رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ( رساله و فایل اتوکدی و رندر )

پروژه طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ( رساله و فایل اتوکدی و رندر )

کد محصول :T40

روش اعمال شده در فرایند طراحی پروژه معماری مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ,این رساله بررسی فضاهای اقامتی کودکان بی سرپرست و نقش کیفیت این فضاها در بهبود روحیه آنها میباشد. بنابراین در بخش پروژه معماری سایت تاپ معمار قصد داریم پروژه معماری مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست در قالب فایل های رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست , فایل اتوکدی و رندرهای پروژه با کیفیت عالی جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز می کنیم .

روش اعمال شده در فرایند طراحی این پروژه بررسی فضاهای اقامتی کودکان بی سرپرست و نقش کیفیت این فضاها در بهبود روحیه آنها میباشد. در ابتدا  شناخت کودک و نیازهای روانی او و در ادامه نیازهای روانی کودکان بی سرپرست و مشکلات این کودکان بررسی شده است. در ادامه به تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در کشورها پرداخته شده است. با بررسی چند نمونه موردی به نتایجی برای طراحی نیز رسیده.  همچنین، فضاهای مناسب برای کودکان اعم از فضاهای اقامتی و  فضای بازی مورد بررسی قرار گرفت.

مدارک و مستندات موجود در داخل پروژه مرکز حمایت ار کودکان بی سرپرست

نقشه های اتوکدی قابل ویرایش ( DWG )

رساله مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست

۱۱ عدد رندر داخلی و خارجی با کیفیت عالی

تصاویر سه بعدی طرح

 

پروژه طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

در فصل بعد، آمار بدست آمده از توزیع پرسش نامه در بین کودکان بی سرپرست ارائه شده اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت نتیجه گیری این تحقیق ارائه شده است. در بخش دیگر سازه و تاسیسات پیشنهادی برای این پروژه ارائه شده و در ادامه به شناخت محیط طرح پرداخته و آنالیز سایت صورت گرفته است. در آخر روند طراحی پروژه قرار داده شده است.

رشد کودک تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر عوامل جسمانی و اجتماعی است. عدم توجه به هر یک از این عوامل تاثیر گذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد. یکی از موارد مهم فضایی است که کودکان در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم در رشد و بالندگی روحی، روانی کودکان، تاثیرگذار است. برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد .

مرکز حمایت از کودکان

پدیده ی بی سرپرستی از مشکلات عمده کودکان است. نگاهی کوتاه به پدیده ی بی سرپرستی و علت های آن مشخص می شود که بی سرپرستی طیف وسیعی از کودکان را دربرمی گیرد. کودکان بی سرپرست که نعمتِ در کنار خانواده زیستن و چشیدن طعم شیرین زندگی خانوادگی از آنها سلب شده است، در مکانی همراه با دیگر هم دوران خود ناچار به ادامه حیات هستند.

اسکان آنها در این مراکز فقط درمان بی خانمانی آنهاست نه درمان روح و روان آسیب دیده شان. محیط مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، در و دیوار، فرم و فضا و هر آنچه به آن تعلق دارد، برای کودک بی سرپرست در حکم آن تصوری است که وی از خانه دارد و با در نظر گرفتن روح و ذهن باریک بین و حساس وی با نادیده نگرفتن نقش مربیان بار سنگین ایجاد حس در محیط امن خانواده و خانه بودن بر عهده ی طراحان این گونه فضاهاست .

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست

چکیده

 

فصل اول معرفی

۱-۱مقدمه ۱

 

۱-۲شرح مساله طراحی۱

 

۱-۳اهمیت وضرورت مساله۲

 

۱-۴اهداف وانتطارات از طرح۲

 

۱-۵معرفی مختصر و اجمالی مکان سایت طرح۲

 

فصل دوم مبانی نظری طرح

فصل سوم بررسی و شناخت کودکان بی سرپرست

۳-۱شناخت کودک و بررسی نیازهای او۴

 

۳-۱-۱ تعریف کودک۴

 

۳-۱-۲ تعریف کودک بی سرپرست۶

 

۳-۱-۳ زمینه های رشد کودک۶

 

۳-۱-۴ نیازهای روانی کودکان۷

 

۳-۱-۵ نیازهای روانی کودکان بی سرپرست۸

 

۳-۱-۶ مشکلات کودکان بی سرپرست۱۰

 

۳-۱-۷ نتیجه گیری۱۰

 

۳-۲ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست۱۱

 

۳-۲-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در کشورهای دیگر۱۱

 

۳-۲-۲ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در کشورمان ایران۱۱

 

۳-۳ نتیجه گیری۱۳

 

فصل چهارم شناخت محیط طرح

۴-۱ تاریخچه شهر تهران۱۴

 

۴-۲ شرایط اقلیمی تهران۱۷

 

۴-۳ جغرافیای طبیعی تهران۱۸

 

۴-۴ موقعیت جغرافیایی تهران۱۹

 

۴-۵ وضعیت وزش باد در تهران۲۰

 

۴-۶جغرافیای انسانی تهران۲۱

 

فصل پنجم بررسی نمونه های مشابه مراکز حمایت از کودکان بی سرپرست

۵-۱ نمونه های موجود در جهان۲۲

 

۵-۱-۱۲ نتیجه گیری۳۰

 

۵-۲ نمونه های موجود در ایران۳۱

 

فصل ششم ضوابط و استاندارد های طراحی و برنامه فیزیکی

۶-۱فضاسازی متناسب با ویژگی کودکان۴۱

 

۶-۲فضاسازی مناسب کودکان بی سرپرست۴۱

 

۶-۲-۱فضاهای بازی کودکان۴۲

 

۶-۲-۲کیفیت فضاهای اقامتی۴۳

 

۶-۳ استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی۴۵

 

۶-۳-۱ تعیین حوزه های کارکردی۴۵

 

۶-۳-۲ کلیاتی از ویژگی های فضای مسکونی۴۶

 

۶-۳-۳ فضای لازم برای گذراندن اوقات فراقت۴۶

 

۶-۳-۴ بخش اداری و سرپرستی۴۷

 

۶-۳-۵ فضای خدماتی و رفاهی۴۹

 

۶-۴تعیین سطح و سرانه۴۹

 

۶-۴-۱ بررسی سرانه ها۴۹

 

۶-۴-۲ تعیین مساحت هر کاربری۵۰

 

۶-۵ تعیین عوامل خارجی موثر بر طراحی۵۱

 

۶-۵-۱ ابعاد انسانی۵۱

 

۶-۵-۲ ویژگی های فضایی۵۴

 

۶-۶ ریز فضاهای طراحی۵۶

 

۶-۶-۱ بخش خدمات۵۶

 

۶-۶-۲ بخش اداری۵۷

 

۶-۶-۳ بخش نگهداری کودکان ۶-۱۲ سال۵۸

 

فصل هفتم نتیجه گیری

۷-۱ نتایج بخش مطالعات۵۸

 

۷-۲ تجزیه و تحلیل پرسشنامه و نتیجه آن۶۴

 

۷-۳ سازه و تاٌسیسات۷۰

 

۷-۴ معرفی و تحلیل سایت۷۲

 

۷-۵ کانسپت ها و ایده های اولیه شکل دهنده به طرح۷۴

 

منابع و ماٌخذ۷۵

 

منابع اینترنتی۷۷

 

تکمیلی :

پروژه معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان پروژه معماری مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ( رساله , فایل اتوکدی و رندر ) برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری پروژه کامل مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست برای تدوین و انجام پایان نامه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست خودتان مورد استفاده قرار دهید

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ( رساله و فایل اتوکدی و رندر )
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:160
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 160000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ( رساله و فایل اتوکدی و رندر ) ، رساله مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست , پروپوزال مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ، طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست , برنامه فیزیکی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست , دانلود مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ، رساله پایان نامه مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست، رساله مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ،مطالعات مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست ، ضوابط طراحی مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن