رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل طراحی موزه ادیان

پروژه کامل طراحی موزه ادیان

کد محصول :T105

پایان نامه طراحی موزه ادیان ( رساله – اتوکد – رندر – پاورپوینت )

در خدمت همراهان عزیز سایت تاپ معمار هستیم با یکی دیگر از پایان نامه های معماری با عنوان پروژه کامل طراحی موزه ادیان که شامل نقشه های اتوکدی در قالب فایل اتوکد قابل ویرایش , تصاویر رندر شده از محیط پروژه موزه ادیان , مطالعات طراحی موزه ادیان در قالب ۱۱۷ صفحه و پاورپوینت موزه ادیان میباشد .

پروژه معماری موزه ادیان

جوهر تمام ادیان الهی یکی است و این عامل برای گفتگوی سازنده میان ادیان محسوب می شود، هدف ادیان مختلف از گفتگو رسیدن به نقاط مشترک برای صلح پایدار است.همواره در بررسی تاریخچه ادیان یک نزاع تلخ وجود دارد که در طول قرون مختلف ادیان در برابر اختلافتی که بین آنها بوجود می آمد، برخوردهایی داشتند که به فجایع بزرگ منجر شده است، در تمام درگیریهای ادیان، دین به عنوان ابزار مهم برای این درگیریها مطرح بوده است.

رساله موزه ادیان | ۱۷۷ صفحه

ادیان مختلف جهان همواره به دنبال راهی برای نزدیکی به یکدیگر هستند، کارشناسان فرهنگی و دینی، گفتگوی مؤثر ادیان را راهکاری برای ایجاد این نزدیکی و برقراری صلح در جهان می دانند. گفتگو زمینه ای برای رفع سوء تفاهم ها و دستیابی به نقاط مشترک است، این امر بستر لازم برای نزدیکی هر چه بیشتر ادیان به یکدیگر را موجب می شود که نتیجه این نزدیکی نیز دوستی و آرامش و در نهایت صلح است .

فهرست مطالب مطالعات موزه ادیان :

فصل اول : کلیات

– ۱ ۱ مقدمه ۲

– – ۱ ۱ ۱ گفتگوی ادیان ۲

– – ۲ ۱ ۱ دلیل انتخاب موضوع ۵

 

فصل دوم : آشنایی مختصر با ادیان الهی

۲ ۱ آ شنایی با دین اسلام – ۷

– – ۲ ۱ ۱ ظهور اسلام ۷

– – ۲ ۱ ۲ اصول اعتقادی ۷

– – ۲ ۱ ۳ عبادات و عادات دینی ۸

– – ۲ ۱ ۴ مناسبات روابط اجتماعی ۱۱

– ۲ آشنایی با دین زرتشت ۱۲ ۲

– – ۲ ۲ ۱ سرگذشت زرتشت ۱۳

– – ۲ ۲ ۲ یکتاپرستی در تعالیم زرتشت ۱۴

– – ۲ ۲ ۳ اوستا کتاب مقدس ۱۴

– – ۲ ۲ ۴ آخرالزمان ۱۱

– – ۲ ۲ ۵ معماری زرتشتی ۱۴

۲ ۳ آشنایی با آیین مسیحیت – ۱۸

– – ۲ ۳ ۱ سرگذشت عیسی ۱۸

– – ۲ ۳ ۲ کتاب مقدس ۱۱

– – ۲ ۳ ۳ فرقه های مسیحی ۲۱

– – ۲ ۳ ۴ انتظار ظهور ۲۱

– – ۲ ۳ ۵ معماری کلیساهای مسیحی ۲۲

۲ ۴ آشنایی با آیین یهودیت – ۲۴

– – ۲ ۴ ۱ حضرت موسی ۲۲

– – ۲ ۴ ۲ تاسیس یهودیت ۲۷

– – ۲ ۴ ۳ یکتاپرستی در یهودیت ۳۱

– – ۲ ۴ ۴ انتظار ظهور مسیحا ۳۱

– – ۲ ۴ ۵ معماری دین یهود ۳۱

۲ ۵ تقسیم بندی – ادیان از دیدگاه جامعه شناسان ۳۲

– ۲ ۱ مشترکات ادیان ۳۴

– – ۲ ۱ ۱ آب و اهمیت آن از منظر ادیان آیین ها ۳۴

– – – ۲ ۱ ۱ ۱ اسلام ۳۴

– – – ۲ ۱ ۱ ۲ مسیحیت ۳۵

– – – ۲ ۱ ۱ ۳ یهودیت ۳۵

– – – ۲ ۱ ۱ ۴ زرتشت ۳۱

– – – ۲ ۱ ۱ ۵ هندو ۳۱

– – – ۲ ۱ ۱ ۱ بودایی ۳۱

– – – ۲ ۱ ۱ ۷ شینتو ۳۷

– – ۲ ۱ ۲ وجوه مشترک ادیان بزرگ در حکمت عملی ۳۷

 

فصل سوم : نمونه های دیگر معماران

– ۳ ۱ هرم صلح فاستر در قزاقستان ۴۱

– ۴۳ ۳ ۲ سالن اجلاس سران اسلامی در تهران ۱۵

– ۳ ۳ پارک گفتگوی ادیان )تهران( ۴۵

– ۳ ۴ جدول جمع بندی ۴۸

 

فصل چهارم : موقعیت جغرافیایی تهران و تحلیل سایت

– ۴ ۱ موقعیت جغرافیایی شهر تهران ۵۱

– ۴ ۲ مشخصات اقلیمی تهران ۵۱

– – ۴ ۲ ۱ درجه حرارت ۵۳

– – ۴ ۲ ۲ رطوبت نسبی ۵۴

– – ۴ ۲ ۳ میزان بارندکی و تعداد روزهای بارندگی ۵۴

– – ۴ ۲ ۴ وزش باد ۵۵

– – ۴ ۲ ۵ زاویه تابش ۵۱

– ۴ ۳ مشخصات فنی زمین ۵۷

– – ۴ ۳ ۱ وضعیت زمین شناسی ۵۷

– – ۴ ۳ ۲ زلزله خیزی ۵۷

– – ۴ ۳ ۳ گسل ها ۵۸

– ۴ ۴ آلودگی های زسیت محیطی ۱۱

– ۴ ۵ بررسی سایت عباس آباد ۱۱

– – ۴ ۵ ۱ موقعیت جغرافیایی کالبدی اراضی عباس آباد ۱۱

– – ۴ ۵ ۲ بررسی وضع موجود ۱۱

– ۴ ۱ ارائه طرح های تفضیلی عباس آباد ۱۲

– ۴ ۷ موقعیت پروژه ۱۴

– ۴ ۸ دسترسی های اطراف ۱۵

 

– ۴ ۱ همجواری ها ۱۱

– – ۴ ۱ ۱ بوستان توشه ۱۷

– – ۴ ۱ ۲ ساختمان راه آهن ۱۷

– – ۴ ۱ ۳ دریاچه بوستان نوروز ۱۸

– – ۴ ۱ ۴ بازار کل عباس آباد ۱۸

– – ۴ ۱ ۵ گلستان منظومه شمسی ۷۱

– ۴ ۱۱ تاثیرات اقلیمی بر سایت ۷۲

– – ۴ ۱۱ ۱ آب و هوا ۷۲

– – ۴ ۱۱ ۲ دما ۷۲

– – ۴ ۱۱ ۳ رطوبت نسبی ۷۲

– – ۴ ۱۱ ۴ بارندگی ۷۲

 

فصل پنجم : بررسی ضوابط و استانداردها

– ۵ ۱ استانداردها ۷۴

– – ۵ ۱ ۱ محل پذیرش ۷۴

– – ۵ ۱ ۲ آمفی تئاتر ۷۱

– – ۵ ۱ ۳ رستوران ۷۸

– – ۵ ۱ ۴ دفاتر اداری ۷۱

– – ۵ ۱ ۵ کتابخانه و سایت کامپیوتری ۸۱

– – ۵ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی ۸۱

– – ۵ ۲ ۱ پیاده روها ۸۱

– – ۵ ۲ ۲ توقفگاه ۸۲

– – ۵ ۲ ۳ ورودی ها ۸۲

– – ۵ ۲ ۴ راهرو ۸۳

– – ۵ ۲ ۵ بازشوها )درو پنجره ها( ۸۳

– – ۵ ۲ ۱ سطح شیبدار ۸۴

– – ۵ ۲ ۷ فضاهای بهداشتی ۸۴

– ۵ ۳ ضوابط ایمنی ۸۱

– – ۵ ۳ ۱ ایمنی پیاده ۸۱

– ۵ ۴ برنامه فیزیکی ۸۱

– – ۵ ۴ ۱ جداول برنامه فیزیکی ۸۱

 

فصل ششم : مبانی نظری طرح

– ۱ ۱ بررسی مفهوم فضا در معماری ۱۴

– ۱ ۲ کیفیت فضا ۱۴

– ۱ ۳ مکان در معماری ایرانی ۱۵

– ۱ ۴ رابطه درون و بیرون در معماری ۱۱

– ۱ ۵ حس حرکت در فضا ۱۸

– ۱ ۱ رنگ ۱۱۱

– ۱ ۷ رنگ در معماری ایران ۱۱۴

– ۱ ۸ ایهام و تداعی ۱۱۷

– ۱ ۱ گوناگونی معماری در ایران ۱۱۸

– ۱ ۱۱ طبیعت ۱۱۸

– ۱ ۱۱ حجم در معماری ایرانی ۱۱۱

 

– ۱ ۱۲ تجلی آب در فرهنگ و معماری ایران ۱۱۱

– ۱ ۱۳ عوامل موثر در طراحی ۱۱۱

– ۱ ۱۴ روند طراحی ) کانسپت ( ۱۱۱

 

فصل هفتم : طرح و پلان معماری موزه ادیان

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پروژه کامل طراحی موزه ادیان
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:182
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 150000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل طراحی موزه ادیان , دانلود طراحی موزه ، رساله پایان نامه موزه ، رساله طراحی موزه ، مطالعات طراحی موزه ، پروژه موزه ، ریزفضاهای موزه ، رساله موزه ، پروژه موزه 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن