رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا به همراه مدارک معماری

پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا به همراه مدارک معماری

کد محصول :T34

طراحی یک پروژه مجموعه اقامتی و گردشگری یکی دیگر از پروژه هایی میباشد که مورد استقبال اساتید رشته معماری میباشد .که یک دانشجوی معماری با توان بالایی که در طراحی پروژه معماری مجموعه اقامتی و گردشگری دارد با الگو قرار دادن نمونه پروژه های معماری دیگر در این زمینه میتواند پروژه معماری مشابه را طراحی کند . بنابراین در بخش رساله معماری و همچنین پروژه معماری سایت تاپ معمار , پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا در قالب مدارک فایل های اتوکدی , رساله معماری و رندر های سه بعدی جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میکنیم .

در پروژه معماری مجموعه اقامتی و گردشگری ابتدا به شناخت مفهوم زمینه گرایی سپس با شناسایی ابعاد مختلف این رویکرد، کالبد معماری به عنوان بعد زمینه گرایی انتخاب شده است . بدون شک گستردگی مقیاس زمینه گرایی و اهمیت کاربرد آن در معماری بحران زده امروزی را نمی توان نادیده گرفت. در این پروژه مقیاس زمینه گرایی شهر تهران در نظر گرفته شده است. مولفه های مختلف زمینه گرایی کالبدی مورد بررسی قرار داده شد و مفاهیم بنیادی معماری ایران و خصوصا تهران مورد تحلیل قرار گرفت.

مدارک و مستندات موجود در داخل پروژه کامل مجموعه اقامتی و گردشگری

نقشه های اتوکدی قابل ویرایش ( DWG )

 

رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا در قالب ۱۴۵ صفحه قابل ویرایش

 

رندر های با کیفیت پروژه

 

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱-بیان مساله:

 

۱-۲- ضرورت مساله :

 

۱-۳-واژگان تخصصی:

 

۱-۴- پرسش های پژوهش:

 

۵-۱-روش تحقیق :

 

فصل دوم : مبانی نظری و بررسی مصادیق و نمونه ها

۲-۲- تاریخچه واحدهای اقامتی ،پذیرایی در ایران

 

۲-۳- فرهنگنامه هتل و هتلدرای

 

۲-۴- هتل  HOTEL

 

۲-۵-متل MOTEL

 

2-6- هتل پانسیون HOTEL PANSION

 

شکل ۳-۴- تصویر هتل پانسیون

 

۲-۷- هتل آپارتمان HOTEL APARTMENT

 

شکل ۳-۵- تصویر هتل آپارتمان

 

۲-۸- سوئیت SUITE

 

شکل ۳-۶- نمای سوئیت

 

۲-۹- مهمانپذیر

 

شکل ۳-۷- نمای مهمانپذیر

 

۲-۱۰- کابانا هتل CABANA HOTEL  ۱۶

 

شکل ۳-۸- کابانا هتل

 

۲-۱۱- تاریخچه :

 

۲-۱۱-۱-  هتلداری در ایران

 

۲-۱۱-۲- تاریخچه هتل در ایران معاصر

 

بخش دوم :بررسی نمونه موردی

 

نمونه های داخلی:

۱۲-۲-مجتمع بام رامسر:

 

۱۳-۲-مجتمع تفریحی توریستی چابهار:

 

نمونه های خارجی:

 

۱۴-۲-هتل شراتون،برنده جایزه معماری ساحلی:

 

۱۵-۲-هتلی هیلتون اندونزی

 

بخش سوم : رویکرد زمینه گرایی در معماری

 

۲-۱۶-۱-زمینه گرایی در معماری

 

شکل ۱ . هماهنگی معماری با بستر معماری شهر

 

۲-۱۶-۲-واژه شناسی زمینه گرایی

 

۲-۱۶-۳-رابطه  طرح معماری با بستر طرح

 

۲-۱۶-۴-بازنگری در مفاهیم مجتمع های زیستی

 

۲-۱۶-۵-بررسی نظریات مرتبط با طراحی محیطی در مجتمع های زیستی

 

۲-۱۶-۶-زمینه گرایی در معماری و شهرسازی

 

۲-۱۶-۷-صحّت طراحی

 

۲-۱۶-۸-هماهنگی طرح با زمینه

 

۲-۱۶-۹-اقلیم و ملزومات آن

 

۲-۱۶-۱۰-ارزشیابی نهایی

 

۲-۱۶-۱۱-زمینه‌گرایی در معماری

 

۲-۱۶-۱۲-مقیاس زمینه‌گرایی

 

۲-۱۶-۱۳-زمینه‌گرایی کالبدی

 

۲-۱۶-۱۴-زمینه‌گرایی تاریخی

 

۲-۱۶-۱۵-زمینه‌گرایی اقلیمی

 

۲-۱۶-۱۶-معماری زمینه گرا

 

فصل سوم : مطالعات بستر طرح و معرفی  و تحلیل سایت

۳-۱-موقعیت جغرافیایی استان تهران

 

۲-۳- موقعیت طبیعی

 

۳-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران

 

۴-۳-تاریخچه شهر تهران

 

۵-۳-ویژگی های اقلیمی

 

۳-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی

 

۳-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی

 

۳-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران

 

۶-۳-اصول طراحی اقلیمی

 

۳-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم

 

تصویر ۳-۱-تابش خورشید در فصول سال(منبع:کسمایی،۱۳۸۱)

 

۳-۶-۲-تهویه طبیعی در رابطه بااقلیم

 

تصویر ۳-۲- جهت استقرار ساختمان(منبع:کسمایی،۱۳۸۱)

 

۳-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم

 

۳-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی

 

۷-۳-انالیز سایت

 

تصویر۳-۴-موقعیت سایت در ایران

 

۸-۳-موقعیت سایت در استان تهران

 

تصویر۳-۴-موقعیت سایت دراستان تهران

 

۹-۳- مکان یابی سایت

 

تصویر۳-۵- موقعیت سایت دراستان تهران

 

۳-۱۰-کاربری سایت در طرح تفصیلی

 

تصویر۳-۶-نقشه کاربری سایت

 

۱۱-۳-همجواری ها

 

تصویر۳-۷-شبکه معابر و دسترسی ها

 

فصل چهارم : ضوابط و استاندارد های طراحی

۴-۱- استانداردهای مربوط به فضای اصلی

 

۴-۱-۱- ضوابط و استانداردهای زمین

 

۴-۱-۲- تفکیک زمین

 

۴-۱-۳- موارد استفاده از زمین

 

۴-۱-۴-  نحوه استقرار ساختمان در زمین

 

۴-۱-۵- ضوابط و استانداردهای اقامتگاه

 

۴-۶-۱- مساحت و سطح اشغال اقامتگاه

 

۴-۱-۷- پارکینگ اقامتگاه و مشخصات آن

 

۴-۱-۸- فضاهای مورد نیاز اقامتگاه

 

۴-۱-۹- ضوابط و استانداردهای مربوط به نورگیری و تهویه طبیعی

 

۴-۱-۱۰- ضوابط و استانداردهای مربوط به اتاقهای اقامتگاه

 

۴-۱-۱۱- ضوابط و استانداردهای مربوط به رستوران اقامتگاه

 

۴-۱-۱۲-  ضوابط و استانداردهای مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام

 

۴-۲-استانداردهای مربوط به فضای تفریحی- ورزشی

 

۴-۲-۱- ضوابط و استانداردهای استخر

 

۴-۲-۲-ضوابط و استانداردهای سونا

 

۴-۳- استانداردهای مربوط به تأسیسات و تجهیزات مکانیکی

 

۴-۳-۱-تأسیسات

 

۴-۳-۲- شرایط قسمت های داخلی

 

۴-۳-۳-  سیستمهای تأسیساتی اقامتگاه

 

۴-۴- استانداردهای مربوط به ایمنی ساختمان

 

۴-۴-۱- محافظت فضاهای مختلف

 

فصل پنجم : معرفی روند طراحی و ارایه طرح پیشنهادی

۱-۵- کانسپت در فرآیند طراحی

 

۲-۵-کلمات کلیدی: طراحی، ایده، کانسپت

 

۱-۲-۵- روند طراحی

 

۲-۲-۵-ایده (کانسپت)

 

۳-۲-۵-پیدایش ایده

 

۴-۲-۵-گزینش ایده

 

۵-۲-۵-حوزه اثر بخشی ایده:

 

۶-۲-۵-ایجاد فضاهای ذهنی بر اساس ایده

 

۷-۲-۵-ایده های شکل دهنده

 

۸-۲-۵-فرایند اکتشاف

 

۳-۵- تعریف کانسپت:

 

۴-۵- منابع کانسپت

 

۵-۵- تقویت مهارت کانسپت سازی

 

۶-۵-ایده‌ها

 

۷-۵-تصورات

 

۸-۵- کانسپت‌ها و ایده‌ها

 

۹-۵- سناریوهای کانسپچوال (مفهومی)

 

۱۰-۵- سلسله مراتب کانسپت

 

۱۱-۵-انواع پنجگانه کانسپت

 

۱۲-۵- عوامل موثر بر کانسپت در طراحی

 

منابع و مآخذ

 

تکمیلی :

پروژه معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا در قالب مدارک معماری فایل اتوکدی قابل ویرایش , رساله معماری و رندر های با کیفیت پروژه میباشد که برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این پروژه برای تدوین و انجام پایان نامه مجموعه اقامتی و گردشگری خودتان مورد استفاده قرار دهید .

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا به همراه مدارک معماری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:145
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 200000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا به همراه مدارک معماری ، رساله مجموعه اقامتی و گردشگری, پروپوزال مجموعه اقامتی و گردشگری، طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری, برنامه فیزیکی مجموعه اقامتی و گردشگری,دانلود مجموعه اقامتی و گردشگری، رساله پایان نامه مجموعه اقامتی و گردشگری، رساله مجموعه اقامتی و گردشگری،مطالعات مجموعه اقامتی و گردشگری، ضوابط طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن