۹

 

تعریف کاروانسرا               ۴۹

 

۲-۱۵-۲.تاریخجه کاروانسرا                ۵۰

 

۲-۱۵-۳. انواع کاروانسراها               ۵۱

 

۲-۱۵-۴. معماری انواع کاروانسراها      ۵۲

 

۲-۱۵-۵.کاروانسراهای کاملا پوشیده منطقه کوهستانی                ۵۲

 

۲-۱۵-۶.کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس         ۵۲

 

۲-۱۵-۷.  کاروانسراهای حیاطدار مرکزی ایران (از دوره صفوی تا عصر حاضر)     ۵۲

 

۱- کاروانسراهای مدور      ۵۲

 

۲-کاروانسراهای چند ضلعی               ۵۳

 

۳-کاروانسراهای دو ایوانی  ۵۴

 

۴-کاروانسرا با تالار ستون دار              ۵۴

 

۵-کاروانسرای چهار ایوانی ۵۴

 

۲-۱۵-۸. ویژیگی کاروانسراها             ۵۴

 

۲-۱۵-۷.کارونسرا از دیرباز               ۵۵

 

۲-۱۶.مسافرخانه           ۵۵

 

۲-۱۶-۱.تعریف مسافر خانه              ۵۶

 

۲-۱۷.متل   ۵۶

 

۲-۱۷-۱. تعریف متل      ۵۶

 

۲-۱۷-۲.  متل             ۵۷

 

۲-۱۸.مبانی نظری طرح معماری            ۵۷

 

۲-۱۹.عوامل موثر در طراحی              ۵۸

 

۲-۱۹-۱ . ویژگی بومی و منطقه ای محیط                ۵۸

 

۲-۱۹-۳.  ویژگی اکولوژیکال یا طبیعی محیط             ۵۸

 

۲-۱۹-۴. ویژگی بومی و منطقه ای محیط ۵۸

 

۲-۲۰. ویژگی های طبیعی محیط            ۶۱

 

۲-۲۱.معماری و اکولوژی :                ۶۳

 

۲-۲۲.   فرهنگ و اکولوژی :             ۶۴

 

۲-۲۳. معماری در محیط    ۶۵

 

۲-۲۴. محیط های شهری   ۶۶

 

۲-۲۴-۱.   محیطهای عمومی واقع در محیط شهری      ۶۶

 

۲-۲۴-۲.پیاده روی یک عنصر انسانی    ۶۷

 

۲-۲۵. معماری به عنوان بستر فرهنگ :  ۶۹

 

۲-۲۶.معماری یعنی خلاقیت :            ۷۰

 

۲-۲۶-۱. زمینه های خلاقیت :          ۷۰

 

۲-۲۶-۲.   تخیل :         ۷۰

 

۲-۲۶-۳.نمایش ارزش – نظم و بی نظمی ( تضاد ) :  ۷۱

 

۲-۲۷.حرکت از جزء به کل و کل به جزء                ۷۱

 

۲-۲۸.زمینه های معنی بخش به یک فرم و خلق یک اثر معماری         ۷۲

 

۲-۲۹.معماری ارگانیک     ۷۲

 

۲-۳۰.اصول مبانی نظری   ۷۴

 

۲-۳۱.اصول مبانی طراحی ۷۵

 

فصل سوم : بررسی بستر طرح               ۷۷

 

۳-۱.بستر فرهنگی و اجتماعی             ۷۷

 

۳-۱-۱.گردشگری، فعالیتی فرهنگی       ۷۷

 

۱- سیاحت و فرهنگ       ۷۷

 

۲- سیاحت و جامعه شناسی              ۷۷

 

۳- سیاحت و اقتصاد       ۷۷

 

۳-۲.بستر اقتصادی         ۷۸

 

۳-۲-۱.جهانگرد و اقتصاد                ۷۸

 

۳-۲-۲. جهانگردی و ارزشهای اقتصادی                ۷۸

 

۳-۲-۳.تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشورها              ۷۸

 

۳-۲-۴. جهانگرد و جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان        ۷۹

 

۳-۳. بستر اقلیمی           ۷۹

 

۳-۳-۱. تاریخچه هواشناسی               ۷۹

 

۳-۳-۲. تقسیم بندی آب وهوایی استان کرمانشاه       ۸۰

 

۳-۳-۳. توده های  هوای فعال در استان                ۸۰

 

۳-۳-۴.بادهای محلی       ۸۱

 

۳-۳-۵.  بارش ودما       ۸۱

 

۳-۳-۶.ارتفاعات :        ۸۴

 

۳-۳-۷.کوهها:            ۸۴

 

۳-۳-۸ . دشت هاو تپه ماهورها:        ۸۴

 

۳-۳-۹. منابع آب استان :                ۸۶

 

۳-۳-۹-۱. توان آب استان :            ۸۶

 

۳-۳-۱۰.وجه تسمیه کرمانشاه            ۸۶

 

۳-۴. موقعیت جغرافیایی : ۸۷

 

۳-۵. جعمیت :            ۸۸

 

۳-۶. نژاد :  ۸۸

 

۳-۷.زبان وگویش  :        ۸۹

 

۳-۸.  مذهب               ۸۹

 

۳-۸-۱. اماکن متبرکه و تاریخی  :        ۸۹

 

۳-۹. بناهای تاریخی :      ۹۱

 

۳-۹-۱. طاق بستان       ۹۱

 

۳-۹-۲. کتیبه بیستون «کتیبه داریوش »   ۹۱

 

۳-۹-۳.پارک جنگلی طاق بستان :      ۹۲

 

۳-۹-۴. آتشکده  چهار قاپی             ۹۳

 

۳-۹-۵.پل دختر           ۹۳

 

۳-۹-۶. پل قوزیوند         ۹۴

 

۳-۹-۷. پل ماهیدشت     ۹۵

 

۳-۹-۸. پل میان راهان    ۹۶

 

۳-۹-۹. پل نوژی وران     ۹۶

 

۳-۹-۱۰. تپه گودین (گودین تپه )        ۹۷

 

۳-۹-۱۱. چغا گاوانه      ۹۸

 

۳-۹-۱۲.آتشکده میل میگه               ۹۹

 

۳-۹-۱۳.  خانه خدیوی  ۹۹

 

۳-۹-۱۴.خانه خواجه باروخ             ۹۹

 

۳-۹-۱۵.خانه معین الکتاب              ۱۰۰

 

۳-۹-۱۶.  مقبره فاضل تونی              ۱۰۰

 

۳-۹-۱۷. معبد آناهیتا :   ۱۰۰

 

۳-۹-۱۸.  نقش برجسته آنوبانی نی       ۱۰۱

 

۱۳-۹-۱۹.  کلیسای پنتی کاستی          ۱۰۱

 

۳-۹-۲۰. پناه گاه سنگی و رواسی        ۱۰۲

 

۳-۱۰. تحلیل سایت        ۱۰۶

 

۳-۱۰-۱. معرفی محدوده و کاربری های پیرامون سایت  ۱۰۶

 

۳-۱۰-۳جهت وزش باد   ۱۰۷

 

۳-۱۰-۴.میزان آلودگی صوتی ایجاد شده توسط محیط    ۱۰۷

 

فصل چهارم : نمونه های موردی

۴-۱ .موقیت مکانی:       ۱۰۹

 

۴-۱-۲.مجتمع بزرگ توریستی رفاهی کوهسنگی:          ۱۱۰

 

۴-۱-۳واحدهای ویلایی   ۱۱۱

 

۴-۱-۴ساختمان اداری     ۱۱۱

 

۴-۱-۵واحدهای آپارتمانی ۱۱۲

 

۴-۱-۶کافی شاپ         ۱۱۲

 

۴-۱-۷واحدهای ویلایی   ۱۱۳

 

۴-۱-۸ساختمان اداری     ۱۱۴

 

۴-۲ تجزیه و تحلیل نمونه ها: نمونه های ایرانی               ۱۱۴

 

۴-۲-۱ معرفی هتل توچال ۱۱۶

 

۴-۲-۲امکانات ورزشی    ۱۱۶

 

۴-۲-۳ باشگاه تیر و کمان                ۱۱۷

 

۴-۲-۴تجهیزات ورزش و بازی پینت بال   ۱۱۸

 

۴-۲-۵.آشنایی با قله توچال              ۱۲۲

 

۴-۳.مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه) ۱۲۵

 

۴-۵.بررسی شهرک تفریحی و توریستی یاریان -ارومیه      ۱۲۷

 

۴-۶.بررسی شهرک تفریحی و توریستی ارومیه               ۱۳۰

 

۴-۷.هتل مارکز دریسکال – اسپانیا        ۱۳۲

 

۴-۸.هتل هسپریا تاور – اسپانیا            ۱۳۶

 

فصل پنجم : استانداردها و ضوابط طراحی

۵-.۱ طراحی واهداف در فضای پروژه    ۱۳۹

 

۵-۱-۱.لابی                ۱۳۹

 

۵-۱-۱-۱. اهداف برنامهریزی            ۱۳۹

 

۵-۱-۱-۲اهداف طراحی پیشخوان لابی ۱۳۹

 

۵-۱-۱-۳ .دفتر حسابداری               ۱۴۰

 

۵-۱-۱-۴. دفتر مدیر اجرایی             ۱۴۰

 

۵-۱-۲اهداف طراحی     ۱۴۱

 

۵-۱-۳ .اهداف در طراحی رستوران      ۱۴۱

 

۵-۱-۳-۱فضاهای نشیمین               ۱۴۱

 

۵-۱-۴اهداف در طراحی سالن، پیشخوان عرضه نوشیدنی             ۱۴۲

 

۵-۱-۵ .فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها            ۱۴۲

 

۵-۱-۵-۱. اهداف در طرح ریزی         ۱۴۲

 

۵-۱-۵-۲ معیار طراحی   ۱۴۳

 

۵-۱-۶فروشگاهها         ۱۴۳

 

۵-۱-۷ فضاهای ورزشی   ۱۴۳

 

۵-۱-۸ دفاتر اداری         ۱۴۴

 

۵-۱-۹ دفاتر فروش و تدارکات            ۱۴۴

 

۵-۱-۱۰ فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)      ۱۴۵

 

۵-۱-۱۱فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه         ۱۴۵

 

۵-۱-۱۱-۱ اهداف در طرح ریزی        ۱۴۵

 

۵-۱-۱۲آشپزخانه اصلی   ۱۴۵

 

۵-۱-۱۲-۱اصول طراحی آشپزخانه      ۱۴۶

 

۵-۱-۱۳ فضای بارانداز دریافت مواد اولیه زباله و انبار عمومی         ۱۴۶

 

۵-۱-۱۴نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان            ۱۴۶

 

۵-۱-۱۵ رختشویخانه و خانه داری        ۱۴۷

 

۵-۱-۱۶.طبقات اتاقهای خواب         ۱۴۷

 

۵-۱-۱۷ .کارایی در طرح ریزی هتل       ۱۴۸

 

۵-۱-۱۸پلان طبقات      ۱۴۸

 

۵-۱-۱۸-۱معیارهای طراحی اتاق های خواب         ۱۴۸

 

۵-۱-۱۸-۲.مبلمان اتاق های خواب   ۱۴۹

 

۵-۲ .معماری متل          ۱۵۰

 

۵-۲-۱. تاسیسات و سازه در متل        ۱۵۰

 

۵-۲-۲.اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند        ۱۵۰

 

۵-۲-۳.مسائل تاسیساتی مورد توجه در ساختمانهای بلند               ۱۵۰

 

۵-۲-۳-۱سیستم آبرسانی  ۱۵۰

 

۵-۲-۳-۲. سیستم های برودتی و حرارتی                ۱۵۰

 

۵-۲-۳-۳.گرمایش متمرکز                ۱۵۱

 

۵-۲-۳-۴ .تاسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی        ۱۵۱

 

۵-۲-۳-۵.تاسیسات آشپزخانه           ۱۵۱

 

۵-۲-۳-۶ .تاسیسات رختشویخانه        ۱۵۱

 

۵-۲-۳-۷. حفظ امنیت در مقابل حریق ۱۵۱

 

۵-۲-۳-۸.تهویه موتورخانه                ۱۵۲

 

۵-۲-۳-۹. فضای موتورخانه             ۱۵۲

 

۵-۳ضوابط و استانداردهای متل           ۱۵۲

 

۵-۳-۱ خلاصه ی مقررات و ضوابط معماری، ساختمانی، درجه بندی مهمانخانه    ۱۵۲

 

۵-۳-۲ ورودی              ۱۵۷

 

۵-۳-۳ .امور اداری        ۱۵۷

 

۵-۳-۴. سالن رستوران     ۱۵۷

 

۵-۳-۵ .آشپزخانه          ۱۵۷

 

۵-۳-۶ .آبدارخانه          ۱۵۷

 

۵-۳-۷ .فضای تجاری      ۱۵۸

 

۵-۳-۸ .اتاقها:            ۱۵۸

 

۵-۴سالن های جشن و اجتماعات       ۱۵۹

 

فصل ششم:برنامه فیزیکی رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری

۶-۱.جدول برنامه فیزیکی طرح             ۱۶۰

 

جدول ۴-۳. جداول تقسیم بندی های فضاها.          ۱۶۰

 

جدول ۵-۱. جدول معیارهای طراحی اتاقهای خواب. ۱۶۷

 

جدول ۵-۲. جدول ترکیب های مختلف و متداول اتاق های خواب.  ۱۶۸

 

۶-۲.دیاگرام روابط ودسترسی ها           ۱۶۹

 

۶-۲-۱.دیاگرام فضای آمفی تئاتروفضای اداری           ۱۶۹

 

۶-۲-۲.دیاگرام فضاهای خواب          ۱۶۹

 

۶-۲-۳.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه         ۱۷۰

 

۶-۲-۴.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات       ۱۷۰

 

۶-۲-۵.دیاگرام فضای رستوران            ۱۷۱

 

۶-۲-۳.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه         ۱۷۱

 

۶-۲-۴.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات       ۱۷۱

 

۶-۲-۵.دیاگرام فضای رستوران            ۱۷۱

 

۶-۳.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( ۱=خیلی مهم -۲=مهم-۳=کم اهمیت )    ۱۷۱

 

فصل هفتم: ساختار فنی وا جرای

۷-۱-۱.مزایای سازه های بتنی             ۱۷۱

 

۶-۳.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( ۱=خیلی مهم -۲=مهم-۳=کم اهمیت )    ۱۷۱

 

فصل هفتم:ساختار فنی واجرای             ۱۷۲

 

۷-۱.سازه بتنی               ۱۷۲

 

۷-۱-۱.مزایای سازه های بتنی             ۱۷۲

 

۷-۱-۲.روش های طراحی سازه های بتن آرمه            ۱۷۲

 

۷-۱-۲-۱.روش تنش مجاز ۱۷۳

 

۷-۱-۱-۲.روش مقاومت نهایی           ۱۷۴

 

۷-۱-۲-۳.روش طراحی بر مبنای حالات حدی        ۱۷۵

 

۷-۱-۳پیش تنیدگی         ۱۷۵

 

۷-۱-۳-۱.مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده:              ۱۷۶

 

۷-۱-۴.موارد کاربرد سیستم های بتنی پس‌کشیده:       ۱۷۶

 

۷-۱-۵.مزایای معماری     ۱۷۶

 

۷-۱-۶.مزایای سازه ای    ۱۷۷

 

۷-۱-۷.مزایای اقتصادی   ۱۷۷

 

۷-۲-۱.بارگذاری            ۱۷۹

 

۷-۲-۲. محدودیت سختی و جابجایی     ۱۷۹

 

۷-۳.سازه های متداول برای ساختمانهای بلند            ۱۷۹

 

۷-۴.دیوارهای باربر موازی  ۱۸۰

 

۷-۵. هسته ها و دیوارهای باربر نمایی     ۱۸۰

 

۷-۶ .صندوقهای برخود متکی             ۱۸۰

 

۷-۷ .دال طره شده         ۱۸۰

 

۷-۸.دال مسطح            ۱۸۱

 

۷-۹.سیستم فاصله گذاری  ۱۸۱

 

۷-۱۰ .سیستم معلق        ۱۸۱

 

۷-۱۱.خرپای متناوب       ۱۸۱

 

۷-۱۲ .قابل صلب         ۱۸۱

 

۷-۱۳.قاب صلب و هسته مرکزی         ۱۸۲

 

۷-۱۴. قاب خرپایی        ۱۸۲

 

۷-۱۵. قاب با خرپاهای کمربندی و هسته مرکزی        ۱۸۲

 

۷-۱۶. لوله در لوله         ۱۸۲

 

۷-۱۷. لوله های دسته بندی شده         ۱۸۲

 

۷-۱۸-۱.به دلیل اینکه سیستم های سازه ای رایج هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فنی و معماری جوابگوی اجرای مجتمع نبودند بهمین دلیل سیستمی نو با صرفه اقتصادی و فنی به نام کوبیاکس معرفی می گردد که در اجرای سقف این طرح به کار می رود .

 

۷-۱۸-۲.پیشینه کوبیاکس:                ۱۸۳

 

۷-۱۸-۳.دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور:         ۱۸۳

 

۷-۱۸-۴مفهوم کوبیاکس: ۱۸۳

 

۷-۱۸-۵.انواع کیج ماژول:               ۱۸۴

 

۷-۱۸-۶.سیستم کوبیاکس در مقایسه با سایر سقف های رایج:       ۱۸۴

 

۷-۱۸-۷.مزایای فنی:      ۱۸۵

 

۷-۱۸-۸.مزایای معماری   ۱۸۵

 

۷-۱۸-۹.مزایای اقتصادی:                ۱۸۵

 

۷-۱۸-۱۰.قابلیت های دیگر سیستم کوبیاکس:        ۱۸۶

 

۷-۱۹.مصالح نما            ۱۸۶

 

فصل هشتم: روند طراحی و مستندات طرح

۸-۱-مراحل طراحی        ۱۸۷

 

۸-۱-۱.حجم و کانسپت اولیه            ۱۸۷

 

۸-۱-۲.پلان یک خطی کانسپت اولیه   ۱۸۷

 

۸-۱-۳.معایب طرح شماره یک            ۱۸۸

 

۸-۱-۴.ججم کانسپت دوم               ۱۸۸

 

۸-۱-۵.معایب طرح شماره دوم :          ۱۸۸

 

۸-۱-۶.حجم کانسپت سوم               ۱۸۹

 

۸-۱-۷.حجم کانسپت فضای رستوران   ۱۸۹

 

۸-۱-۹.معایب حجم اولیه کانسپت فضای رستوران     ۱۸۹

 

۸-۱-۱۰.حجم کانسپت دوم             ۱۹۰

 

منابع و مآخذ ۱۹۱

 

منابع اینترنتی   ۱۹۱

 

چکیده        ۱۹۲

 

Abstract 193

 

تکمیلی :

رساله معماری کارشناسی پیش رو که هم اکنون با عنوان رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری بیستون با رویکرد اکولوژیکال طبیعی ۱۹۵ صفحه قابل ویرایش برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این رساله کامل برای انجام پایان نامه مجتمع رفاهی و گردشگری خودتان مورد استفاده قرار دهید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه کامل طراحی مجموعه تفریحی گردشگری ساحلی به همراه تمام مدارک معماری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۹۵
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 160000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد اکولوژیکال طبیعی ، رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری , پروپوزال طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری ، طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری , برنامه فیزیکی طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری , دانلود طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری ، رساله پایان نامه طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری ، رساله طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری ،مطالعات طراحی مجتمع رفاهی و گردشگری ، پروژه مجتمع رفاهی و گردشگری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن